Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Прибуток промислової організації - основний показник діяльності на прикладі ВАТ &Полоцький молочний комбінат&

Реферат Прибуток промислової організації - основний показник діяльності на прикладі ВАТ &Полоцький молочний комбінат&

Установа освіти

«Полоцький торгово-технологічний коледж»

Білкоопспілки


Дисципліна: Економіка організації

Курсова робота

Прибуток промислової організації - основний показник діяльності на прикладі ВАТ «Полоцький молочний комбінат»
Виконала учнівська

групи Е - 22

А.П. Муравйова

Керівник

викладач

В.В. Данільченкова
Полоцьк +2014

ВСТУП


Прибуток займає одне з центральних місць у загальній системі вартісних інструментів і важелів управління економікою. Це виражається в тому, що фінанси, кредит, ціни, собівартість і інші важелі прямо чи опосередковано пов'язані з прибутком. Прибуток являє собою кінцевий фінансовий результат, що характеризує виробничо-господарську діяльність всієї організації, тобто становить основу економічного розвитку підприємства. Цей показник може дати відповідь самому ринку про те, що дійсно продукція затребувана і чи отримала розвиток в даному сегменті.

Багатоаспектне значення прибутку посилюється з переходом економіки держави на основи ринкового господарства. Справа в тому, що акціонерне, орендне, приватне або іншої форми власності підприємство, отримавши фінансову самостійність і незалежність, мають право вирішувати, на які цілі і в яких розмірах спрямовувати прибуток, що залишилася після сплати податків до бюджету та інших обов'язкових платежів і відрахувань. Тому одним із актуальних завдань сучасного етапу є оволодіння керівниками та фінансовими менеджерами сучасними методами ефективного управління формуванням, розподілом і використанням прибутку підприємства.

Грамотне, ефективне управління формуванням прибутку передбачає побудову на підприємстві відповідних організаційно-методичних систем забезпечення цього управління, знання основних механізмів формування прибутку, використання сучасних методів її аналізу і планування. Таким чином, стає зрозуміло, що якщо у підприємства є дохід і прибуток, то підприємство працює, здійснює свою діяльність і тим самим приносить дохід державі у вигляді оплачуваних податків.

Так чому ж прибуток так важлива для організації, і як домогтися її підвищення? Це питання ми і будемо розглядати в даній роботі. Т.к. ринкова економіка хоч навіть і в найважчий час, але все-таки не стоїть на місці, а постійно розвивається, то дане питання завжди актуальне в наш час і майже кожна людина, яка знаходиться біля нас, цікавиться ним.

Об'єктом курсової роботи є ВАТ «Полоцький молочний комбінат». Предметом дослідження є отримання, збільшення і розподіл прибутку промислової організації.

Курсова робота має на меті вивчити сутність прибутку, її роль в умовах конкуренції, а також шляхи її збільшення.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення наступних завдань:

) Вивчення теоретичних аспектів сутності, видів і функцій прибутку.

) Економічна оцінка прибутку і рентабельності організації.

) Виявлення шляхів збільшення прибутку організації з метою підвищення її конкурентоспроможності.

При виконанні курсової роботи використані наступні методи дослідження: методи теоретичного та економічного аналізу, метод порівняльного аналізу, метод класифікацій та ін.

Методологічною основою написання курсової роботи послужили законодавчі та нормативні документи, що діють в Республіці Білорусь, а також спеціальна література з досліджуваної проблеми вітчизняних і зарубіжних авторів, інформація про діяльність організації ВАТ «Полоцький молочний комбінат».

Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

прибуток конкурентоспроможність рентабельність


1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І РОЛЬ ПРИБУТКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ КОНКУРЕНЦІЇ


. 1 Сутність, види й значення прибутку в умовах конкуренції


Прибуток - одна з найважливіших економічних категорій ринкової економіки, може бути, найважливішою, оскільки прибуток є метою підприємницької діяльності, її змістом. Прибуток є основним оцінним показником господарської та комерційної діяльності організації. Прибуток завжди визначається у вартісній формі.

В умовах ринкових відносин організація повинна прагнути якщо не до одержання максимального прибутку, то, принаймні, до того обсягу прибутку, який дозволяв би йому не тільки міцно утримува...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Облік розрахунків з податку на прибуток, нерозподіленого прибутку та аналіз ...
  • Реферат на тему: Прибуток і фактори, що її визначають. Роль прибутку в розвитку економіки
  • Реферат на тему: Податок на прибуток. Аналіз змін оподаткування прибутку у зв'язку з вв ...
  • Реферат на тему: Значення податку на прибуток організації в сучасних умовах
  • Реферат на тему: Прибуток і рентабельність організації: аналіз та шляхи їх збільшення