Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Судочинство в Республіці Білорусь

Реферат Судочинство в Республіці Білорусь

Правоохоронна діяльність та її ознаки.

Правоохоронна діяльність є одним з видів державної діяльності. Це означає, що держава в особі її органів здійснює свою діяльність на основі норм права, забезпечує верховенство закону, охорону законних інтересів особистості, взаємну відповідальність держави і громадян. можна говорити про правоохоронної діяльності в широкому і вузькому сенсах. У широкому сенсі - це діяльність всіх державних органів, що забезпечують дотримання прав і свобод громадян, їх реалізацію, законність і правопорядок. У вузькому сенсі - це діяльність спеціально уповноважених органів з охорони права від порушень, здійснювана у встановленій законом формі, відповідно до компетенції того чи іншого органу. Тому держава створює спеціальні органи, чиєю основною метою є захист права від порушень, виявлення, припинення і попередження правопорушень, застосування до правопорушників заходів примусу. Дані органи мають ряд ознак , яким повинен відповідати державний орган для того, щоб його можна було вважати правоохоронним:

) орган уповноважується нормативним правовим актом для здійснення правоохоронної діяльності;

) орган здійснює свою діяльність з дотриманням встановлених законом правил і процедур;

) орган в процесі своєї діяльності має право застосовувати заходи державного примусу до осіб, що допустили правопорушення;

) рішення, прийняті правоохоронними органами, підлягають обов'язковому виконанню посадовими особами та громадянами.

Принцип здійснення правосуддя тільки судом.

Функція здійснення правосуддя надана лише суду у зв'язку з тим, що жоден інший державний правоохоронний орган не володіє такими можливостями для прийняття законного і обгрунтованого рішення по справі. Саме в стадії судового розгляду проявляються всі принципи судочинства і правосуддя. Неможливо на даний момент, наприклад, забезпечити змагальність і рівноправність сторін у стадії попереднього розслідування, а в ході судового засідання це цілком реально. У стадії судового розгляду більше прав мають можливість реалізувати обвинувачений і його захисник. Все це сприяє встановленню істини у справі, винесенню справедливого вироку. p align="justify"> Реалізація принципу здійснення правосуддя тільки судом забезпечується нормами правовими актами Республіки Білорусь. Втручання у здійснення правосуддя є правопорушенням і тягне відповідальність. p align="justify"> Принцип незалежності суддів.

У своїй діяльності щодо здійснення правосуддя судді незалежні і нікому не підзвітні. Незалежність суддів є проявом самостійності судової влади, її відокремленості від влади виконавчої та законодавчої. Незалежність суддів полягає і в тому, що виключається будь-який вплив на них з боку інших осіб та організацій при вирішенні ними конкретних кримінальних, цивільних та господарських справ. При розгляді справи суд керується не думками учасників процесу, а законом, приймає рішення за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на вивченні всіх матеріалів справи, аналізі всіх представлених доказів. p align="justify"> Значення даного принципу полягає в тому, що тільки незалежний і неупереджений суд може справедливо розглянути кримінальне, цивільне, господарське справу, винести по ньому законне і обгрунтоване рішення, вирок.

Незалежність суддів забезпечується: а) наявністю особливої вЂ‹вЂ‹процедури здійснення правосуддя; б) встановленням заборони під загрозою відповідальності за втручання кого б то не було в діяльність по здійсненню правосуддя; в) встановленням особливого порядку зупинення та припинення повноважень судді ; г) правом судді на відставку; д) недоторканністю судді; е) системою органів суддівського співтовариства; ж) наданням судді за рахунок держави матеріального і соціального забезпечення; з) наявністю особливого захисту державою суддів, членів їх сімей та майна (Закон Республіки Білорусь від 13 грудня 1999 "Про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних і контролюючих органів").

Принцип рівності громадян перед законом і судом

Правосуддя в Республіці Білорусь здійснюється на основі рівності громадян, організацій, індивідуальних підприємців перед законом і судом. Держава гарантує рівність прав і свобод людини незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських об'єднань. p align="justify"> Дане положення поширюється на діяльність всіх правоохоронних органів. Рівність перед законом означає, що не можуть прийматися...


сторінка 1 з 27 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Політико-правова природа конституційного правосуддя. Органи конституційног ...
  • Реферат на тему: До питання про застосування європейських стандартів щодо захисту прав людин ...
  • Реферат на тему: Інститут конституційного правосуддя в сучасному світі. Аналіз функцій прав ...
  • Реферат на тему: Правоохоронна діяльність правоохоронних органів
  • Реферат на тему: Способи здійснення митного контролю та діяльність посадових осіб у митних о ...