Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Туристсько-рекреаційний потенціал і особливості розвитку туризму Німеччини

Реферат Туристсько-рекреаційний потенціал і особливості розвитку туризму Німеччини

Зміст

туризм рекреаційний маршрут

Введення

1. Теоретичні та методологічні основи вивчення туризму і туристично-рекреаційного потенціалу

2. Загальна характеристика економіки Німеччині

3. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу Німеччини

3.1 Рекреаційні ресурси

3.2 Інфраструктура туризму

4. Особливості розвитку туризму Німеччині

4.1 Основні види туризму

4.2 Туристські маршрути

4.3 Сучасний стан туризму і перспективи розвитку

Висновок

Список використаних джерел

Додаток

В 

Введення


У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Окрім значної статті доходу туризм є ще й один із потужних чинників посилення престижу країни, зростання її значення в очах світової спільноти. p> Туризм - не тільки найбільший, але і один з найбільш динамічно розвиваються секторів світової економіки. За швидкі темпи росту він визнаний економічним феноменом сторіччя. p> Потенційний динамізм розвитку туризму обумовлений цілою низкою об'єктивних факторів:

- це важлива сфера тяжіння робочої сили, фактор забезпечення зайнятості населення;

- потужний стимул розвитку таких галузей економіки, як транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво сувенірної та супутньої продукції;

- це умова для розвитку соціальної та виробничої інфраструктури;

- це можливий засіб збільшення валютних надходжень в регіон;

- це фактор розвитку національних і народних промислів, самобутньої культури корінних народів;

- умова для розвитку міжнародних контактів та обміну культур.

Актуальність даного дослідження: в останні десятиліття туризм і рекреація вийшли на позиції однієї з провідних галузей світового господарства і стали важливою частиною національної економіки та джерелом добробуту самих різних країн світу. Нові тенденції розвитку економіки країни диктують інше ставлення до формування регіонального туристсько-рекреаційного продукту. У цих умовах з'явилася вполнеочевідная необхідність у виконанні спеціального рекреаційного дослідження території Німеччини. p> Метою даного дослідження є: вивчення туристсько-рекреаційного потенціалу та особливостей розвитку туризму Німеччини. p> Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- вивчення теоретичних і методологічних основ туризму та туристично-

рекреаційного потенціалу p> - вивчення загальної характеристики економіки

- виявлення особливостей рекреаційних ресурсів

- вивчення туристської інфраструктури

- формування туристських маршрутів

- вивчення сучасного стану туристської галузі та перспективи

розвитку.

Для реалізації поставленої мети були використані наступні методи: статистичний, аналітичний, картографічний, фондовий, порівняльний, методи експертних оцінок, метод районування, а так само описовий метод.

Об'єктом дослідження служить Федеративна Республіка Німеччина - достигнули в останні два десятиліття певних успіхів: в туризмі, економіці, реалізації програми структурних реформ і подібні за цілою низкою показників, найважливішими з яких є темпи приросту ВВП і його структура, частка зайнятих в туризмі, рівень доходу на душу населення, індикатори народжуваності, смертності, середньої тривалості життя.

Предметом дослідження є аналіз стану туризму.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в проведеному дослідженні виконана комплексна оцінка сучасного стану туризму в Німеччині.

Практична значущість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані туристськими фірмами працюючими з даним напрямком.

В якості інформаційної бази використовувалися: статистичні збірники, навчально-методичні матеріали та літературні джерела, демографічні словники та енциклопедії, різні картографічні матеріали, журнали, інтернет-ресурси, а також наукова і науково-популярна література.

Теоретичною базою дослідження з'явилися праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економічного, соціально-демографічного і туристського розвитку Німеччини. p> Істотний вплив на зміст виконаного дослідження, особливо в частині розкриття сутності та особливостей впливу економічних процесів на соціально-демографічний та туристське розвиток країни надали роботи видатних російських вчених: Квартальнов В.А., Максаковский В.П., Лаврова С.Б., Радіонова І.О., Вольський В.В., Александрова А.Ю., Гуляєва В.Г., Фролова Б.І., Лебедєва В.Б., Кускова А.С., Наумова М.М., Ревякіна Є.В. Додатковий матеріал взято з російської та зарубіжної економічної періодичної преси. Використовувалися статті та публікації в БИКИ, журналах В«Європа для всіхВ», В«...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вивчення розвитку рекреаційного та оздоровчого туризму в Республіці Білорус ...
  • Реферат на тему: Вивчення стану та перспектив розвитку ринку туризму Республіки Дагестан
  • Реферат на тему: Тенденції світового розвитку сільського туризму і можливості його розвитку ...
  • Реферат на тему: Техніка та технологія туризму Проблеми і перспективи розвитку масового тури ...
  • Реферат на тему: Рекреаційний потенціал Хабаровського краю як фактор розвитку туризму