Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналіз фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА та ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНОСТІ

Реферат Аналіз фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА та ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНОСТІ

аналіз фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА

та ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНОСТІ


Для проведення аналізу фінансового стану ПІДПРИЄМСТВА та ФІНАНСОВИХ результатів его ДІЯЛЬНОСТІ звітність, провести аналіз таких Показників:

- фінансова Стабільність;

- платоспроможність та ліквідність;

- рентабельність актівів и Капіталу ПІДПРИЄМСТВА;

- рух копійчаних коштів за видами ДІЯЛЬНОСТІ;

- Формування ФІНАНСОВИХ результатів ПІДПРИЄМСТВА;

- чистий прибуток.

Ліквідність ПІДПРИЄМСТВА - це его спроможність перетворювати свои активо на гроші для покриття всех необхідніх платежів.

перелогових від уровня ліквідності активи ПІДПРИЄМСТВА поділяються на Такі групи:

1. Найбільш ліквідні активи (А 1 ) - Це суми за всіма статтей коштів та їх еквівалентів, тоб гроші, Які можна вікорістаті для потокової розрахунків. Сюди належати такоже короткострокові фінансові вкладень, Цінні папери, Які можна прірівняті до грошів (це рядки 150, 220, 230, 240 іншого розділу активу балансу). p> 2. Активи, что Швидко реалізуються, (А 2 ) - Це активи, для Перетворення якіх на гроші Потрібний Певний годину. У Цю групу включаються дебіторську заборгованість (рядки 160 до 220). Ліквідність ціх актівів є різною и покладів від суб'єктивних та об'єктивних факторів: кваліфікації ФІНАНСОВИХ працівніків, платоспроможності платників, умів відачі кредитів покупцям ТОЩО.

3. Активи, что реалізуються Повільно (А 3 ), - Це статьи 2-го розділу активу балансу, Які включаються запаси та Другие Оборотні активо (рядки 100 до 140 вкл., а такоже ряд. 250). Запасів не могут буті продані, поки немає покупця. Інколи певні запаси потребуються додаткової ОБРОБКИ для того, щоб їх можна Було продати, а на всі це потрібен час.

4. Активи, что Важко реалізуються (А 4 ), - Це активи, Які передбача використовуват в господарській ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГ трівалого періоду. У Цю групу включаються УСІ ​​статьи 1-го розділу активу балансу (В«Необоротні активиВ»).

пасив балансом відповідно до ЗРОСТАННЯ строків Погашення зобов'язань групують так:

1. Негайні пасив (П 1 ) - це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 вкл.), розрахунки за дівідендамі, своєчасно НЕ погашені кредити (за Даними Додатках до балансом).

2. Короткострокові пасив (П 2 ) - Це короткострокові кредити банків (рядок 500), потокових заборгованість за Довгострокова зобов'язаннями (рядок 510), Векселі Виданих (рядок 520). Для розрахунку основних Показників ліквідності можна користуватись інформацією 4-го розділу балансу (В«Поточні зобов'язанняВ»).

3. Довгострокові пасив (П 3 ) - Це Довгострокові зобов'язання -

3-й Розділ пасив балансу.

4. Пос...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Проектування Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, аналіз цього фінансового ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства та задовільності стру ...
  • Реферат на тему: Необоротні активи. Фінансовий аналіз ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів, фінансового стану підприємства і ділової акт ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності організації