Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Валютна система та валютний ринок, Особливості їх Формування

Реферат Валютна система та валютний ринок, Особливості їх Формування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра Фінансів и банківської справи
Курсова робота

з курсу "Гроші та кредит"

на тему: "Валютні система та валютний ринок, Особливості їх Формування "

Виконала студентка____________________

( Прізвище, ім'я, по-батькові)

Перевіріла доцент, к. е. н. . __________________ p> ( Прізвище, ім'я, по-батькові викладача)

Робота захищено на кафедрі з оцінкою ________
2009 р.


План


Вступ

1. Сутність Валютної системи та валютного прайси

1.1 Поняття Валютної системи, ее віді та основні елєменти

1.2 Валютний ринок: види, Функції та учасники

1.3 Механізм Формування валютного курсу

2. Аналіз Валютної системи та валютного прайси україни

2.1 Особливості Формування Валютної системи України та аналіз ее современного стану

2.2 Інфраструктура українського валютного прайси та Поточні Тенденції его Функціонування

3. Проблеми розвітку Валютної системи та валютного прайси в Україні, шляхи їх Вирішення

Висновки

Перелік ПОСИЛАННЯ

ДодаткиРеферат


Курсова робота містіть 45 сторінок, 8 рисунків, 2 Додатки, 21 джерело. p> Об'єкт Дослідження - валютна система, валютний ринок и валютний курс.

Мета роботи - Розглянуто сутність Валютної системи и валютного прайси, віявіті Особливості їх Формування; Розглянуто Механізм Формування валютного курсу и методи его регулювання.

Розглянуто сутність Валютної системи и валютного прайси, візначені Особливості їх Формування в Україні; розкрити Механізм Формування валютного курсу; Надал інформація про сучасний стан Валютної системи и валютного прайси в Україні; проаналізована ДИНАМІКА курсом національної грошової одініці за Останні декілька років и з'ясовані причини ее нестабільності; розглянуті проблеми розвітку Валютної системи и валютного прайси, а такоже наведені Рекомендації Щодо Вирішення ціх проблем.

валютної системи, валютного РИНОК, валютний курс, НАЦІОНАЛЬНА валютної системи, МІЖНАРОДНА валютної системи, світова Валютного СИСТЕМА, НАЦІОНАЛЬНА ВАЛЮТА, ПЛАТІЖНІЙ БАЛАНС. b>
Вступ

После виборення Україною незалежності Надзвичайно зросла Актуальність Вивчення проблем, пов'язаних з валюти І валютно-фінансовою системою. Аджея Міцність фінансово-Валютної системи країни візначає ее економічну незалежність. Крім того, рівень інтеграції валютно-фінансової системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність Існування різніх форм міжнародної торговли, а значити, без сумніву впліває на рівень економічного розвітку будь-якої країни.

Валютні отношения є складових частин и одною з найбільш складаний сфер ринкового господарства. У них зосереджені проблеми національної и Світової ЕКОНОМІКИ, Розвиток якіх Історично рухається паралельно и тісно переплітаючісь. У міру інтернаціоналізації господарських зв'язків збільшуються Міжнародні потоки товарів, послуг и особливо капіталів и кредитів. Міжгосподарські зв'язки неміслімі без налагодженої системи валютного відносін.

Формою організації и регулювання валютних відносін є валютна система, закріплена національнім законодавством або міждержавнімі угідь. Розрізняють національні и Світові системи. p> Історично дерло вініклі національні Валютні системи, закріплені національнім законодавством з врахування норм міжнародного права. Національна валютна система є складових частин грошової системи країни, хочай вона відносно Самостійна и виходе за національні кордони. Ее Особливості візначаються мірою розвітку и таборували ЕКОНОМІКИ и зовнішньоекономічніх зв'язків країни.

Національна валютна система нерозрівно пов'язана Зі світовою валютною системою, тоб формою організації світовіх валютних стосунків, закріпленої міждержавнімі угідь. Характер Функціонування и Стабільність Світової Валютної системи залежався від Міри відповідності ее Принципів структурі СВІТОВОГО господарства.

Міжнародний обмін товарами, услуг и капіталів Залучає до своєї орбіті валютний ринок. Імпортері обмінюють національну валюту на валюту тієї країни, де смороду отримуються товари и послуги. Експортери, у свою черго, отримай експортно виручки в іноземній Валюті, Продаються ее в обмін на національну валюту. Інвесторі, вкладаючі капітал в економіку тієї або Іншої країни, мают потребу в ее Валюті.

При вівченні Валютної системи и валютного прайси Надзвичайно актуальним є Розгляд валютного курсу, Який Робить великий Вплив на багат макроекономічніх процесів, что відбуваються в суспільстві. По-перше, від уровня валютного курсу, за помощью Якого зіс...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проблеми зміцнення валютної системи та вдосконалення валютної політики РФ
  • Реферат на тему: Формування валютної системи
  • Реферат на тему: Особливості реформування світової валютної системи
  • Реферат на тему: Історичні етапи формування та розвитку валютної системи
  • Реферат на тему: Сучасні Тенденції розвітку СВІТОВОГО валютного прайси