Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » ЦБ РФ: його функції і роль. Правова основа діяльності ЦБ РФ

Реферат ЦБ РФ: його функції і роль. Правова основа діяльності ЦБ РФ

Пермський Державний Університет

В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

Контрольна робота з курсу

БАНКІВСЬКА СПРАВА

тема:

В 

ЦБ РФ: його функції і роль.

Правова основа діяльності ЦБ РФ.

В В В В В В В В В В 

Виконала студентка IV курсу

екон. фак-ту, з/о, гр. БО - 1

Громихалова Л.В. <В В В В В В В В 

Перм, 1997 р.

В 

ЗМІСТ

В В В В  ВСТУП. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РФ. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1. Організаційна структура ЦБР. . . . . . . . . 5

2. Цілі і завдання діяльності ЦБР. . . . . . . . . 6

3. Функції Центрального Банку. . . . . . . . . . . 8

4. Звітність та аудит ЦБР. . . . . . . . . . . . . . . 16
Список використаної літератури . . . . . . . . 17

В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В 

ВСТУПНа ранніх стадіях розвитку кредитної системи було відсутнє чітке розмежування між центральними та комерційними банками. Комерційні банки широко використовували випуск банкнот як один з джерел мобілізації капіталу. У міру розвитку кредитної системи відбувався процес централізації банкнотної емісії в небагатьох великих комерційних банках, в результаті чого монопольне право виготовлення банкнот закріпилося за одним банком, який користувався загальною довірою комерційних банків, чиї банкноти могли успішно виконувати функцію загального кредитного знаряддя обігу. Спочатку такий банк називався емісійним чи національним, а в подальшому - Центральним банком, що відповідало його чільному положенню, центральний банк служить віссю, центром кредитної системи.

З точки зору власності на капітал центральні банки поділяються на:

- державні, капітал яких належить державі (наприклад, ЦБ РФ);

- акціонерні;

- змішані - акціонерні товариства, частина капіталу яких належить державі.

Незалежно від того, належить чи ні капітал ЦБ державі, історично між банком і урядом склалися тісні зв'язки. Уряд зацікавлений з надійності ЦБ в силу особливої вЂ‹вЂ‹ролі останнього в проведенні економічної політики уряду.

Однак тісні зв'язки з державою не означають, що воно може безмежно впливати на політику ЦБ. Незалежно від приналежності капіталу ЦБ є юридично самостійним. Найчастіше він підзвітний або законодавчому органу, що або спеціальної банківської комісії, утвореної парламентом. Істотна ступінь незалежності ЦБ є необхідною умовою ефективності його діяльності, яка нерідко вступає в протиріччя з короткостроковими цілями уряду. У теж час незалежність ЦБ від уряду має відносний характер в тому сенсі, що економічна політика не може бути успішною без чіткого узгодження і тісної ув'язки її основних елементів: грошово-кредитної і фінансової політики. У кінцевому рахунку будь ЦБ в тій чи іншій мірі поєднує риси банку і державного органу.


В 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК РФ


У банківській системі Росії ЦБ РФ (ЦБР) визначений як головний банк країни і кредитор останній інстанції. Він знаходиться в державній власності і на нього покладено функції загального регулювання діяльності кожного комерційного банку в рамках єдиної грошово - кредитної системи країни. Центральний банк покликаний приводити їх діяльність у відповідність із загальною економічною стратегією і виступає ключовим агентом державної грошово-кредитної політики, при цьому з боку ЦБР використовуються в першу чергу економічні методи управління і тільки в окремих випадках адміністративні.


Принципи організації та діяльності Центрального банку РФ (Банку Росії), його статус, завдання, функції, повноваження визначаються Конституцією Російської Федерації, Законом про Центральному Банку та іншими федеральними законами.


В  1. Організаційна структура Банку Росії

Банк Росії утворює єдину централізовану систему з вертикальною структурою управління.

У систему Банку Росії входять центральний апарат, територіальні установи, розрахунково-касові центри, обчислювальні центри, польові установи, навчальні заклади та інші підприємства, установи та організації, в тому числі підрозділу безпеки і Російське об'єднання інкасації, необхідні для здійснення діяльності банку.


Органи управління Банком Росії

Вищим органом Банку Росії є Рада директорів - к...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функції стратегічного маркетингу та його роль у плануванні діяльності підпр ...
  • Реферат на тему: Нормативно-правова та методична основа діяльності служби документаційного з ...
  • Реферат на тему: Казначейство: його функції, роль на сучасному етапі
  • Реферат на тему: Ринок праці, його функції, моделі та роль в економіці
  • Реферат на тему: Ринок праці, його функції, моделі та роль в економіці