Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Показники використання основних і оборотних фондів

Реферат Показники використання основних і оборотних фондів


Контрольна робота № 2

з загальної теорії статистики

Варіант № 1


Є такі дані (ВО)

№ вариантаПериодСреднегодовая вартість основних виробничих фондовСредніе залишки оборот-них засобів Реалізація продукцііПолная собівартість реалізованої продукцііРеалізованная у звітному році та продукція за собівартістю базисного періодаПрібиль від реалізації інших матеріальних ценностейДоходи від позареалізаційної деятельності.В фактичних відпускних цінах підприємства у відпускних цінах підприємства базисного періоду 1 Базісний10025240240220-0, 41,6 Отчетний12024, 6270272236248,60,52,0 2 Базісний320100700700650-2, 04,0 Отчетний300120720690660640, 92,53,5 3Базісний1200250270027002360-7, 06,0 Отчетний10002602400245022002141, 58,05,0 4Базісний700150200020001800-15, 013,0 Отчетний7601402100220020501979 , 917,011,0 5Базісний870420350035003200-23018, 0Отчетний9004004200400037003657, 220,040,0 6Базісний42002000560056004300-44, 080,0 Отчетний400021005900550045004222, 950,045,0 7Базісний600250130013001100-3, 008,0 Отчетний6503001500140011501184, 65,006,00 9Базісний450220118011801000-1, 84,0 Отчетний4002401260120010501016, 92,04,5 10Базісний1300650350035003125-4, 06,0 Отчетний14006303800360034003214, 13,06,5

1. Узагальнюючим показником використання основних виробничих фондів (ОПФ) є фондовіддача (f). br/>

,


де Q - вартість виробленої (реалізованої) за рік продукції;

Ф-середньорічна вартість основних виробничих фондів (ОПФ).

За економічним змістом фондовіддача показує, скільки продукції вироблено в даному періоді на 1 руб. вартості основних фондів. Чим вище показник фондовіддачі, тим ефективніше використовуються основні засоби на підприємстві. p align="justify"> Поряд з фондовіддачі статистика обчислює і зворотну їй величину - фондомісткість (f e ). Вона характеризує вартість основних фондів, що припадають на 1 руб. виробленої продукції. Її зниження означає вивільнення (економію) основних фондів.


.


. Обсяг виробленої продукції можна представити таким виразом, тоді абсолютна зміна обсягу реалізованої продукції у звітному періоді в порівнянні з базисним (? Q) дорівнюватиме:


В 

Як бачимо, на величину абсолютної зміни обсягу продукції вплинули два фактори - зміна фондовіддачі (f) і зміна обсягу основних фондів (Ф).

Вплив зміни даних факторів на зміну загальної величини визначаємо за наступними формулами:

а) вплив зміни фондовіддачі


В 

б) зміни обсягу основних виробничих фондів:


В 

При цьому

Відносне зміна обсягу реалізованої продукції (IQ) буде дорівнює


В 

У тому числі

а) за рахунок зміни фондовіддачі:


В 

б) за рахунок зміни основних виробничих фондів:


В 

Перевірка правильності обчислень:

В 

3. Частка зміни обсягу продукції (?? Q) буде дорівнює


,


де - частка зміни обсягу продукції за рахунок зміни обсягу основних виробничих фондів;

- частка зміни обсягу продукції за рахунок зміни рівня фондовіддачі

Перевірка правильності рішення:


В 

4. Абсолютне вивільнення (перевитрата) основних виробничих фондів у звітному періоді в порівнянні з базисним можна обчислити за формулою


,


в тому числі

а) за рахунок зміни фондомісткості продукції


В 

б) за рахунок зміни обсягу випуску продукції

В В 

Відносне вивільнення (перевитрата) основних виробничих фондів у звітному періоді в порівнянні з базисним дорівнює


,


в тому числі

а) за рахунок зміни фондомісткості продукції


В 

б) за рахунок зміни обсягу випуску продукції


В 

Перевірка правильності обчислень:


В 

5. Частка зміни обсягу основних фондів за рахунок зміни:


а) фондомісткості

б) за рахунок зміни обсягу продукції


В 

Перевірка правильності обчислень:


В 

. Показниками використання оборотних коштів (С) є коефіцієнт оборотності (n), що характеризує число оборотів оборотних коштів за період і показник тривалості одного обороту в днях (t). br/>В 

де Д - число днів в періоді;

Існує і дещо інший спосіб визначення тривалості одного обороту оборотних коштів. Для її визначення необхідно знайти відношення середніх залишків оборотних коштів підприємства до одноденного обороту ОС:


В 

де m - одноденний оборот.

Абсолютне зміну оборотності обо...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Структура основних виробничих фондів ПІДПРИЄМСТВА. Обігові кошти. Собівар ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок оновлення основн ...
  • Реферат на тему: Розрахунок вартості основних фондів і рентабельності продукції
  • Реферат на тему: Ефективність використання основних виробничих фондів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз показників використання основних виробничих фондів підприємства