Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Ринкова ціна і собівартість продукції

Реферат Ринкова ціна і собівартість продукції

СИБИРСКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ


Контрольна робота № 1

Дисципліна ціноутворення

Ринкова ціна і собівартість продукції
Студент

Качан Тетяна Юріївна2010

Зміст


1. Механізм формування рівноважної ринкової ціни

2. Способи калькулювання собівартості продукції

3. Завдання 41

4. Завдання 52

5. Завдання 60

6. Бібліографічний список

1 Механізм формування рівноважної ринкової ціни


Ринкова ціна - найважливіший інформаційний сигнал, який координує дії господарюючих суб'єктів і дозволяє найбільш ефективно розподіляти обмежені ресурси суспільства. Криві попиту та пропозиції показують, яку кількість товару покупці готові купити, а продавці готові продати при кожному можливому рівні цін. p> Щоб визначити, як встановлюється фактична ринкова ціна, треба розглянути взаємодію попиту і пропозиції (табл. 1.1).


Таблиця 1.1 Шкала попиту і пропозиції та ринкова рівновага

В 

З наведених даних видно, що при ціні 8 ден. од. продавці готові запропонувати 45 од. продукції, але покупці за такою ціною готові купити лише 15 од. Виникає надлишок в 30 од. У цих умов покупець знаходиться в більш сприятливому становищі. Це ринок покупців. Щоб продати свою продукцію, продавці змушені знизити ціну. Аналогічна ситуація виникає і при ціні, що дорівнює 6 ден. од. Коли попит перевищує пропозицію, виникає дефіцит, і в більш сприятливому становищі знаходиться продавець. Це ринок продавців. При ціні, що дорівнює 3 грош. од., покупці готові купити 40 од. продукції, але продавці за такою ціною продадуть лише 20 од. Утворюється дефіцит. Перевищення попиту над пропозицією веде до зростання ціни. Аналогічна ситуація виникає і в разі, якщо ціна дорівнює 2 грош. од.

Тільки при ціні, рівній 4 ден. од., попит в точності дорівнює пропозиції, тобто досягнуто ринкове рівновагу. Це означає, що обсяг пропонованих і обсяг товарів, що купуються збігаються, досягається найбільший обсяг обороту, і жоден з учасників ринку не зацікавлений в тому, щоб змінювалася діюча ціна. Ціна, при якій попит дорівнює пропозиції і яка не виявляє тенденції до зростання або зниження, називається ціною ринкової рівноваги (Pe), а відповідний їй обсяг продаються і купуються товарів - рівноважним обсягом (Qe). Побудувавши на підставі даних таблиці 1.1 на одному графіку криві попиту та пропозиції, можна переконатися, що урівноважує ринкова ціна відповідає точці перетину кривих попиту та пропозиції (рис.1.1).


В 

Рис. 1.1. Ринкове рівновагу


При ціні рівноваги попит дорівнює пропозиції і рівноважний обсяг дорівнює. Особливість ринкового механізму така, що ринок автоматично підтримує рівновагу: взаємодія попиту і пропозиції коригує (змінює) ціну до такого рівня, при якому величина попиту і величина пропозиції збігаються. Якщо на ринку встановлюється ціна вище рівноважної Q1Q2, то пропозиція більше попиту і виникає надлишок, рівний Q1Q2. Продавці не можуть реалізувати свою продукцію і змушені знижувати ціну, тим самим підвищуючи попит і скорочуючи пропозицію до тих пір, поки не буде досягнута рівновага. При ціні нижче рівноважної P2 попит більше пропозиції і виникає дефіцит, рівний Q3Q4, який породжує конкуренцію між покупцями. Вони готові платити більш високу ціну, ціна зростає, в результаті чого попит скорочується, а пропозиція збільшується. Ринок рухається до рівноваги. Ринок є саморегулюючою системою, здатної автоматично відновлювати порушену рівновагу. Здатність ринку, виведеного зі стану рівноваги, знову повертатися до рівноваги під впливом внутрішніх сил називається стійкістю, або стабільність, ринку. Рівновага, устанавливающееся на ринку одного товару - це часткове ринкове рівновагу. Поряд з цим існує поняття загальної ринкової рівноваги - одночасне досягнення рівноваги на всіх ринках (ринках благ і ринках ресурсів). Загальна ринкова рівновага фактично означає відповідність між обсягом національного виробництва і купівельною спроможністю всіх господарюючих суб'єктів. Досягнення загальної ринкової рівноваги - проблема макроекономічна.

Ціна - це грошове вираження вартості товару. В основі ціни лежить вартість товару, тобто суспільно необхідні витрати на його виробництво.

Основні функції ціни:

В· урівноважує - Ринкова ціна встановлює відповідність між потребами суспільства і ресурсами, використовуваними для задоволення цих потреб;

В· інформаційна - Через постійно мінливі ціни ринок інформує покупців і виробників про кількість, якість, асортимент, надлишку або дефіциті товарів і послуг, що пропонуються ринком, спонукаючи їх до відповідних дій;

В· регулююча - Ціна робить регулюючий вплив на виробництво. Збільшення попиту веде до з...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівновага попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Надлишки і дефіцит
  • Реферат на тему: Рівноважна ціна. Фактори попиту та пропозиції на ринку
  • Реферат на тему: Механізм дії закону попиту і пропозиції, ринкова рівновага
  • Реферат на тему: Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага і його зрушення
  • Реферат на тему: Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага і нерівновага