Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Неподаткові доходи бюджету та їх роль у формуванні бюджету

Реферат Неподаткові доходи бюджету та їх роль у формуванні бюджету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

В«БРЕСТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
Курсова робота


З ДИСЦИПЛІНИ:

В«ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ В»


НА ТЕМУ:

В«НЕПОДАТКОВІ ДОХОДИ БЮДЖЕТУ І

ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ В»


ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА

ГРУПИ ф-11, 4 КУРСУ,

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 250104

В«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТВ» С.С. ДУДКО
КЕРІВНИК РОБОТИ Н.В. ПОТАПОВА

В 

БРЕСТ - 2006

Реферат

Неподаткові доходи бюджету. Курсова робота. 250104/УО БГТУ ІПК і ПК: Дудко С.С. Ф - 11. p> Кафедра УЕ і Ф - Брест 2006, - 27 с., 4 додатки, 11істочніков. br/>

Ключові слова: державний республіканський бюджет, неподаткові доходи, бюджетні позики, прибуток, матеріальні, нематеріальні активи, доход держави, держмито, штрафи, орендна плата, грошові кошти, митні органи, законодавство, державне майно.


В ЗМІСТ


Введення _________________________________________________5 Стор


ГЛАВА 1

Загальна характеристика республіканського бюджету

1.1. Республіканський бюджет: його сутність, призначення та соціальна направленность____________________________________________7 стор


1.2. Особливості структури доходної частини республіканського бюджету в умовах становлення ринка_______________________________10 стор


РОЗДІЛ 2

Неподаткові доходи: їх зміст, характеристика та динаміка в республіканських бюджетах РБ за 2002 - 2006 рр..

2.1. Неподаткові доходи: їх зміст і характеристика ______ 14 стор


2.2. Динаміка неподаткових доходів у республіканських бюджетах

2002-2006 г.______________________________________________20 стор


Заключение______________________________________________25 стор


Список литературы________________________________________27 стор
ВСТУП

Як відомо, бюджет на всіх його рівнях відіграє величезну роль у розвитку та процвітання держави, просуванні науково-технічного прогресу, розвитку економіки. Повнота бюджету, як правило, прямо пропорційна добробуту громадян. Дійсно, бюджетний дефіцит, державний борг спонукає державу посилити податковий тягар, збільшити оподаткування, зменшити фінансування всіх секторів економіки, скоротити статтю витрати на медицину, освіту і т.д. З іншого боку достаток бюджетних коштів (бюджетний профіцит) дозволяє збільшити фінансування як державного, так і приватного сектора економіки, збільшити трансфертні відрахування, а так само відрахування у позабюджетні соціальні фонди. При цьому економічне значення бюджету полягає насамперед у тому, що він може активно впливати на суспільне відтворення за допомогою податків, неподаткових доходів, напрямки мобілізованих ресурсів на розвиток пріоритетних галузей. Тим самим бюджет може впливати на вдосконалення структури суспільного виробництва, його розвиток, оптимізацію вартісних пропорцій у розподілі доходів на загальнодержавні та внутрішньогосподарські потреби, матеріальну і виробничу сфери, а також на окремі галузі господарства та соціальної сфери. p> Існування бюджету як особливої вЂ‹вЂ‹категорії правового акта дозволяє порівнювати загальну суму доходів із загальною сумою витрат, класифікувати витрати за статтями і визначати їх відносну важливість і терміновість. Тобто бюджет являє собою кошторис усіх фінансових потреб держави і всіх фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення цих потреб. p> Крім того, в Нині необхідно більше приділяти увагу неподаткових доходів і обов'язкових платежах бюджету.

Неподаткові доходи і обов'язкові платежі - платежі та інші надходження, що класифікуються за характером їх надходження до бюджету і, що включають

оплатне операції від прямого надання державою різних видів послуг

та продажу товарів (доходи від державної власності та підприємницької діяльності, надходження від некомерційних і супутніх продажів товарів, чистий прибуток або відсотки, одержувані від Національного банку та органів грошово-кредитного регулювання в вигляді емісійного доходу), а також деякі безоплатні платежі у вигляді штрафів або інших санкцій за порушення законодавства, конфіскації і всі добровільні безповоротні поточні надходження з недержавних джерел (Від фізичних та юридичних осіб), від прода...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Неподаткові Надходження та їх роль у доходах бюджету
  • Реферат на тему: Податкові та неподаткові надходження до бюджету
  • Реферат на тему: Аналіз складу і структури податкових доходів федерального бюджету Російсько ...
  • Реферат на тему: Доходи бюджету суб'єкта Російської Федерації та шляхи їх зміцнення (на ...
  • Реферат на тему: Адміністратори доходів бюджету та джерел фінансування дефіциту бюджету