Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Страхування підприємницького ризику

Реферат Страхування підприємницького ризику

Зміст


Введення. 3

Глава 1.Поняття підприємницької діяльності. 6

1.1.Юридичне особи. 7

1.2. Індивідуальні підприємці. 10

Глава 2.Понятие страхування. 13

2.1. Підприємницький ризик як об'єкт страхування. 15

2.1.Порядок укладання договору страхування підприємницького ризику. 17

Глава 3. Умови договору. 21

3.1.Ответственность сторін за договором страхування підприємницького ризику 23

3.2.Ответственность сторін за договором за його невиконання. 25

Висновок. 26

Список літератури .. 33

Додаток

Додаток 1 - страховий поліс

Додаток 2 - страхове заяву

Додаток 3-ліцензія

Список скорочень

Введення .


Навіть у найбільш сприятливих економічних умовах для будь-якого підприємства завжди зберігається можливість настання кризових явищ. Така можливість асоціюється з ризиком. Ризик властивий будь-якій сфері людської діяльності, що пов'язано з безліччю умов і факторів, що впливають на позитивний результат прийнятих людьми рішень. Історичний досвід показує, що ризик недоотримання намічених результатів особливо став виявлятися при загальності товарно-грошових відносин, конкуренції учасників господарського обороту. Тому з виникненням і розвитком капіталістичних відносин з'являються різні теорії ризику, а класики економічної теорії приділяють велику увагу дослідженню проблем ризику в підприємницькій діяльності. p> Досвід розвитку всіх країн показує, що ігнорування або недооцінка господарського ризику при розробці тактики і стратегії економічної політики, прийнятті конкретних рішень неминуче стримує розвиток суспільства, науково-технічного прогресу, прирікає економічну систему на застій. Адже саме впровадження високих технічних досягнень, здійснення нових ідей несуть у собі величезні ризики, від яких може залежати вся дана підприємницька діяльність, а, отже, і отримання суспільством цих нововведень. p> Потрібно пам'ятати, що середовищем існування підприємців є ринок, без підприємницької діяльності неможливе існування сучасної ринкової економіки. p> Є, насамперед, економічна свобода. Над підприємцем можуть підноситися тільки закон і встановлюються їм обмеження. Державне регулювання в умовах ринку зводиться переважно до встановлення норм здійснення підприємницької діяльності та до податкової системи. Все інше визначається виробником і споживачем, їх волею, а в якійсь мірі складається випадковим чином. p> Освоюючи підприємництво, доводиться мати справу з невизначеністю і підвищеним ризиком. p> Підприємництво може виявитися ризикованим тому, що багато підприємців не володіють достатньою компетентністю. Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури, досвіду роботи процвітаючих підприємницьких організацій (фірм, компаній, корпорацій) показують, що успіх у діяльності підприємницьких організацій багато в чому залежить від особистісних характеристик підприємців, як власників компаній, так і найманих менеджерів, яким притаманний підприємницький талант.

В даний час проблема ризику в підприємницької діяльності особливо актуальна, адже в умовах сучасної російської економіки з все більш і більш устанавливающейся економічним середовищем у підприємницьку діяльність вносяться додаткові елементи невизначеності, що розширює зони ризикових ситуацій. У цих умовах виникають неясність і невпевненість в отриманні очікуваного кінцевого результату, а, отже, зростає і ступінь підприємницького ризику.

Законодавча база, яка характеризує підприємницький ризик має ряд недоліків та прогалин, які призводять до негативних наслідків для юридичних осіб та індивідуальних підприємців.

Підприємництво постійно розвивається і, вирішуючи, одні проблеми підприємці постійно, стикаються з іншими.

Саме тому мене і зацікавила ця тема. Мені здається, що вона займає хоч і не чільне, але почесне і дуже важливе місце в підприємницької діяльності, адже підприємництво практично не може існувати у своїй діяльності без ризику.

Метою даної роботи є дослідити нормативно-правові акти, які регулюють інститут підприємницького ризику, знайти недоліки і прогалини і внести свої пропозиції щодо їх усунення. Завданнями курсової роботи є розгляд наступних розділів: поняття підприємницької діяльності, підприємницький ризик як об'єкт страхування, відповідальність сторін за договором страхування підприємницького ризику. Об'єктом суспільні відносини, що складаються в сфері здійснення підприємницької діяльності та пов'язані з підприємницьким ризиком, в тому числі при укладенні та виконанні договору страхування зазначеного ризику. норми вітчизняного законодавства, що регулюють питання страхування названих ризиків та засобів і способів зменшення несприятливих наслідків дії ризиків у зазначеній діяльності, а також договір страхування підприємницьких ризиків. p> У своїй ро...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Договір страхування підприємницького ризику
  • Реферат на тему: Основні ознаки підприємницької діяльності. Характеристика технічного ризик ...
  • Реферат на тему: Основні особливості самострахування як методу управління ризиком. Оцінка р ...
  • Реферат на тему: Страхування процентного ризику
  • Реферат на тему: Сутність підприємницького ризику