Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку регіону (на матеріалах Гомельської області)

Реферат Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку регіону (на матеріалах Гомельської області)

Міністерство освіти Республіки Білорусь

Установа освіти

«Гомельський державний університет імені Франциска Скорини»

Економічний факультет

Кафедра економіки та управління
Допущена до захисту

Зав. кафедрою ________________ І. В. Бабин

«____» ________________ 20 ___ г.
Курсова робота

Стратегія залучення іноземних інвестицій в економіку регіону

(на матеріалах Гомельської області)
Виконавець

студент групи ГУ - 41 ______________ А. В. Легчілкін

Науковий керівник

к.е.н, доцент ______________ А. К. Костенко

Гомель 2012

Зміст


Введення

Теоретичні основи інвестиційної політики регіону

.1 Сутність, цілі та напрямки інвестиційної політики регіону

.2 Організаційні основи державної інвестиційної

політики регіону

.3 Інвестиційний клімат і показники інвестиційної

привабливості регіону

Аналіз практики залучення іноземних інвестицій в економіку

Гомельської області

.1 Характеристика інвестиційного потенціалу та інвестиційної

привабливості Гомельської області

.2 Організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в економіку регіону

.3 Оцінка результатів залучення іноземних інвестицій в

економіку Гомельської області

Розробка стратегії залучення іноземних інвестицій в

економіку Гомельської області

Висновок

Список використаних джерел

Програми


Введення

іноземний інвестиція державний

Розвиток суспільства вимагає постійного зростання продуктивних сил в кількісному і якісному сенсі. Відтворювальний процес підтримується стабільним припливом нових основних і оборотних коштів, використанням досягнень науково-технічного прогресу, що дають неухильне зростання ефективності суспільного виробництва. Вирішення всього комплексу завдань з метою забезпечення сталого розвитку національної економіки неможливо без залучення інвестицій.

Тенденції в децентралізації державного управління економікою країни призводить до посилення ролі регіональних органів влади в регулюванні економічних процесів. Не виняток і інвестиційна політика регіону. У довгостроковій перспективі регіональна інвестиційна політика повинна сприяти зниженню соціально-економічної диференціації регіонів.

Однією з головних умов динамічного соціально-економічного розвитку Гомельської області є забезпечення довгострокової стійкої конкурентної позиції регіональної економіки в результаті залучення в економіку країни постійних потоків іноземних інвестицій.

Відмінності в соціально-економічному розвитку кожного регіону диктують необхідність формування збалансованої регіональної інвестиційної політики. Регіональні органи повинні стимулювати і регулювати інвестиційні процеси, формувати сприятливі умови для залучення необхідного обсягу інвестицій в регіон.

Враховуючи багатоманітним регіонів Білорусі, актуальною ставати проблема розробки та реалізація індивідуальних стратегій ефективного залучення прямих іноземних інвестицій в конкретні регіони.

На нашу думку, дослідження проблеми залучення іноземних інвестицій в Гомельську область не може залишатися без уваги, оскільки дослідження даної проблеми дозволить знайти шляхи залучення додаткових ресурсів в економіку регіону. У зв'язку з цим в роботі була поставлена ??мета - проаналізувати сформовані тенденції та організаційно-економічний механізм залучення іноземних інвестицій в економіку Гомельської області, розробити комплекс заходів стратегічного характеру, спрямованих на активізацію залучення іноземних інвестицій в економіку регіону.

Мета зумовила постановку наступних завдань:

1) дослідити теоретичні засади інвестиційної політики регіону, розглянути поняття інвестиційного потенціалу та інвестиційної привабливості та методи їх оцінки;

2) виявити особливості залучення іноземних інвестицій в економіку Гомельської області;

3) розробити Проект Стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку Гомельської області.

Методологічною основою написання роботи є загальнонаукові методи і прийоми - герменевтичний, аналіз, синтез, індукція, методи порівняння...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Потенційні і реальні умови залучення іноземних інвестицій в економіку Украї ...
  • Реферат на тему: Державне регулювання залучення іноземних інвестицій у національну економіку ...
  • Реферат на тему: Інвестиційний потенціал і розширення форм залучення іноземних інвестицій в ...
  • Реферат на тему: Залучення прямих іноземних інвестицій в арабські країни
  • Реферат на тему: Методи залучення іноземних інвестицій