Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Методички » Ринок цінних паперів

Реферат Ринок цінних паперів

ОСВІТНЯ АВТОНОМНА Некомерційні організації


В«Волзький університет ІМ. В.Н. Татіщева В»

(ІНСТИТУТ)

КАФЕДРА ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

_____________А.Д. Німців

"__" ___________ 20 р.РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ


Методичні вказівки з написання контрольної роботи для

студентів спеціальності 080105.65 "Фінанси та кредитВ» очної форми навчання
Тольятті - 2010

Гошин Л.Ф. Методичні вказівки з написання контрольної роботи № 1

Для студентів спеціальності 080105.65 "Фінанси та кредит" очної форми навчання - Тольятті.2010 р.


Обговорено і рекомендована до видання рішенням кафедри

Від В«_____В» _______________20 р., протокол № ____


Завкафедрою ______________ Л.І.ЛевінаСхвалено Навчально-методичною радою факультету

В«_____В» __________________20 р., протокол № ____


Голова УМС _______________________________


Схвалено Навчально-методичною радою університету

В«_____В» __________________20 р., протокол № ____


Голова УМС ___________________ А.Д. НімцівВолзький університет ім. В.Н. ТатіщеваЗміст


Введення

Вказівки до виконання контрольної роботи

Умови та приклад вирішення завдання № 1

Умови та приклад вирішення завдання № 2

Рекомендована література

Індивідуальні завдання для виконання контрольної роботи

Завдання № 1

Завдання № 2


Введення


Фондовий ринок являє собою систему економічних відносин, пов'язану з випуском, розміщенням та обігом цінних паперів. Цінні папери - важливий інструмент економіки, заснованої на ринкових принципах. Призначення і основне завдання фондового ринку полягає в забезпеченні нормального функціонування всього господарського механізму, шляхом інвестування в економіку коштів та їх перерозподіл з використанням фінансових інструментів - цінних паперів. p align="justify"> У зв'язку з тим, що останнім часом російський ринок цінних паперів переживає бурхливий розвиток, особливо з точки зору нормативного регулювання, знання даної дисципліни необхідно не тільки фахівцям, що працюють на ринку цінних паперів, а й економістам, бухгалтерам, податківцям, аудиторам, і інвесторам все частіше стикаються з необхідністю фундаментальних понять цінних паперів: акцій, облігацій, векселів, похідних інструментів. p align="justify"> Успішне вивчення дисципліни можливе за умови самостійної систематичної роботи студента над навчальним матеріалом, передбаченим програмою дисципліни.

Згідно з навчальним планом, вивчення дисципліни В«Ринок цінних паперівВ» для студентів очної форми навчання в 6 семестрі, включає:

відвідування лекцій і практичних занять з курсу;

самостійну роботу студентів над навчальним матеріалом;

виконання контрольної роботи.


Вказівки до виконання контрольної роботи


Студенти очної форми навчання виконують контрольну роботу, що є обов'язковим елементом самостійної роботи при вивченні дисципліни В«Ринок цінних паперівВ» Написання контрольної роботи має на меті систематизувати отримані знання і навчиться застосовувати їх у конкретній, практичної ситуації. Контрольна робота представляє собою індивідуальний творчий процес викладу і розрахунку на основі даних запропонованих варіантів. Захист контрольної роботи є допуском до іспиту з предмету. p align="justify"> До контрольної роботи пред'являються такі вимоги:

контрольна робота повинна бути виконана в строк, встановлений кафедрою В«Фінанси і кредитВ».

на початку роботи повинен бути вказаний варіант.

Виконана робота має бути оформлена акуратно, без виправлень і закреслень.

В кінці роботи слід навести список використаної літератури

у тексті не допускається довільне скорочення слів;

цитати з опублікованих робіт або офіційних матеріалів відокремлюються від основного тексту лапками;

розрахунки повинні бути проведені у відповідних та...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Виконання контрольної роботи
  • Реферат на тему: Методика виконання контрольної роботи з курсу "Зовнішньоекономічна дія ...
  • Реферат на тему: Ринок цінних паперів: основні принципи функціонування, завдання та роль в с ...
  • Реферат на тему: Організація роботи недержавних пенсійніх фондів на прайси ЦІННИХ ПАПЕРІВ