Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Міжнародна спеціалізація виробництва

Реферат Міжнародна спеціалізація виробництва

1.Международний спеціалізація виробництва


Міжнародне кооперування і спеціалізація є формами МРТ і визначають його сутність.

Під міжнародною спеціалізацією виробництва розуміється така форма поділу праці між країнами, в результаті якої національні виробництва країн виділяються у відокремлені підгалузі з виготовлення величезної маси однорідних товарів, які перевищують внутрішні потреби.

У своєму розвитку міжнародна спеціалізація виробництва (МСП) проявляється у двох напрямках - виробничому і територіальному.

Виробниче напрямок - поділяється на міжгалузеву, внутрішньогалузеву спеціалізацію окремих виробництв.

Територіальна спеціалізація включає спеціалізацію окремих країн, груп країн та регіонів на виробництві певної продукції.

До основних видів МСП відносяться:

предметна (виробництво товарів);

подетальная (виробництво частин, компонентів)

технологічна (виконання окремих процесів по збірці, фарбування,

зварюванні, обробці, заготовок тощо).

Найбільш повний розвиток спеціалізація виробництва отримала в машинобудуванні, що пояснюється наступними причинами:

По-перше, машини та обладнання володіє різними конструктивними особливостями, що викликає спеціалізацію;

По-друге, в силу складності різних машин і обладнання вони вимагають кооперування різних виробництв;

По-третє, при виробництві машин і устаткування зустрічаються різні технологічні процеси, які передбачають масове спеціалізоване виробництво і в цьому випадку межі національного ринку зазвичай стають тісними для такої продукції.

Для міжнародного поділу праці характерним є збільшення частки експорту при виробництві спеціалізованих видів продукції.

. Основним показником рівня міжнародної спеціалізації галузі є коефіцієнт відносної спеціалізації, який визначається як відношення питомої ваги товару в експорті країни до питомої ваги товару у світовому експорті.

Коефф.межд.спец. = Естро./Емір. p align="justify"> Естро. - Питома вага товару в експорті країни,

Емір. - Питома вага товару в світовому експорті. p align="justify">. Застосовується також і показник експортної квоти, який вказує на орієнтацію національної промисловості, її галузей на зовнішній ринок.

. Наступним важливим показником міжнародної спеціалізації країни є наявність широкої номенклатури поставляються на експорт товарів. br/>

. Міжнародні кооперування і його форми


Важливою формою міжнародного поділу праці є міжнародне кооперування виробництва. Міжнародне кооперування - це виробничі зв'язки між підприємствами країн з виготовлення певних деталей і вузлів для складання кінцевої продукції. p align="justify"> Великий вплив на коопераційні відносини надає науково-технічна революція (НТР), яка стає найважливішим елементом при розвитку кооперування виробництва. Головна функція кооперації праці полягає у збільшенні виробництва матеріальних благ з більш високою продуктивністю праці. Міжнародного кооперування виробництва (МКП) проходить ряд етапів:

попереднє узгодження спільних дій;

визначаються промислові підприємства (фірми) в якості суб'єктів виробництва;

встановлюються готові вироби та компоненти в якості головних об'єктів кооперування;

розподіляється і закріплюється між партнерами завдання на виробництво продукції.

Основними формами коопераційних зв'язків є:

здійснення спільних програм;

спеціалізація в коопераційному процесі;

створення спільних підприємств (СП). Здійснення спільних програм проходить у вигляді підрядного кооперування та спільного виробництва. p align="justify"> Підрядне кооперування найбільш старий вид виробничих зв'язків. Одна зі сторін доручає іншій (в межах угоди) виконання певної роботи. p align="justify"> Спільне виробництво полягає в розмежуванні виробничої програми між учасниками, зменшенні дублювання.

Створення виробничих спільних підприємств є одним з важливих методів кооперації на сучасному етапі в Республіці Білорусь та країнах СНД.


. Форми міжнародного поділу


Залежно від того, між підприємствами яких груп відбувається обмін, виникають відповідні форми міжнародного поділу праці - внутрішньогалузева, міжгалузева, міжвидова. На світовій арені діє народногосподарська форма поділу туди, яка характеризує в цілому стан кооперування м...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ефективність спеціалізації і кооперування виробництва
  • Реферат на тему: Міжнародне кооперування виробництва
  • Реферат на тему: Спеціалізація та кооперування
  • Реферат на тему: Концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування на підприємстві
  • Реферат на тему: Кооперування виробництва