Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Трудова міграція в Росії

Реферат Трудова міграція в Росії

Введення

міжнародний трудовий міграція економічний

В даний час у світі склався міжнародний ринок робочої сили. Це якісно нове явище, яке характеризується постійним зростанням попиту та пропозиції іноземної робочої сили.

Основою формування міжнародного ринку робочої сили послужили процеси міжнародної трудової міграції.

Міграція робочої сили - це переміщення працездатного населення, викликане причинами економічного характеру. Залежно від того, чи перетинаються при цьому межі країни, розрізняють міграцію внутрішню і зовнішню. Внутрішня міграція призводить до переміщення трудових ресурсів між регіонами країни або між містом і селом, але чисельність населення країни при цьому не змінюється. Зовнішня міграція впливає на чисельність населення країни, збільшуючи її на кількість людей, які переселилися в дану країну (іммігранти), і зменшуючи на кількість людей, які виїхали за межі даної країни (емігранти).

Міжнародна трудова міграція - це переміщення працездатного населення між державами під впливом суто економічних причин, тобто в пошуках заробітку. На відміну від переселенської міграції, вона припускає збереження постійного зв'язку мігранта зі своєю батьківщиною.

На практиці відокремити ці види міграції один від одного досить складно. Визначення терміна «трудящий-мігрант» міститься в конвенціях Міжнародної організації праці №97 і №143 і говорить, що «трудящий-мігрант» це особа, яка мігрує або мігрувало з однієї країни в іншу з метою отримати роботу. Дане визначення включає в себе також будь-яка особа, законно в'їхали в країну як трудящого-мігранта. Однак воно не включає в себе прикордонних і сезонних робітників, осіб вільних професій та деякі інші категорії. У силу такої суперечливості статистичні показники, що характеризують міграцію робочої сили кілька применшені і не дають повного уявлення про масштаби цього явища у світовому господарстві. Але наявна статистика показує, наскільки важливу роль відіграють мігранти як в економіці тих країн, куди вони приїжджають (країни-реципієнти), так і в економіці своїх рідних країн, які вони тимчасово залишають (країни-донори).

Актуальність даної теми полягає в тому, що поряд з міжнародним ринком товарів і послуг, з ринком капіталів все більшої сили набирає тепер і міжнародний ринок робочої сили, який є не просто сумою національних ринків, а являє собою нове якісний розвиток ринку робочої сили в умовах посилюються процесів інтернаціоналізації виробництва і зростання спілкування між народами.

Міжнародний ринок робочої сили характеризується постійним зростанням попиту та пропозиції іноземної робочої сили.

Основою його формування послужили процеси міжнародної трудової міграції.

Мета роботи є розгляд міжнародного ринку робочої сили та його регулювання.

Дана мета визначила наступні завдання:

вивчити міжнародну міграцію робочої сили, її регулювання;

розглянути особливості сучасної міграції в Росії.

Структура даної роботи складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури.
1. Міжнародна міграція робочої сили


.1 Поняття міжнародної міграції населення


В даний час у світі склався міжнародний ринок робочої сили. Це якісно нове явище, яке характеризується постійним зростанням попиту та пропозиції іноземної робочої сили. Основу міжнародного ринку робочої сили складають міжнародні міграції трудящих.

Незважаючи на вжиті з початку ХХ ст. заходи по уніфікації показників міжнародної міграції, досі існують різночитання в тому, що ж розуміти під міграцією та мігрантом. У Німеччині іммігрантами вважаються «особи, які перетинають кордон з наміром влаштуватися в країні», в Японії - «національні громадяни та іноземці, які приїжджають з-за кордону», в США - «іноземці, допущені на законних підставах з метою постійного проживання в країні», в Росії - «особи, які приїжджають працювати або вчитися (за винятком навчання терміном менше 1,5 місяців) та особи, що їх супроводжують». Існують різночитання і у визначеннях «мігрантів-переселенців», «трудящих-мігрантів» (осіб, мігруючих з наміром отримати роботу, «біженців» і т.д.

За термінологією ООН мігрантами вважають осіб, які перебувають в країні в'їзду щоб знайти роботу на термін, що перевищує 1 рік.

Основою формування міжнародного ринку робочої сили послужили процеси міжнародної трудової міграції (laborforcemigration).

Міграція робочої сили - це переміщення працездатного населення, викликане ...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Населення планети и міжнародна Міграція робочої сили
  • Реферат на тему: Міжнародна міграція робочої сили
  • Реферат на тему: Міжнародна міграція робочої сили
  • Реферат на тему: Міжнародна міграція робочої сили
  • Реферат на тему: Міжнародна міграція робочої сили і Україна