Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Статистичний аналіз прибутку і рентабельності ТОВ &Паралель& за 2011-2012 рр.

Реферат Статистичний аналіз прибутку і рентабельності ТОВ &Паралель& за 2011-2012 рр.

Зміст


Введення

. Теоретичні аспекти статистичного вивчення прибутку і рентабельності підприємства

.1 Поняття, склад і структура прибутку і рентабельності підприємства

.2 Джерела статистичної інформації про фінансові результати та ефективності діяльності підприємства

.3 Статистична методологія і статистичні показники

. Статистичний аналіз прибутку і рентабельності ТОВ «Паралель» за 2011-2012рр

.1 Коротка характеристика діяльності підприємства

.2 Оцінка рівня і динаміки прибутку і рентабельності підприємства

.3 Факторний аналіз прибутку підприємства

Висновок

Список літератури

Додаток А. Бухгалтерський баланс 2011

Додаток Б. Звіт про прибутки і збитки 2011

Додаток В. Бухгалтерський баланс 2012

Додаток Г. Звіт про прибутки і збитки 2012


Введення


Ринкова економіка зумовлює необхідність розвитку економічного аналізу в першу чергу на мікрорівні, тобто на рівні окремих підприємств, оскільки саме підприємства (при будь-якій формі власності) і складають основу ринкової економіки.

Аналіз прибутку і рентабельності підприємства необхідний не тільки його керівнику для оцінки фінансового становища, а й ряду осіб, які беруть безпосередню участь у господарській практиці:

) інвесторам, яких необхідно прийняти рішення про формування портфеля цінних паперів підприємства;

) кредиторам, які повинні видати при необхідності кредити підприємству і бути впевненими, що їхні кредити повернуть разом з відсотками, раніше, ніж підприємство збанкрутує;

) аудиторам, яким необхідно перевірити звітність і господарську діяльність організації та дати відповідні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку;

) керівникам маркетингових і рекламних відділів, які на основі цієї інформації створюють стратегію просування товару на ринки й ін.

Крім того, в даний час, економічний аналіз отримав нову форму подання - форму рекламного характеру. Публікація результатів фінансового аналізу у вигляді звітів показує інвесторам і акціонерам результати роботи підприємства за звітний період часу, тенденції зростання прибутку і розвитку підприємства на наступний рік, і служить гарним рекламним матеріалом для залучення нових інвестицій.

Сучасна економіка з її постійно посилюється конкуренцією вимагає від керівників і менеджерів постійного підвищення ефективності використання економічного потенціалу, оптимальних форм господарювання, досягнення найкращих результатів при найменших затратах праці і коштів. Отже, необхідно розвиток теорії і практики аналізу господарської діяльності як одного з основних методів наукового управління економікою. В умовах ринкового механізму господарювання аналіз повинен не тільки давати об'єктивну оцінку виконанню планів і динаміці виробничо-торговельної, фінансово-господарської та іншої діяльності підприємств, але і виявляти, вивчати і застосовувати на практиці резерви (особливо прогнозні) економічного і соціального розвитку, допомагати приймати оптимальні тактичні та стратегічні управлінські рішення.

Існує необхідність подальшого вдосконалення теорії і практики статистико-економічного аналізу прибутку і рентабельності підприємства.

Підвищення рентабельності підприємства і, як наслідок, конкурентоспроможності компаній - завдання, від вирішення якої залежить успіх розвитку в умовах ринкової економіки. Вимір і аналіз прибутку і рентабельності підприємства важливі для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях економіки. Все вище сказане зумовило актуальність теми даної роботи.

Метою роботи є статистико-економічний аналіз прибутку і рентабельності підприємства та виявлення резервів їх підвищення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

вивчити поняття, склад і структуру прибутку і рентабельності підприємства;

розглянути статистичні методи аналізу прибутку і рентабельності підприємства.

дати коротку характеристику діяльності підприємства ТОВ «Паралель»;

провести аналіз рівня та динаміки прибутку і рентабельності підприємства;

виявити основні фактори, що впливають на зміну рентабельності підприємства.

Об'єкт дослідження - товариство з обмеженою відповідальністю «Паралель»

Предмет дослідження - показники прибутку і рентабельності підприємства ТОВ «Паралель».

Робота складається з вступу, двох розділів по три параграфа, в...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження прибутку торговельного підприємства. Резерви і шляхи підвищенн ...
  • Реферат на тему: Аналіз прибутку і рентабельності підприємства
  • Реферат на тему: Збільшення прибутку підприємства та підвищення рентабельності виробництва
  • Реферат на тему: Статистичний аналіз прибутку і рентабельності підприємства ВАТ "Пневма ...
  • Реферат на тему: Статистичне вивчення показників прибутку і рентабельності підприємства