Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основи екології

Реферат Основи екології

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра "Безпека життєдіяльності, екологія і хімія"
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

Конспект лекцій
Напрям підготовки:

.050101 Комп'ютерні науки

Спеціальність:

Інформаційні управляючі системи та технології


Одеса 2008

Конспект лекцій "Основи екології" з дисципліни "Основи екології" підготовлений доцентом кафедри В«Безпека життєдіяльності, екологія і хіміяВ» Олійником Володимиром Миколайовичем і асистентом тієї ж кафедри Савчук Євгенією Вікторівною.

Конспект лекцій "Основи екології" з дисципліни "Основи екологіїВ» затверджено на засіданні кафедри В«Безпека життєдіяльності, екологія і хімія" ОНМУ "24" червня 2008 року (протокол № 6).


ЗМІСТ


Тема 1: Структура сучасної екології

Тема 2: Основні екологічні поняття і терміни

Тема 3: Вчення В.І. Вернадського про біосферу. Біогеохімічні цикли

Тема 4: Основні закони екології. Основи сінекологіі

Тема 5: Антропогенний фактор у біосфері. Основи соціоекологія

Тема 6: Забруднення атмосферного повітря і його наслідки

Тема 7: Забруднення водних ресурсів та його наслідки

Література


Тема 1: Структура сучасної екології

екологія забруднення біосфера

На сучасному етапі розвитку суспільства екологія вирішує коло проблем і використовує методи, матеріали, принципи, що далеко виходять за рамки біологічних наук. Нині екологія сформувалася в принципово нову інтегровану дисципліну, що поєднує в собі всі природні, точні, гуманітарні та соціальні науки. На частку екології випало розробити нові, науково обгрунтовані методи господарювання людини на Землі, що виходять з ідеї збереження біосфери планети. p align="justify"> Існує кілька визначень сучасної екології і кілька класифікацій її основних складових (різні автори приділяють основну увагу філософським і культурним, соціальним, еколого-економічним аспектам або біоекологічної деталізації).

Отже, сучасна екологія є однією з фундаментальних наук, своєрідною філософією виживання людства, стратегією перетворення цивілізації у ХХІ столітті, яка повинна відповідати сучасним реаліям у взаєминах населення планети і Природи, на базі взаємодії та взаємодопомоги всіх націй у справі збереження Біосфери і її стабільного розвитку.

Екологія - наука про середовище нашого проживання, її живих і неживих компонентах, взаємодії між цими компонентами - людиною, рослинним і тваринним світом, літосферою, гідросферою і атмосферою. Це наука про особливості взаємозв'язків і узгодження стратегій Природи і Людини, яка повинна базуватися на ідеї самообмеження, розумною коеволюції техносфери і біосфери. Усі рішення, пов'язані з використанням природних чи людських ресурсів, із втручанням у процеси життєдіяльності біосфери, повинні прийматися з урахуванням їх найближчих та віддалених екологічних наслідків. p align="justify"> Нині сформувалося понад 90 напрямів екологічних досліджень, які можна об'єднати за принципами їх галузевої приналежності, взаємозв'язків, співпідпорядкованості, пріоритетності, теоретичного загальнолюдського і практичного значення.

Вищим за рангом узагальнюючим поняттям є універсальна (загальна) екологія - наука про тактику і стратегію збереження і стабільного розвитку життя на Землі. Вона узагальнює всю екологічну інформацію, що надходить з інших розділів, і на основі аналізу цих даних і моделювання розвитку екологічної ситуації на планеті сприяє прийняттю науково і логічно обгрунтованих рішень, що стосуються реалізації стратегічних планів розвитку цивілізації. p align="justify"> Основні завдання загальної екології:

В· вивчення з позицій системного підходу загального стану сучасної біосфери планети, причин його формування та особливостей розвитку під впливом природних і антропогенних факторів (тобто вивчення закономірностей формування, існування і функціонування біологічних систем усіх рівнів у взаємозв'язку з атмосферою, літосферою, гідросферою і атмосферою);

В· прогноз динаміки стану біосфери в часі та відстані;

В· розробка шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й природи, збереження здатності біосфери до самовідновлення та саморегуляції з урахуванням основних екологічних законів і загальних законів оптим...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Екологія закони екології
  • Реферат на тему: Основи екології: взаємодія факторів і організмів, екологічні системи і попу ...
  • Реферат на тему: Екологія біосфери
  • Реферат на тему: Основи загальної екології
  • Реферат на тему: Екологія та концепція біосфери