Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Виробнича потужність підприємства

Реферат Виробнича потужність підприємства

Зміст


1. Поняття про виробничої потужності підприємства. Фактори, що визначають її. Розрахунок виробничої потужності. Показники використання виробничої потужності

2. Класифікація підприємств та їх місце в зовнішньому середовищі

Задача

Список використаних джерел1. Поняття про виробничої потужності підприємства. Фактори, що визначають її. Розрахунок виробничої потужності. Показники використання виробничої потужності


Виробнича потужність - це розрахунковий, максимально можливий в певних умов, обсяг випуску продукції підприємством (його підрозділами, обладнанням) в одиницю часу. Під певними умовами розуміється: повне використання виробничого обладнання і площ, впровадження нової техніки і передової технології, оптимальних режимів роботи, наукової організації виробництва і праці, застосування технічно обгрунтованих норм використання машин і устаткування, витрат сировини і матеріалів. Її розрахунок необхідний для обгрунтування виробничої програми, виявлення внутрішніх резервів її збільшення та підвищення ефективності виробництва, його кооперування.

Величина виробничої потужності динамічна і змінюється в Залежно від умов виробництва і характеру випущеної продукції (Виконуваних робіт, послуг), забезпеченості робочою силою та її кваліфікації, режиму роботи підприємства та інших факторів. Розраховується вона, виходячи з номенклатури та асортименту продукції, встановлених в плані або відповідних фактичного випуску, і, як правило, на рік. При цьому застосовуються ті ж одиниці виміру, в яких планується випуск продукції, іноді в одиницях виміру сировини, що переробляється або в умовних одиницях.

Виробничу потужність слід відрізняти від проектної, передбачену в порядку проектування підприємства, фактична величина якої може бути менше або більше виробничої програми, але менше виробничої потужності. На початкових стадіях функціонування підприємств їх виробнича програма, як правило, менше виробничої потужності протягом деякого часу (періоду), коли відбувається освоєння технологічних процесів, створюється необхідний заділ незавершеного виробництва, формулюється кваліфікований склад кадрів, налагоджуються кооперовані зв'язку і т.п. Такі періоди прийнято називати періодом освоєння виробництва (освоєння проектної потужності).

Періоди освоєння виробництва характерні не тільки для нововведених підприємств та їх виробничих підрозділів. У зв'язку з освоєнням нових видів продукції або процесів її виготовлення вони можуть періодично повторюватися і на діючих. По закінченні періоду освоєння випуску продукції, її обсяги досягають проектної потужності.

Надалі, внаслідок впровадження у виробництво досягнень НТП, наприклад, більш прогресивної технології та передовий техніки, засобів механізації або автоматизації і т.д., або навпаки, вибуття через ветхість цехів, агрегатів, будівель і споруд виробнича потужність може змінюватися (збільшуватися або зменшуватися). У цьому зв'язку розрізняють середньорічну введену і вибившую, на кінець року (вихідну) і середньорічну виробничу потужність.

Середньорічна введена М с.вв або вибула М с.виб виробничі потужності визначаються як суми нововведених М ст або вибулих М виб потужностей, помножені на число повних місяців їх використання протягом даного року Т i і діленням на 12, тобто


М свв = ОЈ M ст Т i /12; М с.виб = I М виб (12 - Т i )/12. br/>

Виробнича потужність на кінець року (вихідна) М вих визначається як алгебраїчна сума вхідної потужності, що діє на початок даного року (на 1 січня), М вх , нової потужності, що вводиться протягом року, М ст і вибуває в цьому році М вих :М вих = М вх + М ст -М виб .


Середньорічна виробнича потужність М ц.р - це потужність, яку має підприємство, цех, ділянка в середньому за рік, з урахуванням приросту нових і вибуття готівкових потужностей. Вона визначається як сума вхідної потужності, наявної в наявності до початку даного року, М вх , середньорічний, введеної протягом року, М с.вв , а також середньорічний вибула потужності М с.виб (порівнянних в номенклатурі, сортименті і одиницях вимірювання):


М ц.р = М вх + М с.вв - М с. вих = М вх + ОЈ M ст Т i /12 - ОЈМ виб (12 - Т i )/12. br/>

При визначенні виробничої потужності рекомендується в розрахунок приймати все наявне виробниче обладнання, в т.ч. бездіяльне в зв'язку з несправністю, ремонтом, модернізацією, закріплене за підприємством (Чи...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок виробничої потужності технологічної Лінії по випуску ПРОДУКЦІЇ
  • Реферат на тему: Використання виробничої потужності підприємства
  • Реферат на тему: Розрахунок виробничої потужності промислового підприємства
  • Реферат на тему: Вивчення виробничої потужності підприємства
  • Реферат на тему: Розрахунок потужності системи опалення та обсягу вентиляції виробничої буді ...