Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Опір матеріалів

Реферат Опір матеріалів

Методичні вказівки призначені для вибору завдань контрольних робіт з дисципліни "Опір матеріалів" для студентів-заочників спеціальностей 280103 і 280104.

Містять також робочу програму з дисципліни "Опір матеріалів", яка відповідає державному освітньому стандарту. методичний дисципліна опір матеріал

Методичні вказівки розглянуті і схвалені кафедрою інженерно-технологічних дисциплін, організації та управління діяльністю щодо попередження НС на підприємствах НГК


1. Мета і завдання дисципліни


1.1. Курс опір матеріалів - наука про міцності, жорсткості і стійкості окремих елементів конструкцій (споруд і машин). Інженеру будь-якої спеціальності часто доводиться проводити розрахунки на міцність. Неправильний розрахунок самого незначного, на перший погляд, елементу може спричинити за собою дуже важкі наслідки - привести до руйнування конструкції в цілому. При проведенні розрахунків на міцність необхідно прагнути до поєднання надійності роботи конструкції з її вартістю, домагатися найбільшої міцності при мінімальній витраті матеріалу. Необхідно покращувати якість проектних рішень, застосовуючи нові конструкційні матеріали з підвищеною міцністю.

Мета дисципліни полягає в тому, щоб навчити майбутніх інженерів правильно вибрати конструкційні матеріали та конструктивні форми, забезпечити високі показники надійності, довговічності та безпеки напружених конструкцій і вузлів устаткування, створити ефективні та економічні конструкції.

1.2. Завдання вивчення дисципліни. Вивчивши дисципліну, студент повинен:

Мати уявлення про поведінку міцності конструкційних матеріалів при дії зовнішніх навантажень, перепадів температур в часі, способи виміру різних параметрів, що визначають напружено-деформований стан конструкцій, складання розрахункових моделей і можливості їх зміни з метою отримання детальної інформації, конструкції більшості випробувальних машин, методикою отримання статистичних даних про властивості матеріалів і призначення міцнісних нормативних значень. Порівнювати варіанти розрахункових схем, відшукувати оптимальні рішення, пов'язувати воєдино інженерну підготовку завдання, розрахунок і проектування, враховуючи профіль майбутньої спеціальності. Знати і вміти використовувати способи визначення напруг і деформацій для стрижнів, методи розрахунки статично невизначених систем у пружною стадії роботи. Мати досвід розрахунку стрижнів на прості і комбіновані види навантаження.

. Зміст дисципліни


.1. Введення

Визначення дисципліни "Опір матеріалів" як розділу механіки деформованого твердого тіла. Її зв'язок з курсами "Теорія пружності і пластичності", "Будівельна механіка" та іншими загальноінженерними і спеціальними дисциплінами. Досягнення вітчизняної науки у забезпеченні механічної надійності. p align="justify"> .2. Основні поняття

Зовнішні сили та їх класифікація: поверхневі, об'ємні й зосереджені, статичні і динамічні. Реальні об'єкти та їх розрахункові схеми: стрижень, пластина, оболонка і масивне тіло. Основні властивості деформованого твердого тіла: пружність, пластичність, крихкість, релаксація і повзучість. p align="justify"> Внутрішні сили і метод їх вивчення (метод перетинів). Головний вектор і головний момент внутрішніх сил. Внутрішні силові фактори в поперечному перерізі стрижня. Поздовжня і поперечні сили, крутний і згинальні моменти. Напруга повне, нормальне і дотичне. Визначення рівнодіючої внутрішніх сил через напруги. Переміщення й деформації. Основні принципи опору матеріалів. p align="justify"> .3. Розтягування і стиснення прямого стрижня

Поздовжні сили. Диференціальні залежності між поздовжніми силами і навантаженням. Напруження в поперечних перетинах. Поздовжні і поперечні деформації. Закон Гука. Модуль пружності і коефіцієнт Пуассона. Визначення осьових переміщень перерізів. Потенційна енергія пружної деформації. Розрахунок найпростіших статично невизначених систем при розтягу і стиску. Нормальні і дотичні напруження на двох взаємно-перпендикулярних майданчиках. Закон парності дотичних напружень. Поняття про чистому зсуві. Закон Гука для зсуву. Зв'язок між пружними постійними. Температурні і монтажні напруги. Напруження від власної ваги. Поняття про стрижень рівного опору. Концентрація напружень. Контактні напруги. p align="justify"> .4. Механічні властивості матеріалів при розтягуванні і стисненні

Дослідне вивчення механічних властивостей матеріалів при розтягуванні і стисненні. Діаг...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Машинобудівні матеріали. Опір матеріалів
  • Реферат на тему: Внутрішні сили і напруги, що у поперечних перетинах бруса при розтягуванні ...
  • Реферат на тему: Опір матеріалів
  • Реферат на тему: Опір матеріалів
  • Реферат на тему: Розробка мультимедійних матеріалів з дисципліни &Теорія зварювальних процес ...