Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерського обліку на прикладі ЧУП "Торговий дім" Скло "

Реферат Особливості облікової політики підприємства і техніки ведення бухгалтерського обліку на прикладі ЧУП "Торговий дім" Скло "

ЗМІСТ


1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства ЧУП В«Торговий дім В«СклоВ»

2. Облікова політика організації, характеристика техніки і методів ведення бухгалтерського обліку

2.1 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

2.2 Облік грошових, розрахункових і кредитних операцій

2.3 Облік праці та заробітної плати

2.4 Облік основних засобів і нематеріальних активів

2.5 Облік фінансових результатів, джерел власних коштів

2.6 Звітність підприємства

3. Організація аналітичної роботи та аналіз господарської діяльності підприємстві

4. Організація і проведення ревізійної діяльності та аудиту

Висновок

Список використаних джерел1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства ЧУП В«Торговий дім В«СклоВ»


Приватне виробничо-торгове унітарне підприємство В«Торговий дімВ« Скло В», створене відповідно до рішення спостережної ради ВАТ В«Гомельстекло" № 88 від 27.04.2005р. і діє відповідно до законодавством РБ та Статутом.

Засновником підприємства є Відкрите акціонерне товариство В«ГомельсклоВ».

ЧУП В«Торговий дімВ« Скло В»зареєстровано у вересні 2005 року, до реалізації продукції ВАТ В«ГомельстеклоВ» приступило в жовтні 2005 року. За минулий період створена значна мережа постійних споживачів по Могильовської області, склався колектив підприємства здатний вирішувати широке коло різноманітних цілей і завдань.

Основними цілями підприємства є:

- господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів трудового колективу підприємства, а також інтересів Засновника;

- задоволення потреб юридичних і фізичних осіб Могилевської області продукцією випускається ВАТ Гомельскло В».

Стратегічний напрямок діяльності:

- максимальне задоволення потреб покупців:

- забезпечення стабільного фінансового становища підприємства:

- отримання максимального прибутку для забезпечення зростання матеріального добробуту працівників підприємства, збільшення власного оборотного капіталу і створення нових робочих місць.

ЧУП В«Торговий дімВ« Скло В»створено відповідно до Цивільним кодексом Республіки Білорусь, іншими нормативними правовими актами Республіки Білорусь. p> Юридична адреса підприємства: м. Могилів, пров. Гаражний, д. 9, кім. 203. p> Підприємство є комерційною організацією і юридичним особою за законодавством Республіки Білорусь, основною метою якого є отримання прибутку.

У 2007 році, крім основної мети, ЧУП В«Торговий дімВ« Скло В» ставить собі також такі завдання:

- розширення номенклатури та поліпшення якості послуг що надаються юридичним і фізичним особам;

- збільшення обсягу продажів полірованого скла кінцевим споживачам;

- забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг.

Підприємство здійснює оптову торгівлю продукцією ВАТ В«ГомельсклоВ» споживачам м. Могильова і Могильовської області. p> Чисельність працівників підприємства на 01.01.2007р. склала 10 осіб. Показники фінансово-господарської діяльності за минулий період відображені в таблиці.


Таблиця 1. Основні фінансово-господарські показники роботи підприємства

Найменування показників

Од. змін.

2008

2009

1

2

3

4

1. Виручка від реалізації (без податків)

тис. руб.

432332

3080796

2. Прибуток від реалізації (без податків)

тис. руб.

20685

203352

3. Середньооблікова чисельність працівників

чол.

7

10

4. Собівартість реалізованої продукції

тис. руб.

380928

2670274

5. Середньомісячна ЗП одного працівника

тис. руб.

575

1373

7. Середньорічна вартість ОФ

тис. руб.

1124.2

1499.8

8. Рентабельність

%

5.4


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз основних засобів та нематеріальних активів підприємства (на прикладі ...
  • Реферат на тему: Аудит грошових коштів на прикладі підприємства ЗАТ "Торговий Дім" ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерська звітність підприємства торгівлі на прикладі ВАТ "Приморс ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ "Торговий дім&q ...
  • Реферат на тему: Діяльність підприємства ЗАТ &Торговий Дім& ЦентрОбувь &