Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Запитання з дисципліни фінанси

Реферат Запитання з дисципліни фінанси

1. Сутність і функції фінансів. Роль фінансів у розподілі і перерозподілі ВВП.

В 

Термін В«фінансиВ» (від лат. - дохід, платіж) існують різні точки зору:

В§ термін В«фінансиВ» виник у 18-19 ст. В Італії і означав будь-який грошовий процес;

В§ поняття введено франц. вченим Боденом, який у 1755 р . видав роботу В«Шість книг про республікуВ».

Виникнення фін-ів як істор-кою категорії обумовлено:

В§ гро-им розд-ем праці та поділом суспільства на соц. групи;

В§ створенням централізованого гос-тва;

В§ розвитком товарно-грошових відносин;

В§ появою самостійних, незалежних госп-щих суб'єктів.

Фінанси як ек-а категорія - економічні відносини, пов'язані з формування, розподілом і використанням централізованих ден. Фондів гос-ва і децентралізванних ден. Фондів госп-х суб'єктів з метою забезпечення розширення відтворення і виполененія функцій і завдань госп-х суб'єктів. p>-виразают екон. Відносини по пововоду формування, розподілу і використання ВВП. <В 

Фінанси беруть участь у перерозподільчі процеси і складаються з ряду стадій:

1. Формування первинних доходів (ВВП ділиться на прибуток, амортизацію і т.д.)

2. Перерозподіл фінансових ресурсів м д сферами держ. І муніципальних фінансів госп-х суб'єктів і фінансами домашніх господарств. p> 3. Підсумкове перерозподіл м д фондами споживання і накопичення. <В 

Склад і зміст фінансів - питання дискусійне. Предмет дискусії - роль фінансів у різних стадіях відтворювального процесу. p> 2 осн. Концепції:

1). Прихильники розподільної теорії - вважають, що фінанси виникають тільки на стадії розподілу відтворювального процесу. p> 2 основні функції:

- розподільна (опосередковують ден. Відносини)

- контрольна (контроль за вартісним розподілом ВВП)

2). Прихильники відтворювальної концепції вважають, що фінанси виникають на всіх стадіях вопроіз-го процесу. А, отже, виникають й інші ф-ії фінансів:

- розподільна

- регулююча - усунення наявних і предоствращеніе можливих диспропорцій м д галузями ек-ки, територіями і соціальними групами населення.

- Стабілізуюча - створення рівних умов для всіх суб'єктів госп-а і для громадян

- формує - формування ден. Фондів. <В 

Сутність фінансів, закономірності їх розвитку, сфера охоплює-ють ними товарно-грошових відносин і роль у процес-се суспільного відтворення визначаються економ-ім ладом суспільства, природою і функціями д-ви.

За матеріальним змістом фінанси - це ціле-ші фонди ДС, в сукупності уявляю-щие фінансові ресурси країни. Головна умова зростання фін. ресурсів - збільшення національного доходу. (Фінанси та фінансові ресурси - не тотожні поняття)

Джерела формування фінансових ресурсів:

В§ на рівні гос-ва: податкові доходи, держ-ні та муніципальні кредити, доходи від зовнішньоекономічної діяльності та ін.;

В§ на рівні господарюючого суб'єкта: прибуток, амортизаційний фонд, кредити, та ін;

В§ на рівні домогосподарства: з/пл, виплати соц. характеру, кредити, доходи від підприємницької діяльності, продажу майна та ін

Фінанси-це ек-кі відносини, пов'язані з формуванням, розподілом і використанням ням централізованих і децентралізованих фондів ДС з метою виконання функцій і завдань д-ви і забезпечення умов розширеного відтворення. Під централізованими фінансами розуміються ек. відносини, пов'язані з формуванням і використанням фондів ДС гос-ва, акумульованих у держ. бюджетній системі та урядових внебюд-житніх фондах.

Децентралізовані фінанси - гро-. відносини, що опосередковують кругообіг грошових фондів підприємств і домогосподарств.

Тобто можна сказати, що фінанси - це відносини з

Створенню і використанню централізованих фондів гос-ва

Розподілу та перерозподілу ресурсів (суспільних благ) шляхом використання держ. бюджету, територіальних бюджетів та позабюджетних фондів

Створенню і перерозподілу фондів підприємств

До складу фінансових відносин включають:

В· відносини, що виникають в рамках одного підприємства (розподіл виручки, розподіл прибутку, утворення та використання грошових фондів)

В· відносини, що виникають м/д підприємствами (освіта КК, надання безоплатних ДС, сплата штрафів, неустойок)

В· відносини, що виникають між ЮО та д-вою (сплата податків до бюджету та ВБФ, добровільні платежі ЮЛ державі)

В· відносини, що виникають між ФО та гос-ом (сплата податків, виплата пенсій, допомог, з/пл)

В· відносини, що виникають м/ду ФЛ і ЮЛ (з приводу утворення і використання фонду оплати праці, освіта статутних капіталів, безоплатна допомо...


сторінка 1 з 72 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Фінанси господарюючих суб'єктів як ланка фінансової системи
  • Реферат на тему: Сутність фінансів господарюючих суб'єктів
  • Реферат на тему: Фінанси: сутність та роль, їх функції. Фінансова система ПМР і її структур ...
  • Реферат на тему: Статистика основних фондів, оборотних коштів, праці, фінансів, кредиту та р ...
  • Реферат на тему: Суспільні відносини, що виникають у зв'язку з особливостями регулювання ...