Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Ринок державних цінних паперів

Реферат Ринок державних цінних паперів

Зміст

Зміст 1

Введення 2

1. Сутність ринку державних цінних паперів 2

1.1. Ринок державних цінних паперів 2

1.2. Державні цінні бумагі_ 2

2. Характеристика ринку державних цінних паперів 2

2.1. Український ринок державних цінних паперів 2

2.2. Ринок державних цінних паперів США_ 2

3. Перспективи розвитку ринку державних цінних паперів 2

Висновок 2

Список використаної літератури_ 2

Введення

В умовах ринкової економіки фінансове здоров'я держави, його перспективи визначаються, перш за все, станом державного бюджету, величиною його дефіциту, а також величиною державного боргу - агрегованої характеристикою цього дефіциту.

У розвинених країнах світу накопичено великий досвід в управлінні державним боргом, передусім ринковими методами, пов'язаними з використанням різних фінансових інструментів, покликаних забезпечувати результативне вплив на величину державного боргу та його структуру. Одним з таких інструментів є державні цінні папери. Ринок державних цінних паперів - це, з одного боку, один з індикаторів стану всієї економіки, а з іншого - одна з больових точок, вплив на яку може уповільнити або прискорити процеси ринкових перетворень.

Ринок державних цінних паперів - важливий компонент фінансових ринків світу. Державні цінні папери вважаються найбільш ліквідним і найбільш надійним видом капіталовкладень, який приваблює корпорації та населення, використовуються як еталон вільного від ризику доходу, як альтернатива іншим вкладенням капіталу. p> Світ централізований випуск цінних паперів використовується як інструмент державного регулювання економіки: як важіль впливу на грошовий обіг і управління обсягом грошової маси; а також як засіб не емісійного покриття дефіциту державного та місцевого бюджетів, спосіб залучення грошових коштів підприємств і населення для вирішення тих чи інших конкретних завдань. p> Таким чином ринки державних цінних паперів відіграють важливу роль у фінансуванні державного бюджету, в підтримці ліквідності фінансової системи, регулюванні економічної активності. p> Уряд може залучити короткострокові та довгострокові кошти за рахунок продажу різних видів цінних паперів інвесторам, що вимагає значного довіри до нього з боку суспільства і абсолютної готовності уряду до виконання своїх зобов'язань. Це особливо стосується країн з перехідною економікою, уряд яких звикли вилучати значну частина доходів юридичних осіб і використовувати прямі кредити центрального банку для покриття витрат бюджету. p> Актуальність обраної теми пов'язана з тим, що в умовах централізованої системи управління, що існувала в нашій країні, ринок державних боргових зобов'язань практично був відсутній. А в період переходу від адміністративної до ринкової економіки державні цінні папери є одним з напрямків не інфляційного покриття бюджетного дефіциту шляхом залучення приватних коштів, а так само можуть бути важливим джерелами засобів для великої кількості урядових проектів. До того ж формування первинних і вторинних ринків державних цінних паперів сприяють зростанню і підвищенню гнучкості національної фінансової системи, дозволяє приватному і державному сектору краще реагувати на сигнали ринку.

У провідних країнах світу накопичено багатий досвід у ринковому управлінні державним боргом, введені в практику різні види державних фінансових інструментів, моделюються і випускаються різноманітні фінансові держзобов'язань, що відповідають інтересам різних груп населення та інституційних інвесторів (торгових і промислових фірм, банків і фінансових компаній).

Метою даного реферату є всебічна характеристика ринку державних цінних паперів в Україні, виявлення проблем цього ринку і оцінка перспектив його розвитку.

Для його розгляду цього питання використовуються матеріал підручників Опарін В.М В«ФінансиВ» та Кудряшов В.П. В«ФінансиВ». Ринок державних цінних паперів добре освітлений на сайтах Міністерства фінансів України та Національного банку України.

У курсовій роботі використані такі Закону Україна: В«Про цінні папери і фондову біржуВ» та В«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україна В», різні постанови Кабінету Міністрів України та положення про діяльність НБУ. br/>

1. Сутність ринку державних цінних паперів

1.1. Ринок державних цінних паперів

Ринок державних цінних паперів - Особлива форма торгівлі фінансовими ресурсами, яка опосередковується випуском і обіг державних цінних паперів. Це найважливіший елемент фондового ринку будь-якої країни. У країнах з розвиненою ринковою економікою ринок державних цінних паперів виконує такі функції :

В· по-перше, з його допомогою здійснюється централізоване запозичення державою тимчасово вільних грошових коштів у комерційних банків, інвестиційних і фінансових компан...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Цінні папери. Ринок цінних паперів. Особливості функціонування ринку цінн ...
  • Реферат на тему: Ринок державних цінних паперів та особливості його функціонування
  • Реферат на тему: Ринок державних цінних паперів в РФ
  • Реферат на тему: Ринок державних цінних паперів Росії
  • Реферат на тему: Ринок державних цінних паперів Казахстану