Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Прибуток, її економічна сутність і значення

Реферат Прибуток, її економічна сутність і значення

ВСТУП


Тема даної курсової роботи «Формування, розподіл і використання прибутку на підприємстві». Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що ринкова економіка визначає конкретні вимоги до системи управління підприємствами і необхідно більш швидке реагування на зміну господарської ситуації з метою підтримки стійкого фінансового стану і постійного вдосконалення виробництва відповідно до зміни ринку.

В умовах ринкової економіки підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, товар або послугу, і необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку. Самостійно планованим показником в числі інших стала прибуток.

Необхідність планування прибутку в даний час обумовлена ??декількома причинами. Орієнтуючись на розмір прибутку, власники підприємства приймають рішення з приводу дивідендної та інвестиційної політики, що проводиться підприємством з урахуванням перспектив його розвитку. З плануванням прибутку на підприємстві виникає можливість ефективного спрямування коштів на оновлення виробничих фондів і продукції, що випускається підприємства. Крім того, планування прибутку на підприємстві завжди пов'язане з виявленням внутрішньогосподарських резервів виробництва, більш раціональним використанням виробничих фондів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства.

Підприємство самостійно планує (на основі договорів, укладених зі споживачами та постачальниками матеріальних ресурсів) свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію і необхідність забезпечення виробничого і соціального розвитку. Самостійно планованим показником в числі інших стала прибуток. В умовах ринкової економіки основою економічного розвитку є прибуток. Це найважливіший показник ефективності роботи підприємства, джерело його життєдіяльності. Однак не можна вважати, що планування та формування прибутку залишилося виключно в сфері інтересів тільки підприємства. Також в цьому зацікавлені держава (бюджет), комерційні банки, інвестиційні структури, акціонери та інші власники цінних паперів.

При цьому, в сучасних ринкових умовах, управління прибутком підприємства є стратегічно важливим заходом для будь-якої комерційної організації, оскільки показник прибутку необхідно максимізувати в цілях діяльності будь-якого комерційного підприємства. Відповідно з метою максимізації прибутку і підтримки її необхідного рівня на підприємстві необхідно побудувати систему управління прибутком.

Під системою управління прибутком розуміється загальна система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень по всіх основних аспектах формування, розподілу і використання прибутку на підприємстві. Грамотно побудована система управління прибутком підприємства дозволяє фінансовим менеджерам ефективно управляти прибутком на етапах її формування і розподілу.

Об'єктом даної роботи є прибуток підприємства ТОВ «Нефтегазснаб».

Предметом дослідження безпосередньо виступає механізм формування, розподілу і використання прибутку підприємства.

Мета даного дослідження, розглянути особливості формування, розподілу і використання прибутку на підприємстві.

У відповідності з темою дослідження, автором поставлені такі завдання дослідження:

Дослідити сутність, класифікацію прибутку.

Вивчити загальну методику планування прибутку на підприємстві;

Проаналізувати фінансово-господарську діяльність і провести аналіз системи управління прибутком в ТОВ «Нефтегазснаб»;

Проаналізувати облікову політику підприємства;

Поставлені мета і завдання визначили структуру курсової роботи, яка складається з 3 розділів, послідовно розкривають тему роботи.

У процесі написання роботи були використані наступні методи дослідження: графічний, метод угруповань і прогнозування.

У ході проведення дослідження автором були використані навчальні посібники, наукова література, матеріали періодичних видань у сфері фінансового менеджменту, використовувалася інформація Інтернет-ресурсів, нормативні та законодавчі матеріали. Проведений у другій частині аналіз грунтується на даних фінансової звітності та внутрішньої документації підприємства.1. Прибуток, її економічна сутність і значення


. 1 Поняття прибутку, її види


Прибуток - це основне джерело фінансових ресурсів підприємства, пов'язаний з отриманням валового доходу. Прибуток є найважливішою економічною категорією і основною метою діяльності будь-як...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз формування та використання прибутку Муніципального унітарного підпри ...
  • Реферат на тему: Фінансовий аналіз Формування та розподілу прибутку ПІДПРИЄМСТВА
  • Реферат на тему: Облік формування, розподілу і використання прибутку на підприємстві
  • Реферат на тему: Облік розрахунків з податку на прибуток, нерозподіленого прибутку та аналіз ...
  • Реферат на тему: Аналіз розподілу і використання прибутку підприємства