Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Потреби і умови життя людей

Реферат Потреби і умови життя людей

Міністерство транспорту Російської Федерації

(МІНТРАНС РОСІЇ)

Федеральне агентство повітряного транспорту

(Росавіація)

ФГТУ ВПО В«Санкт-петербурзький державний університет цивільної авіаціїВ»


Курсова РОБОТАЗ дисципліни

В«Людина та її потребиВ»


На тему:

В«Потреби і умови життя людейВ»Виконала: студентка 784 навчальної групи

Гуманітарного факультету

Перевірила: старший викладач кафедри

соціально-економічних дисциплін і сервісу

Левшина Ольга МиколаївнаСанкт - Петербург 2010р. <В 

Зміст

В  Введення 1. Потреби. Загальні поняття і класифікація потреб 1.1 Загальні поняття 1.2 Особливості потреб людини 1.3 Класифікації потреб людини 2. Рівень життя. Загальні поняття. Розрахунок споживчого кошика 2.1 Загальні поняття 2.2 Споживчий кошик та її розрахунок 2.3 Нерівність добробуту 3. Залежність потреб від рівня життя людей Висновок Список літератури Програми В В  Введення

В даний час існує багато різних точок зору на сутність потреби. Вчені сходяться лише в тому, що визнають потребу як основну спонукальну силу людської діяльності. Відповідно чим вище потреби у людини, тим більше потрібно зусиль для їх задоволення. У будь-якому випадку вся діяльність людини спрямована на задоволення потреб і поліпшення умов життя.

Труднощі і невизначеність виділення стійких груп потреб не зупиняє численних дослідників шукати найбільш адекватну класифікацію потреб.

Для працівника сфери сервісу дана тема є дуже важливою. Вся наша робота заснована на задоволенні потреб людини. Актуальність ж даної теми полягає в тому, що потреби людини безмежні, так як у міру задоволення одних потреб у людини виникають інші і донині немає жодної повної класифікації потреб людини.

Метою даної роботи є виявлення взаємозв'язку потреб і умови життя людей.

Для досягнення даної мети необхідно вирішення наступних завдань:

1. Детальний розгляд поняття і сутності потреб

2. Аналіз провідних класифікацій потреб

3. Розкриття понять рівня життя і добробуту людини

4. Виявлення взаємозв'язку між потребами і рівнем життя


В  1. Потреби. Загальні поняття і класифікація потреб
1.1 Загальні поняття

Передумовою поведінки людини, джерелом його діяльності є потреба. p> Потреба, потреба - внутрішнє стан психологічного чи функціонального відчуття недостатності чого-небудь і проявляються залежно від ситуаційних чинників [1]. У понятті потреби об'єднуються об'єктивні відносини, спонукання до діяльності і відбиває це відношення потребностное стан суб'єкта.

В основі якої людської потреби лежить відповідний вроджений інстинкт (т. е. біологічний, природний фактор, властивий індивіду як живого організму).

Наявність незадоволених потреб у людини пов'язують з напругою і дискомфортом, невідповідністю внутрішнього (бажаного) і зовнішнього (реального), які є побудниками і мотивацією активності. Якщо незадоволеними виявляться вітальні (життєві) потреби, це може призвести до смерті. Потреба може розумітися як якась гіпотетична змінна, яка, за обставинам, проявляється то у вигляді мотиву, то у вигляді риси. В останньому випадку потреби стабільні і стають якостями характеру.

Розрізняють потреби [2]:

В· за сферами діяльності:

o потреби праці

o пізнання

o спілкування

o відпочинку

В· по об'єкту потреб

o матеріальні

o духовні

o етичні

o естетичні та ін

В· за функціональною ролі:

o домінуючі/другорядні

o центральні/периферичні

o стійкі/ситуативні

В· по суб'єкту потреб:

o групові

o індивідуальні

o колективні

o громадські

Спонукою до задоволенню потреб є мотивація.

Мотивація - Спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає його спрямованість, організованість, активність і стійкість; здатність людини через працю задовольняти свої потреби. [3]

До мотиваційним станів відносяться: установки, інтереси, бажання, прагнення, потягу

Установка - це стереотипна готовність діяти у відповідній ситуації певним чином. Ця готовність до стереотипному поведінці виникає на осно...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Матеріальні і духовні потреби
  • Реферат на тему: Абрахам Маслоу про потреби людини
  • Реферат на тему: Еріх Фромм про потреби людини
  • Реферат на тему: Релігійна віра і потреби людини
  • Реферат на тему: Еріх Фромм про потреби людини