Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поняття, система і завдання кримінального права

Реферат Поняття, система і завдання кримінального права

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації

Бєлгородський юридичний інститут

Кафедра кримінального права, кримінології


З.К. № 06051

Варіант № 1

Курсова робота

по кримінальним правом

Тема: В«Поняття, система і завдання кримінального праваВ». p> Виконав: курсант 123 взводу

рядовий міліції Бердников А.В

Науковий керівник:

викладач кафедри

к. ю. н., майор міліції Іншин К.І.

Білгород 2008

ПЛАН В  3

1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права ................................. 5

2. Наука кримінального права ............................................... .............................. 16

3. Принципи кримінального права ............................................... ...................... 18

4. Приклади практики у кримінальних справах Верховного Суду Росії ......... 25

30

Список використаної літератури ............................................ ................. 31


Введення

Кримінальне право одна з фундаментальних галузей права, саме воно захищає найбільш важливі права і свободи людини і громадянина, так як в різні епохи і при різних політичних режимах дана галузь кримінального права не втрачала своєї актуальності, тому що в житті людини немає нічого ценней його життя, здоров'я і т.п. прав захист яких було основою будь-якої держави.

Кримінальне право дно з найбільш старих галузей права так як його поява вже позначилося на рівні родоплемінної організації суспільства, так звана система табу, які визначила створення в подальшому такої галузі права.

Актуальність даної теми зумовлена ​​тим, що кримінальне право не лише інструмент захисту прав людини, але в тоталітарних суспільствах він так само може виступати як інструмент придушення і знищення неугодних правлячій еліті осіб, зокрема такими прикладами насичена й історія російського кримінального права в період РРФСР, коли кримінальне право було методом боротьби з аппозиція в період сталінських репресій. З цієї причини значимість визначення кримінального права, його методів і принципів дозволяє визначити де-юре і де-факто кримінального права в сучасному російському суспільстві заснованої і проголосила курс на побудови демократичної і правової держави та створення громадянського суспільства.

Ухвалою поняття кримінального права, а так ж вивченням оптимальних методів і принципів кримінального права займалися такі видатні вчені правознавці як: Федосова Н.С., В.І. Горобцов, Р.А. Адельханян, А.В. Наумова, Ляпунов Ю. та ін, які не тільки визначили загальну теорія сучасного кримінального права, а й так само виявили проблематику його в сучасному суспільстві, а так само вибудували концептуальні положення щодо всього кримінального права в цілому.

Для повного та всебічного розгляду теми курсової роботи нами були визначені цілі і завдання курсової роботи, при виконанні яких можливе повноцінне і всебічне виконання даної роботи. Ці цілі і завдання нами були поставлені як:

1. Розгляду поняття кримінального права, його предмета, методу та системи, а так само визначення проблематики сучасного російського кримінального права. p> 2. Визначення науки кримінального права і його відносини з кримінальним правом.

3. Виявлення принципів кримінального права, а так же вплив принципів кримінального права на всі інститути кримінального права.

4. Ознайомитися з судовою практикою у кримінальних справах Верховного суду РФ, і вплив методів, принципів і завдань кримінального права на правозастосовчу практику.

Що б повністю розкрити цілі і завдання нашої роботи нами були визначені питання розгляд яких, повинно у своїй сукупності привести до повноцінного розкриттю теми курсової роботи. Ці питання нами були сформульовані:

1. Поняття кримінального права, його предмет, метод і система.

2. Наука кримінального права. p> 3. Принципи кримінального права. p> 4. Приклади практики у кримінальних справах Верховного Суду Росії. <В  1. Поняття, предмет, метод і завдання кримінального права

Кримінальне право - найдавніша і класична галузь юриспруденції. Точне походження назви цієї галузі права досі не з'ясовано, дискусії вчених продовжуються. Відомий правознавець М.М. Сперанський вважав, що В«закони кримінальні - це ті, де справа йде про голову, тобто життя В». Звідси, на його думку, і походить термін В«Кримінальне правоВ». Вельми вірогідна зв'язок терміна В«кримінальне правоВ» з одним із основних покарань старого російського права - головництво. У Псковській судно грамоті В«головщінаВ» (ст. 26, 96-98) означало В«вбивствоВ». За іншими поясненням слово В«кримінальнийВ» відбувається від дієслова В«уголовьеВ», тобто В«ОбразитиВ» або В«РозлютитиВ», або від слів В«уголовьеВ» і В«уголовьеВ», за що винний підлягав смертної кар...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Поняття кримінального покарання та його мети. Курсова робота з кримінально ...
  • Реферат на тему: Вивчення кримінального права і кримінального процесу по Військового статуту ...
  • Реферат на тему: Поняття, зміст і завдання Кримінального права Російської Федерації
  • Реферат на тему: Завдання з кримінального права
  • Реферат на тему: Нормативний зміст принципів міжнародного кримінального права