Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Гідравліка та гідравлічні машини

Реферат Гідравліка та гідравлічні машини

Міністерство сільського господарства Російської федерації

Федерального державного освітнього закладу

ВИЩОЇ ОСВІТИ

В«іжевська державна сільськогосподарська академіяВ»

ФАКУЛЬТЕТ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ
Гідравліка та гідравлічні машини

Методичні матеріали для студентів

Дисципліна «óдропривідВ»


Укладач: доцент каф. В«ТМППЖВ»,

к.т.н., М.Ю. Васильченко
Іжевськ 2010

Зміст


Основні завдання курсу та рекомендації до виконання контрольної роботи

Введення. Основні положення

Глава 1. Гідростатика

Глава 2. Застосування рівняння Бернуллі. Гідравлічні опору

Глава 3. Закінчення рідини через отвори і насадки

Глава 4. Гідромашини

Екзаменаційні питання

Література

Програми


Основні завдання курсу та рекомендації до виконання контрольної роботи


Метою вивчення дисципліни є підготовка зайнятих в агропромисловому комплексі висококваліфікованих інженерів, здатних вирішувати завдання, пов'язані з використанням рідин у різних об'єктах техніки та сільського господарства.

Предметом курсу є вивчення основних законів гідравліки, основ теорії лопатевих об'ємних гідромашин, їх конструкцій і принципів роботи; принципів побудови та експлуатації систем гідроприводу; сільськогосподарського водопостачання.

Форми проведення занять : лекції, практичні заняття, написання контрольної роботи.

Форми контролю : поточний контроль, іспит.

Методичні вказівки з виконання контрольної роботи :

Контрольна робота містить шість завдань. Номери завдань вибираються по двох останніх цифр шифру і встановлюються з таблиці 1. При останніх двох цифрах від 01 до 30 номер варіанта відповідає номеру в таблиці, при останніх цифрах від 31 до 60 номер варіанта вибирається наступним чином, останні дві цифри мінус 30, при цифрах від 61 до 90 мінус 60, 91 - 99 мінус 90. Робота виконується акуратно на папері формату А4 у рукописному вигляді. p align="justify"> Студент, який не склав контрольну роботу, до іспиту не допускається.


Таблиця 1

ВаріантНомера задачВаріантНомера

Введення. Основні положення


Гідравліка, або технічна механіка рідин, - це наука про закони рівноваги і руху рідин, про способи застосування цих законів до вирішення практичних завдань. p align="justify"> Рідиною називають речовина, що знаходиться в такому агрегатному стані, який поєднує в собі риси твердого стану (вельми мала стисливість) і газоподібного (плинність). Закони рівноваги і руху крапельних рідин у відомих межах можна застосовувати і до газів. p align="justify"> На рідина можуть діяти сили, розподілені по її масою (об'ємом), звані масовими, і по поверхні, звані поверхневими. До перших належать сили тяжіння та інерції, до других - сили тиску і тертя. p align="justify"> Тиском р називається відношення сили F, нормальної до поверхні, до площі S. При рівномірному розподілі


.


дотичні напруження t називається відношення сили тертя Fтр, дотичній до поверхні, до площі S:


.


Якщо тиск р відраховують від абсолютного нуля, то його називають абсолютним (рабс), а якщо від умовного нуля (тобто порівнюють з атмосферним тиском РАТМ), то надлишковим (різб):


рабс = різб + РАТМ.


Якщо рабс <РАТМ, то мається вакуум, величина якого рвак = РАТМ - рабс.

Основний фізичної характеристикою рідини є щільність r (кг/м3), обумовлена ​​для однорідної рідини ставленням її маси m до обсягу W:


В 

Щільність прісної води при температурі Т = 4 В° С r = 1000 кг/м3. У гідравліці часто користуються також поняттям питомої ваги g (Н/м3), тобто вагою G одиниці об'єму рідини:


.


Щільність і питома вага пов'язані між собою співвідношенням


g = r В· g,


де g - прискорення вільного падіння. p> Для прісної води gвод = 9810 Н/м3. При вирішенні завдань даного збірника допускається приймати gвод = 104 Н/м3. p> Найважливіші фізичні параметри рідин, які використовуються в гідравлічних розрахунках, - стисливість, температурне розширення, в'язкість і випаровуваність. p> Стискальність рідин характеризується модулем об'ємної пружності К, що входять до узагальнений закон Гука

,


...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Закони руху і рівноваги рідин
  • Реферат на тему: Методика виконання контрольної роботи з курсу "Зовнішньоекономічна дія ...
  • Реферат на тему: Виконання контрольної роботи
  • Реферат на тему: Структура, засоби, сили надзвичайної ситуації. Основні завдання цивільної ...
  • Реферат на тему: Рішення проблеми спільного припливу двох рідин в свердловині