Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Аналіз техніко-економічних і фінансових показників діяльності підприємства

Реферат Аналіз техніко-економічних і фінансових показників діяльності підприємства
Курсова робота

Аналіз техніко-економічних і фінансових показників діяльності підприємства


Введення

рентабельність прибуток економічний

Комплексний аналіз господарської діяльності - це наукова база прийняття управлінських рішень у бізнесі. Для їх обгрунтування необхідно виявляти і прогнозувати існуючі та потенційні проблеми, виробничі і фінансові ризики, визначати вплив прийнятих рішень на рівні ризиків і доходів суб'єкта господарювання. Тому оволодіння методикою комплексного аналізу є основною частиною професійної підготовки.

Економічний аналіз - це науковий спосіб пізнання сутності економічних явищ і процесів, заснований на розчленування їх на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.

Зміст аналізу господарської діяльності випливає з його ролі та функцій, які він виконує в системі управління підприємством, де займає одне з центральних місць.

Аналіз господарської діяльності є сполучною ланкою між обліком і контролем процесів і прийняттям управлінських рішень.

У процесі аналізу господарської діяльності облікова інформація проходить аналітичну обробку: проводиться порівняння досягнутих результатів діяльності з даними за минулі періоди часу, з показниками інших підприємств і середньогалузевими; визначається вплив різноманітних факторів на результати господарської діяльності; виявляються недоліки, помилки, невикористані можливості, перспективи.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Лебединський ГЗК».

Предметом дослідження є техніко-економічні та фінансові показники ВАТ «Лебединський ГЗК».

Мета курсового проекту - проаналізувати роботу підприємства за 2010-2011 рр. і виявити недоліки його діяльності.

Завдання курсового проекту:

· збір та обробка матеріалу;

· аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства;

· аналіз фінансового стану підприємства;

· вивчення структури товарної продукції;

· аналіз ритмічності виробництва

· аналіз виконання плану по собівартості товарної продукції;

· аналіз прибутку і рентабельності;

· вивчення результатів фінансової діяльності підприємства та їх аналіз.

Курсовий проект був виконаний на основі річної звітності за 2010-2011 років, бухгалтерського балансу (ф - 1), звіту про прибутки і збитки (ф - 2) і додатку до бухгалтерського балансу (ф - 5).


1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства


.1 Коротка характеристика підприємства


Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат є акціонерним товариством відкритого типу. Відкрите акціонерне товариство було засновано 2 листопада 1992 і зареєстровано Постановою Глави адміністрації м Губкіна Бєлгородської області №1175 від 2.11.1992 року.

Підприємство акціонувати за другим варіантом пільг. Статутний капітал товариства на момент реєстрації склав 911 881 000 рублів. Структура управління, застосовувана на Лебединському комбінаті, називається лінійно - функціональною.

Вищим органом управління ВАТ «ЛГОК» є збори акціонерів, яке збирається один раз на рік. Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю. Також загальними зборами акціонерів обирається наглядова рада.

Функціональне управління здійснюється сукупністю підрозділів, спеціалізованих на виконанні конкретних видів робіт, які необхідні для прийняття рішень у системі лінійного управління. Згідно даній структурі управління фахівці одного профілю об'єднуються в спеціалізовані структурні підрозділи (відділи).

Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат був побудований на базі Лебединського родовища залізистих кварцитів з метою збільшення сировинної бази чорної металургії на мінеральних ресурсах Курської магнітної аномалії, найбільшого родовища залізної руди.

Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат є найбільшим в Росії і світі підприємством з видобутку і збагачення залізної руди і має найбільший у світі кар'єр.

ВАТ «Лебединський ГЗК» виробляє широкий асортимент продукції з мінімальним вмістом шкідливих домішок і високим вмістом заліза, основними видами якої є:

концентрат залізорудний з масовою часткою заліза lt; 69,5%;


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану та економічних результатів господарської діяльност ...
  • Реферат на тему: Економічний аналіз виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Реферат на тему: Комплексний аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприє ...
  • Реферат на тему: Аналіз показників економічної ефективності виробничо-господарської діяльнос ...
  • Реферат на тему: Комплексний аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємс ...