Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Розрахунок потрібного повітрообміну

Реферат Розрахунок потрібного повітрообміну

Міністерство загальної та професійної освіти Російської Федерації

Томський політехнічний університет


РОЗРАХУНОК необхідної ВОЗДУХООБМЕНА

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей
Томськ 2006

Розрахунок потрібного повітрообміну. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей. - Томськ: вид. ТПУ, 2005. - 16 с. p align="justify"> Укладачі: доц., канд. техн. наук А.Г. Дашковський

доц., канд. техн. наук М.Е. Гусельников

Рецензент доц., канд. техн. наук А.М. Плахов

Методичні вказівки розглянуті і рекомендовані до видання методичним семінаром кафедри екології та безпеки життєдіяльності

"_17_ ____ мая_________ 2006

Зав. кафедрою проф., д-р техн. наук _______________ В.Ф. Панін

Схвалено методичною комісією ІЕФ.

Предс. метод. комісії

доц., канд. техн. наук _________________ А.Г. Дашковський

"22 ____12_____ 2006

Введення


Повітрообмін у виробничих приміщеннях необхідний для очищення повітря від шкідливостей: для видалення шкідливих речовин (виділяються шкідливих газів, парів і пилу); для видалення зайвих водяної пари ; для видалення надлишкового тепла .

У даних методичних вказівках розглядається розрахунок потрібного повітрообміну (L му 3 /год), для очищення повітря від шкідливих газів і парів і для видалення надлишкового тепла за допомогою механічної загальнообмінної вентиляції.

потреба повітрообмін вентиляція очищення

1. Розрахунок повітрообміну для очищення повітря


Потрібних повітрообмін визначається за формулою:


, м3/ч (1)


де: L, м3/год - потреба повітрообмін;

G, г/год - кількість шкідливих речовин, що виділяються в повітря приміщення;

xв, мг/м3 - гранично допустима концентрація шкідливості в повітрі робочої зони приміщення, згідно з ГОСТ 12.1.005-88 за [1];

xн, мг/м3 - максимально можлива концентрація тієї ж шкідливості в повітрі населених місць по таблиці 1, згідно СН-3086-84.

Застосовується також поняття кратності повітрообміну (n), яка показує скільки разів протягом однієї години повітря повністю змінюється в приміщенні. Значення n Кратність повітрообміну визначається за формулою:


n = L/V п, ч-1 (2)


де: V п - внутрішній об'єм приміщення, м3.

Згідно СН 245-71, кратність повітрообміну n> 10 неприпустимо.

Оскільки x н визначається за таблицею 1 (див. додаток), а x в за таблицею 2; то для розрахунку потрібного повітрообміну необхідно в кожному випадку визначати кількість шкідливих речовин, що виділяються в повітря приміщення.

Розглянемо окремі характерні випадки виділення шкідливих речовин у повітря приміщення і визначення потрібного повітрообміну. ​​


1.1 Визначення повітрообміну при випаровуванні розчинників і лаків


Випаровування розчинників і лаків зазвичай відбувається при фарбуванні різних виробів. Кількість летючих розчинників, що виділяються в повітрі приміщень можна визначити за такою формулою:


, г/год (4)


де: а , м2/ч - середня продуктивність з фарбування одного робітника, складова при ручної фарбуванні пензлем, а = 12 м2/ год; пульверизатором; а = 50 м2/ч

А , г/м2 - витрата лакофарбових матеріалів;

m ,% - відсоток летючих розчинників, які у лакофарбових матеріалах;

n - число робітників, що одночасно зайнятих на фарбуванні.

Чисельні значення величин А і m визначаються за таблицею 3. Програми

Приклад:

Визначити кількість що виділяються в повітря приміщення летючих розчинників.


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок потрібного повітрообміну і потужності відцентрового вентилятора ...
  • Реферат на тему: Газоаналізатори шкідливих речовин у повітрі робочої зони
  • Реферат на тему: Очищення відведених газів від парів органічних розчинників
  • Реферат на тему: Оцінка параметрів метеоумов і якості повітря робочої зони виробничого примі ...
  • Реферат на тему: Удосконалення методів, засобів та приладів контролю шкідливих речовин в пов ...