Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Квитки з економіки підприємства

Реферат Квитки з економіки підприємства

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ В«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВАВ»


Лектор: доц., к.е.н. br/> Підприємство і фірма. Класифікація підприємств. Класифікація підприємств як юридичних осіб. Створення та реєстрація підприємств. Ліквідація підприємств. Форми реорганізацій підприємств. Господарські товариства. Сутність, види, відмінні риси. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю. Сутність, види, відмінні риси. Акціонерне товариство. Сутність, види, відмінні риси. Загальні і відмінні характеристики господарських товариств і господарських товариств. Виробничі кооперативи (артілі). Майно та пайовий неподільний фонд кооперативу. Некомерційні організації, види та особливості їх діяльності. Державні, муніципальні унітарні підприємства: особливості їх функціонування. Об'єднання великого капіталу: холдинги і фінансово-промислові групи. Асоціації. Особливості об'єднання в асоціаціях. Консорціуми, синдикати і промислові вузли. Управління великими диверсифікованими об'єднаннями. Статутний капітал підприємства. Сутність і значення основних засобів підприємства, їх склад і структура. Види вартісних оцінок основних засобів. Фізичний і моральний знос основних фондів. Визначення зносу основних засобів. Амортизація основних засобів та способи її нарахування. Надходження основних засобів в організацію. Способи відновлення основних засобів і джерела їх проведення. Показники використання основних засобів. Оборотні кошти підприємства, їх структура і оборотність. Нормування оборотних коштів. Потреба в оборотних коштах підприємства. Склад і структура джерел надходження оборотних коштів на підприємство. Показники використання оборотних коштів. Кадри підприємства. Структура кадрів. Кількісні та якісні характеристики персоналу. Продуктивність праці та фактори, що впливають на продуктивність праці. Обгрунтування необхідної чисельності різних категорій працівників. Організація оплати праці на підприємствах. Сутність собівартості і її види. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції. Калькулювання собівартості продукції. Методи калькулювання витрат. Планування собівартості продукції на підприємстві. Фактори, що впливають на собівартість продукції. Шляхи зниження собівартості продукції. Цінова система: сутність і основні види цін. Основні методи ціноутворення. Виробнича потужність підприємства та її розрахунок. Планування виробничої програми підприємства. Розрахунок вартісних показників обсягів виробництва. Сутність і функції фінансів підприємства. Грошові фонди та резерви підприємств. Фінансовий механізм підприємства. Характеристика прибутку в умовах ринкової економіки. Доходи і витрати підприємств. Класифікація прибутку за основними ознаками. Система показників рентабельності та методи їх визначення. Сутність і критерії фінансового стану підприємства. Показники, характеризують фінансовий стан підприємства. Класифікація податків та їх функції. Фактори, що впливають на розподіл прибутку. Види і зміст планування на підприємстві. Стратегічне планування і його особливості. Сутність бізнес-планування, його цілі і організація. Характеристика основних розділів бізнес-плану. Сутність і види інвестицій підприємства. Розрахунок показників економічної та комерційної ефективності інвестиційного проекту. Сутність лізингу та його види. Лізингові платежі і їх розрахунок. Беззбитковість роботи підприємства. Точка беззбитковості і графік беззбитковості. Сутність, види управління підприємством і його функції. Організаційні структури управління. Підприємництво, форми і види Мале підприємництво. Державна підтримка малого підприємництва

№ 1 Підприємство і фірма. Класифікація підприємств

В«ФірмаВ» і В«підприємствоВ» кардинально різні категорії економічної науки, хоча в літературі (зарубіжної та вітчизняної) вони Під підприємством слід розуміти певний виробничо-технічний комплекс, використовуваний для виробництва товарів або (та) послуг в будь-якій галузі національної економіки. Підприємствами є металургійний завод і перукарня, аеропорт і автобусний парк, вугільна шахта і магазин і т.д. Фірма - це організаційно-економічна, громадська, підприємницька форма виробництва. Фірма - основний агент ринкової системи ...


сторінка 1 з 47 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність оборотних коштів (капіталу) підприємств, їх склад і структура
  • Реферат на тему: Сутність і види собівартості. Класифікація витрат
  • Реферат на тему: Сутність і склад основних фондів підприємства
  • Реферат на тему: Економічна сутність основних фондів підприємств та їх характеристика
  • Реферат на тему: Оборотний капітал підприємства, його економічна сутність, склад і структура ...