Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Оцінка основних фондів

Реферат Оцінка основних фондів

1 . Підприємство - це самост-а госп-а одиниця, організована для випуску продукції, викон. робіт, надання послуг з метою удовл. заг-их потреб та отримання прибутку. Кожне підприємство явл. юр. особою і працює на основі учред-ого договору. Всі підприємства поділяються на: комерційні: осн. мета - отримання прибутку; некомерційні: осн. мета - удовл-ие заг-их потреб і часткове отримання прибутку. Хар-ка комерц. організацій: 1. Госп-е тов-во-об'їду-ие підприємців для досягнення визна. цілей. - Повне тов-во. Його учасники - повні товариші - відповідають за зобов'язаннями тов-ва всім своїм їм-вом. - Тов-во на вірі (Командитне). Учасниками тов-ва явл. повні товариші, кіт. відповідають по зобов вам тов-ва всім своїм майном.


. Хоз-е суспільство - об'єднання капіталів для досягнення комерційних цілей - ТОВ - відповідь-сть учасників обмежена тільки розміром внеску в уставн. капітал. Кількість уч-ков не обмежена. - ТДВ - уч-ки т-ва відповідають за зобов'язаннями своїм майном пропорц-но внесеного капіталу. - АТ: статутний. капітал розділений на рівні частки - акції. (ЗАТ-акції продаються за згодою більшості акціонерів; ВАТ - акції товариства продаються вільно) 3. Произв-ний кооператив (артіль) - це об'єднання осіб для спільної произв-ної і госп-ой деят-ти на основі особистої участі. 4. Унітарне підприємство - це підприємство, що не наділена правом влас-ти на майно, в кіт. всі співробітники - наймані. - На праві госп-ого ведення: гос-во відповідає по боргах і зобов'язаннях підприємства. - На праві оперативного управління: (казенні підприємства) можуть належати тільки гос-ву, дозволяється лише оперативно керувати, але не займатися госп-ой деят-тьма. Сущ. види організації:

. Корпорація - ат, об'єднуюче ніс-ко підприємств для досягнення спільних цілей, що несе відповідь-ть за боргами входять до нього підприємств. p align="justify">. Концерн - договірне монопольне об'їду-ие підприємств, позвол. використовувати покладе. боку комбінування, кооперування, спеціалізації та інтеграції.

. Консорціум - тимчасове об'єднання підприємств для виконання великої економ. програми (Створюються для створення доріг, мостів і т.д.).

. Картель - угода про розділ ринків, рівня цін, частки в произв-ве продукції, термінах платежів і т.д.

. Трест - повна втрата самост-ти підприємств, що входять до трест і підлеглих одному органу (підприємству). p align="justify">. Синдикат - Добровілля. об'єднання з метою координації і централізації постачання і збуту.

. Холдинг - ат, що використовує свій капітал для придбання контрол. пакетів акцій ін компаній з метою встановлення над ними контролю.

. Фінансово-промислові групи - совок-ть юр. осіб, що об'єднали свої активи з метою реалізації великих інвестиційних програм.

Некомерційні організації:

. споживчий кооператив

. громадські та релігійні оганизации

. фонди

. установи

. об'едіненіяюр. осіб (асоціації, спілки).


3. Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру зношування. До виробничих основних фондів відносяться ті засоби праці, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (машини, обладнання тощо), створюють умови для його нормального здійснення (виробничі будівлі, споруди, електромережі тощо) і служать для збереження і переміщення предметів праці. Невиробничі основні фонди - це основні фонди, які безпосередньо не беруть участь у виробничому процесі (житлові будинки, дитячі садки та ясла, школи, лікарні тощо), але знаходяться у віданні промислових підприємств.

По приналежності основні фонди поділяються на власні та орендовані. Активна частина: а) Машини та обладнання: - силові машини та обладнання; - робочі машини та обладнання; - вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої; - лабораторне обладнання; - обчислювальна техніка; - інші машини та обладнання. б) Транспортні засоби. в) Інструмент. г) Інвентар та приладдя. д) Інші основні фонди Пасивна частина: а) Земля. б) Будинки. в) Споруди (мости, дороги). г) Передавальні пристрої (водопроводи, газопроводи тощо)

Оцінка основних фондів підприємства може вестися: за первісною (балансовою) вартості, відновлювальної та залишкової вартості. Первісна вартість основних фондів - вартість, слагающаяся з витрат на їх зведення (споруді) або придбання, включаючи витрати з їх дост...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Машини, обладнання та транспортні засоби в будівельній галузі
  • Реферат на тему: Основні фонди підприємств лісопромислового комплексу: облік, оцінка та вико ...
  • Реферат на тему: Інвестиції в основні виробничі фонди та інші необоротні активи організації ...
  • Реферат на тему: Вартість основних фондів і показники їх стану. Фінансові ресурси підприємс ...
  • Реферат на тему: Основні фонди підприємства та їх оцінка