Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Лекции » Оцінка травмобезопасності виробничого обладнання

Реферат Оцінка травмобезопасності виробничого обладнання
Лекція № 6


Оцінка травмобезопасності виробничого обладнанняОцінка травмобезопасності виробничого обладнання проводиться згідно підпункту 10) пункту 1 статті 317 Трудового Кодексу РК, і відповідно з ним прийнятих Правил проведення обов'язкової періодичної атестації виробничих об'єктів за умовами праці, затверджених Наказом Міністра праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан від 23 серпня 2007 року № 203-п.


Основними об'єктами оцінки травмобезопасності є:

) виробниче обладнання;

) пристосування та інструменти;

) забезпеченість засобами колективного захисту;

) забезпеченість засобами навчання та інструктажу.


Підготовка до проведення атестації роботодавцем


Для організації проведення атестації виробничих об'єктів роботодавцем видається відповідний наказ про створення атестаційної комісії у складі голови, членів та секретаря, відповідального за складання, ведення і зберігання документації з атестації виробничих об'єктів.

До складу атестаційної комісії організації включаються керівник або його заступник, фахівці служб безпеки та охорони праці та інших підрозділів за погодженням, а також представники працівників організації.

Атестаційна комісія організації:

) становить повний перелік виробничих об'єктів, цехів, дільниць та інших робочих місць, що підлягають атестації, з виділенням аналогічних за характером виконуваних робіт і умов праці робочих місць;

) становить повний перелік небезпечних і шкідливих факторів виробничого середовища, які підлягають обстеженню (лабораторному та інструментальному дослідженню і оцінці) виходячи з характеристик трудового і технологічного процесів, застосовуваних видів обладнання та механізмів, сировини і матеріалів;

) складає і подає на затвердження роботодавцю графік проведення атестації виробничих об'єктів організації;

) присвоює коди виробництвам, цехам, ділянкам, робочим місцям для проведення автоматизованої обробки результатів атестації робочих місць за умовами праці;

) формує необхідну нормативно-довідкову базу для проведення атестації виробничих об'єктів;

) аналізує причини виробничого травматизму і професійної захворюваності;

) визначає на основі аналізу виробничого травматизму найбільш травмонебезпечні роботи, ділянки робочих місць, технології, машини, механізми, верстати та обладнання;

) у разі відсутності власних можливостей з проведення атестації за умовами праці, визначає спеціалізовану організацію і вносить пропозицію роботодавцю щодо укладення з нею відповідного договору;

) погоджує з залученої спеціалізованою організацією і роботодавцем терміни проведення атестації виробничих об'єктів з урахуванням обсягу робіт з атестації;

) забезпечує сприяння проведенню атестації за умовами праці;

) здійснює контроль за атестацією виробничих об'єктів.

Оцінка ступеня шкідливості і небезпеки праці на підприємстві включає крім інших аспектів аналізу оцінку виробничого обладнання, пристроїв та інструментів на основі діючих нормативних правових актів з безпеки і охорони праці, державних і галузевих стандартів, правил та інструкцій з безпеки і охорони праці і залежить від їх технічного стану, відповідності паспортним параметрам і вимогам технології виробничого процесу.

Оцінка травмобезопасності проводиться шляхом перевірки відповідності виробничого обладнання, пристроїв та інструменту, а також засобів навчання та інструктажу вимогам нормативних правових актів, з урахуванням наявності технічних паспортів або сертифікатів безпеки встановленого зразка на виробниче обладнання.

Відсутність технічних паспортів та сертифікатів може бути компенсовано актами відповідності виробничого устаткування нормативним вимогам безпеки на кожну одиницю обладнання окремо із зазначенням конкретних конструктивних елементів безпеки застосовуваних у даному обладнанні.

За відсутності технічних паспортів, сертифікатів або актів на окремі види обладнання, незалежно від їх технічного стану дається негативна оцінка на травмобезопасность і розглядається питання про необхідність призупинення їх експлуатації.

Оцінка травмобезопасності виробничого обладнання, пристроїв та інструментів, забезпеченість засобами колективного захисту, а також навчання та інструктажу оформляється Протоколом оцінки травмобезопасності та забезпеченості засобами колективного захисту (додаток 2).

Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуального захисту:

) для кожної професії визначається забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ). Оцінка забезпеченості працівників ЗІЗ визначається за допомогою зіставлення фактично виданих коштів з нормами безплат...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проведення атестації об'єктів інформатизації (на прикладі Брянської міс ...
  • Реферат на тему: Забезпечення безпеки виробничого обладнання та технологічних процесів (осно ...
  • Реферат на тему: Вібрація на робочих місцях. Оцінка травмобезопасності робочих місць
  • Реферат на тему: Розробка заходів щодо атестації робочих місць
  • Реферат на тему: Оцінка умов праці, обумовлених чинниками виробничого середовища