Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Рівень і якість життя населення

Реферат Рівень і якість життя населення

В В В В В В В 

Курсова робота

В В В 

Рівень і якість життя населення

Зміст


Введення

1. Рівень і якість життя: сутність, основні поняття і критерії

1.1. Рівень життя: сутність, мінімальні соціальні стандарти

1.2. Показники якості життя

1.3. Критерії якості життя

2. Рівень і якість життя в Красноярському краї

2.1. Тенденції в соціально - економічному розвитку краю

2.2. Рівень життя населення м. Мінусінська

Висновок

Список використаної літератури

Програми

Введення


Сучасний етап радикальних економічних реформ супроводжується координально перетвореннями соціальної структури російського суспільства. Темпи соціально-економічних перетворень різко відрізняються в регіонах Російської Федерації. На тлі всеосяжного Російського кризи в суспільстві відбулося глибоке падіння рівня життя основної маси населення росіян.

В системі макропараметрів В«доходи населенняВ» є одним з найбільш узагальнюючих показників економічного розвитку країни та зростання добробуту людей. Основа закону - тенденції безперервного зростання народного добробуту полягає в тому, що покращення життя є нагальна необхідність самого господарського розвитку. Доходи населення є основою підвищення життєвого рівня, виступає в теж час як джерело вдосконалення і розвитку виробництва для подальшого ж зростання життєвого рівня людей.

Необхідний моніторинг соціально-трудової сфери, що представляє собою державну систему безперервного спостереження за фактичним станом справ у соціально-трудовій сфері для своєчасного виявлення і системного аналізу, відбуваються в ній змін, попередження негативних тенденцій, провідних формуванню та розвитку різних вогнищ соціальної напруженості, а так само для короткострокового прогнозування розвитку найважливіших процесів у цій сфері. Одним з основних напрямів моніторингу соціально-трудової сфери є моніторинг доходів і рівня життя населення. Він покликаний стати важливим інструментом розробки державної соціальної політики.

Наше добробут напряму залежить від правильної соціальної політики держави, яка, у свою чергу, залежить від того, чи достатньо інформації і наскільки вона повно показує проблеми в сучасному російському суспільстві.

1. Рівень і якість життя: сутність, основні показники та критерії

1.1 Рівень життя: сутність, мінімальні соціальні

стандарти


Кінцевою метою суспільного розвитку є підвищення рівня життя населення.

Рівень життя - це економічна категорія і соціальний стандарт, що характеризує ступінь задоволення фізичних і соціальних потреб людей. Основними компонентами стандарту рівня життя є: здоров'я, харчування і доходи населення, житлові умови, домашнє майно, платні послуги, культурний рівень населення, умови праці та відпочинку, а так само соціальні гарантії та соціальний захист найбільш вразливих громадян.

Соціальні гарантії - система зобов'язань товариства перед своїми членами щодо задоволення найважливіших потреб. Держава, даючи гарантії, оголошує, що суспільство бере на себе зобов'язання щодо створення умов кожному члену суспільства для реалізації його економічної активності та одержання доходу.

Соціальний захист - система заходів, здійснюваних суспільством щодо забезпечення необхідного матеріального і соціального становища громадян. p> Ці компоненти характеризуються кількісними показниками, індикаторами та індексами і оформляються в систему показника рівня життя. p> У процесі відтворення взаємні економічні та соціальні фактори, такі як здоров'я, освіта, житло, харчування, соціальне забезпечення та інші. Вирішальну роль для населення має рівень життя, а для виробництва - ефективність праці.

ВВП і національний дохід на душу населення, а так само продуктивність суспільної праці є показниками загальноекономічного, а рівень життя - показник соціального розвитку.

Сформоване розуміння істоти В«рівень життяВ» акцентує увагу на тому, що рівень життя важливий не сам по собі, а у співвідношенні до потреб населення.

Конкретно аналіз рівня життя визначається змістом таких величин як: споживчий кошик і прожитковий мінімум. У загальному вигляді рівень життя країни або регіону за середньою тривалості життя населення, величиною безробіття, структурних особистих споживчих витрат і споживання основних продуктів харчування в калоріях. Береться до уваги рівень кваліфікації працівників, чисельність студентів та учнів на 1000 осіб і т.д., а так само рівень розвитку соціальної інфраструктури (наприклад, кількість лікарняних ліжок на 1000 осіб, наявність шкіл, об'єктів культури і спорту, житла і т.д.)

Рівень життя необхідно розглядати у взаємозв'язку з загальноекономічними показниками, а так само показниками, що зв'...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення як основні критерії сталого соціально-еконо ...
  • Реферат на тему: Міграція населення. Рівень життя. Якість керівника
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення в Росії і за кордоном
  • Реферат на тему: Рівень і якість життя населення в сучасній Росії
  • Реферат на тему: Рівень життя і доходи населення