Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Облік фінансово-господарських операцій при застосуванні загальної системи оподаткування в ТОВ "Стаєр" м. Тольятті

Реферат Облік фінансово-господарських операцій при застосуванні загальної системи оподаткування в ТОВ "Стаєр" м. Тольятті

ЗМІСТ


Введення

1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ В«СтаєрВ»

2. Облік фінансово-господарських операцій при застосуванні загальної системи оподаткування

2.1 Організація бухгалтерського обліку ТМЦ

2.2 Організація бухгалтерського обліку фінансово-розрахункових операцій

2.3 Облік фінансових результатів

2.4 Складання бухгалтерської звітності

3. Облік фінансово-господарських операцій при застосуванні ЕНВД

Висновок

Список літератури

Програми

ВСТУП

Метою проходження даної практики є: розширення, систематизація та закріплення теоретичних знань на основі вивчення операцій фінансово-господарської діяльності підприємства, що надає послуги з установці систем кондиціювання та вентиляції, а також реалізує дану продукцію в м. Тольятті і за його межами - ТОВ В«СтаєрВ».

Практичні навички відіграють визначальну роль у професійної діяльності будь-якого фахівця. Чим більший досвід накопичений людиною з практичного використання своїх теоретичних знань, тим більше ефективна робота такого співробітника.

Збір матеріалів є однією з головних складових написання даної роботи. На цьому етапі ставиться завдання скласти базу майбутньої дипломної роботи, що складається з нормативно-правових актів, власних спостережень, матеріалів та інформації, що використовуються в роботі фірми.

Завданнями бухгалтерського обліку є забезпечення інформацією про діяльність та майновий стан господарюючих суб'єктів, їх засновників і працівників, а також інвесторів, кредиторів, податкової служби, органів статистики та інших для контролю за дотриманням законодавства, виявлення внутрішніх резервів і забезпечення фінансової стійкості.

Практика проходила в бухгалтерії ТОВ В«СтаєрВ» і була присвячена знайомству з діяльністю підприємства, роботою бухгалтерії та існуючої документацією.

За час практики були вивчені наступні документи:

В§ Статут

В§ Установчий договір

В§ Штатний розклад

В§ Накази з кадрів

В§ Табель обліку робочого часу

В§ Правила охорони праці і техніки безпеки

В§ Аналітичні записки з внутрішніх питань

В§ Баланс (ф. № 1), звіт про прибутки і збитки (ф. № 2) (додатки 1-2)

В§ Внутрішня документація аналітичного характеру

В§ Первинні документи по касі, за розрахунками з персоналом підприємства

В§ Інші внутрішні документи підприємства.

Звіт охоплює аналіз діяльності підприємства за 2009 р.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ В«СТАЙЄРВ»


ТОВ В«СтаєрВ» (надалі В«ТовариствоВ») являє собою товариство з обмеженою відповідальністю, є юридичною особою і діє на основі Статуту, має власне майно, самостійний баланс і розрахунковий рахунок.

Розмір статутного капіталу складає 10 000 рублів, який належить засновникам - фізичним особам. У статутному капіталі даного підприємства іноземного капіталу немає. p> Вищим органом управління Товариства є збори учасників. Воно складається з учасників або їх представників. Представники учасників призначаються учасниками на певний термін.

Кількість голосів на зборах учасників розподіляється пропорційно вкладами учасників у Статутний капітал.

ТОВ В«СтаєрВ» розташовується в м. Тольятті і зареєстроване за адресою: 445007, РФ Самарська обл., м. Тольятті, вул. Офіцерська, 15 В«АВ». p> Основні види діяльності Товариства:

- установка систем кондиціонування і вентиляції;

- оптова та роздрібна торгівля даною продукцією.

Здійснюючи оптову торгівлю, підприємство застосовує загальну систему оподаткування. Роздрібна торгівля, а також надання вищезазначених послуг здійснюється із застосуванням ЕНВД. p> На розрахунковий ТОВ В«СтаєрВ» надходять такі кошти: оплата за надані послуги, грошові перекази від інших підприємств.

У свою чергу, з нього знімаються кошти оплату рахунків, за розрахунково-касове обслуговування банком, відрахування до бюджету, до фондів соціального забезпечення.

Cреднеспісочная чисельність на підприємстві становить 30 осіб.

Загалом кадрова політика на підприємстві характеризується досить стабільним рухом персоналу.

Таким чином, у бухгалтерії, де проходила практика, на даний момент працюють 4 співробітника: головний бухгалтер, 2 бухгалтера, касир.

Облікової політикою закріплена сукупність способів бухгалтерського обліку, що використовуються суспільством, - первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарського життя Товариства.

До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи:

1) Групування та оцінки фактів господарської діяльності Товариства;

2) Погашення вартості його активів;

3) Організації документообігу;

4) Інвентаризації;

5) Застосування рахунк...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку та фінансово-господарської діяльності ТО ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку розрахункових операцій торгового підприє ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансової стійкості підприємства на основі функціональної системи б ...
  • Реферат на тему: Організація бухгалтерського обліку операцій по розрахункових рахунках фірми ...
  • Реферат на тему: Основи бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві на прикладі То ...