Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Інформаційні системи в менеджменті

Реферат Інформаційні системи в менеджментіІнформаційні системи в менеджменті1. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційних технологій


Під системою розуміють будь Об'єкт, який одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана в інтересах досягнення поставлених цілей сукупність різнорідних елементів. Системи значно відрізняються між собою як за складом, так і за головними цілями. p align="justify"> В інформатиці поняття "система" широко поширене і має безліч смислових значень. Найчастіше воно використовується щодо набору технічних засобів та програм. Системою може називатися апаратна частина комп'ютера. Системою може також вважатися безліч програм для вирішення конкретних прикладних задач, що доповнених процедурами ведення документації та управління розрахунками. p align="justify"> Додавання до поняття В«системаВ» слова В«інформаційнаВ» відображає мету її створення і функціонування. Інформаційні системи забезпечують збір, зберігання, обробку, пошук, видачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань з будь-якій області. Вони допомагають аналізувати проблеми і створювати нові продукти. p align="justify"> Інформаційна система - взаємопов'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовуваних для зберігання, обробки; та видачі інформації в інтересах досягнення поставленої мети.

Сучасне розуміння інформаційної системи припускає використання в якості основного технічного засобу переробки інформації персонального компьютера. У великих організаціях поряд з персональними комп'ютерами до складу технічної бази інформаційної системи може входити мейнфрейм або суперЕОМ. Крім того, технічне втілення інформаційної системи саме по собі нічого не буде означати, якщо не врахована роль людини, для якого призначена вироблена інформація і без якої неможливе її одержання і представлення. p align="justify"> Необхідно розуміти різницю між комп'ютерами та інформаційними системами. Комп'ютери, оснащені спеціалізованими програмними засобами, є технічної базою та інструментом для інформаційних систем. Інформаційна система немислима без персоналу, що взаємодіє з комп'ютерами та телекомунікаціями. p align="justify"> Визначення інформаційної технології

Технологія при перекладі з грецького ((techne) означає мистецтво, майстерність, вміння, а це не що інше, як процеси. Під процесом слід розуміти певну сукупність дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Процес повинен визначатися обраної людиною стратегією і реалізуватися за допомогою сукупності різних засобів і методів.

Під технологією матеріального виробництва розуміють процес, обумовлений сукупністю засобів і методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини або матеріалу. Технологія змінює якість або первісний стан матерії з метою одержання матеріального продукту. p align="justify"> Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд з такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини тощо, а значить, процес її переробки за аналогією з процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію. Тоді справедливо наступне визначення. p align="justify"> Інформаційна технологія - процес, що використовує сукупність засобів та методів збору, обробки і передачі даних (первинної інформації) для отримання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту).

Мета технології матеріального виробництва - випуск продукції, що задовольняє потреби людини або системи.

Мета інформаційної технології - виробництво інформацією для її аналізу людиною і прийняття на його основі рішення з виконання якої-небудь дії.

Відомо, що, застосовуючи різні технології до одного і того ж матеріального ресурсу, можна отримати різні вироби, продукти. Те ж саме буде справедливо й для технології переробки інформації. p align="justify"> Етапи розвитку інформаційних технологій

В історії розвитку цивілізації відбулося кілька інформаційних революцій - перетворень громадських відносин через кардинальних змін у сфері обробки інформації. Наслідком подібних перетворень було придбання людським суспільством нової якості. p align="justify"> На ранніх етапах розвитку суспільства професійні навички передавалися в основному особистим прикладом за принципом В«роби як яВ». Як форм передачі інформації використовувалися ритуальні танці, обрядові пісні, усні перекази і т.д.

Перший етап розвитку інформаційної технології пов'язаний з відкриттям способів тривалого зберігання інформації на матеріальному носії. Це печерни...


сторінка 1 з 25 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сучасний стан ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Проблеми захисту комп'ютерної ІНФ ...
  • Реферат на тему: Геоінформаційні технології. Автоматизовані системи збору та зберігання і а ...
  • Реферат на тему: Комп'ютерні технології як інструмент одержання нової інформації про буд ...
  • Реферат на тему: Комплексна система захисту інформації комп'ютерізованої видавничої сист ...
  • Реферат на тему: Порядок розробки технічного завдання на розробку системи захисту інформації ...