Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Правовідносини: поняття, ознаки, категорії

Реферат Правовідносини: поняття, ознаки, категорії

Міністерство освіти і науки Україна

Луганський національний педагогічний університет

імені Тараса Шевченка


Кафедра правознавства

Курсова робота

з правознавства

на тему:

В«Правовідносини: поняття, ознаки, категорії В»
Виконала студентка 5 курсу

Групи 5Д2

Семіонова Елеонора


Перевірила

Виклавши. Махова Н.С.

Луганськ 2007

В 

Зміст

Введення .................................................................... 3

Розділ 1. Поняття та ознаки правовідносини .................... 4

Розділ 2. Передумови виникнення і структура правовідносин ................................................................. 6

2.1. Передумови виникнення правовідносин .......... 6

2.2. Структура правовідносин .................................. 8

Розділ 3. Види правовідносин ....................................... 9

Розділ 4. Поняття правосуб'єктності та суб'єктів правовідносин ................................................................ 12

4.1. Правосуб'єктність фізичної особи ..................... 15

4.2. Правосуб'єктність юридичних осіб ..................... 17

4.3. Держава як суб'єкт правовідносин ............... 18

Розділ 5. Об'єкти правовідносин .................................. 19

Висновок ................................................................. 21

Список літератури ...................................................... 22

Програми ............................................................... 23

В 

Введення

Право має закономірні зв'язки з такими інститутами, як гуманізм, права людини, соціальна справедливість, які виступають об'єктами наукових та соціально-політичних дискусій. Тому уявлення про право його суті, цінності, способи реалізації можуть бути як загальними, так і конкретно - історичними; дані правові відносини задаються спрямованістю і змістом кожного етапу життя суспільства.

Що таке правовідносини? Які передумови його виникнення? Для чого воно необхідно? Яким воно буває? p> Ці та інші питання детально будуть розглянуті мною в курсовій роботі.

Вивчення правовідносини актуально і зараз, тому що воно не вичерпується формальними характеристиками, хоча в спеціально юридичному сенсі визначається цими характеристиками; це юридичні тексти, сформульовані владою і що містять правові норми.

Метою даної курсової роботи є детальне вивчення правовідносин: його виникнення, класифікацій на види, об'єкти, суб'єкти.

Дана робота складається з 5 розділів, два з яких поділяються на підрозділи. У додатках в кінці курсової роботи наведені деякі додаткові дані в табличній формі.


Розділ 1. Поняття і ознаки правовідносини

Правовідносини (від англ. Legal relation) - врегульоване нормами права і забезпечує державою вольове громадське ставлення, що виражається в конкретній зв'язку між уповноваженими та зобов'язаними суб'єктами.

У даному розділі курсової роботи розглянемо основні ознаки правовідносин:

1. Правовідносини являє собою різновид суспільних відносин, соціальний зв'язок. Правовідносини складаються між людьми або колективами як суб'єктами права з приводу соціального блага або забезпечення яких-небудь інтересів. Не може бути правовідносин з тваринами, рослинами, предметами. Відносини з ними є, але не за допомогою права. Наприклад, за негуманне ставлення до собаки людина відповідає не перед собакою, а перед органами, що стоять на варті захисту тварин.

2. Є ідеологічним ставленням - результатом свідомої діяльності (поведінки людей). Правовідносини не виникають, не проходячи через свідомість людей: норми права не можуть вплинути на людину, її поведінку, поки вони не будуть усвідомлені людьми, не стануть їх правосвідомістю.

3. Є вольовим ставленням - у ньому втілюється:

В· Воля (Інтерес) суспільства і держави, оскільки правовідносини виникають на основі правових норм;

В· Воля (Інтерес) учасників правовідносини, оскільки вони пов'язані предметом інтересу, досягненням його результату.

Правда, правовідносини можуть виникати і припинятися поза волею інтересу їх учасників.

Однак, реалізація правовідносин можлива лише на основі виявлення волі (інтересу) учасников.

4. Правовідношення виникає, змінюється, припиняється, як правило, на основі норм права у разі настання передбачених норм фактів. Правовідносини виступає як складний засіб реалізацію норм права, то тобто: норми права втілюються в правовідносинах, відбувається їх індивідуалізація стосовно суб'єктів і реальних ситуацій. У нормах права вже закладені правовідносини, але в абстрактній формі.


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цивільні правовідносини. Дія норм права у часі, у просторі і колу осіб
  • Реферат на тему: Права та обов'язки суб'єктів страхового правовідносини
  • Реферат на тему: Правовідносини, правоздатність та дієздатність як найважливіші категорії пр ...
  • Реферат на тему: Норма права і правовідносини
  • Реферат на тему: Поняття цивільного права, суб'єкти та об'єкти цивільних правовіднос ...