Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Доклады » Вклад античних лікарів у вдосконалення науки

Реферат Вклад античних лікарів у вдосконалення науки

Орловський Державний Університет

Факультет педагогіки і психології

Кафедра загальної та вікової психології


Доповідь з темі:

Вклад античних лікарів у розвиток науки
Виконала:

Студентка 48-а групи

Аблова Ірина.


Перевірила:

Савенкова І.А.


Орел-2008

Епоха античності подарувала людству безліч великих людей, що вплинули на розвиток світової культури і науки. Окреме місце серед них займають античні лікарі, які своєю діяльністю внесли вагомий внесок у розвиток філософії, у розуміння навколишнього світу і сутність самої людини. p> Одним з перших відомих історії лікарів-філософів був Алкмеон з Кротона. Точні дати його життя невідомі, імовірно він жив наприкінці VI - початку V століття до н.е. Своє вчення Алкмеон зосередив на людині, його тілі. Він вивчав ембріологію, фізіологію, досліджував відчуття, вивчав психологію. Алкмеон першим зрозумів, що розумова діяльність зосереджена в головному мозку. Він встановив, що з півкуль мозку В«йдуть до очних западин дві вузькі доріжкиВ». Таким чином, їм були відкриті нерви, що йдуть до органів чуття. Алкмеон поклав початок вивченню пізнавальної здатності. Він відкрив залежність між відчуттям і мозком, вважаючи, що В«мозок доставляє відчуття слуху, зору і інших почуттів, з них складаються уявлення (думки) і пам'ять, а з досягли непохитної міцності уявлень народжується знання В». Алкмеон першим став приділяти увагу питанню про патогенез хвороб. Він вважав, що місцем виникнення хвороб є головний і спинний мозок і кров. Цей філософ запропонував діалектичний підхід до вивчення людини. Організм він представляв як єдність протилежностей. Алкмеон одним з перших висловив думку про змішанні всіх стихій, в результаті чого виникає гармонія.

Гіппократ (Ок.460-ок.377 до н.е.) жив в епоху розквіту давньогрецької культури. Він був одним з тих, хто поклав початок науковому підходу до вивчення багатьох захворювань. Гіппократ привів в систему медичні знання тієї епохи і підняв мистецтво лікування на велику висоту [3]. У філософії він дотримувався лінії Демокріта і виступав як представник матеріалізму в медицині [2]. Він вважав, що тіло складається з твердих і рідких частин, а головну роль у життєдіяльності організму грають чотири рідини: слиз (виробляється в мозку), кров (Виробляється в серце), жовта жовч (з печінки), черная жовч (з селезінки). Організм людини він розумів як постійно змінюється стан, залежне від співвідношення цих чотирьох рідин. При порушенні пропорції їх гармонійного поєднання виникає хвороба. У цих ідеях вбачаються зачатки знань про фізіологію організму.

Заслугою Гіппократа є його погляд на організм як на складну систему органів, що перебувають у певному взаємовідношенні, що виконують певні функції [3]. p> Найбільшу популярність одержало вчення про темпераменти. Гіппократ вважав, що відмінності в співвідношенні рідин в організмі у різних людей пояснюють і відмінності в моралі, а переважання одного з них визначає темперамент людини. Відповідно до цим всі люди ділилися ним на 4 типи: сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків [2]. p> Одним з важливих спостережень Гіппократа було встановлення залежності між станами організму і зовнішніми умовами. До нього ніхто не звертав уваги на те, що зовнішнє середовище своїми несприятливими впливами може бути причиною розвитку захворювань. p> Гіппократ подолав забобони свого часу. Він стверджував, що всі хвороби з'являються від природних причин, тоді як до нього вони розумілися як покарання, послане понад [3]. Вивчаючи хвороби, він визначив стадії їх розвитку. Гіппократ заклав основу античної хірургії, розробив способи застосування пов'язок, лікування переломів і вивихів, ран і т.д.

Цей видатний лікар ввів поняття медичної етики, висунув чотири принципи лікування [1]:

1) приносити користь і не шкодити;

2) протилежне лікувати протилежним;

3) допомагати природі;

4) щадити хворого.

Гіппократ звертав увагу на індивідуальний підхід, вважаючи, що потрібно лікувати хворого, а не хвороба [3]. Можна відзначити, що ця ідея популярна і в наш час. Гіппократ радив визначати інтенсивність лікування, виходячи зі ступеня впливу факторів зовнішнього середовища на організм хворого [1]. Крім того, він вказував на необхідність проведення попереджувальних заходів з метою збереження здоров'я. Застосування гігієнічних заходів стало важливим внеском у розвиток медицини. p> Гіппократу вдалося подолати ідеалістичне сприйняття навколишнього світу, тим самим відкриваючи перед наступними поколіннями широкі можливості для наукового підходу до вивчення людини.

Варто відзначити вплив, який зробило на розвиток науки практична діяльність лікаря Діокла з Каріста (IV століття до н.е.). Він першим став вивчати анатомію справді науковим ...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Радіаційне забруднення навколишнього середовища і його дія на організм люди ...
  • Реферат на тему: Вклад арабських вчених у розвиток науки в середні століття
  • Реферат на тему: Вплив навколишнього середовища і способу життя на стан здоров'я організ ...
  • Реферат на тему: Оцінка ризику здоров'ю людини при впливі хімічних речовин на його орган ...
  • Реферат на тему: Види небезпечних факторів виробничого середовища та їх вплив на організм лю ...