Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Економічні цикли, їх види і вплив на різні галузі економіки

Реферат Економічні цикли, їх види і вплив на різні галузі економіки

ВСТУП

В 

Дана робота спрямована на різнобічний розгляд економічних циклів, їх параметрів і впливу на різні галузі економіки держави.

Актуальністю даної роботи є те, що циклічне розвиток економіки супроводжується високим рівнем економічної активності протягом тривалого часу, а потім спадом цієї активності до рівня нижче допустимого. Періодична повторюваність економічних спадів веде до зубожіння, голоду, страждань, самогубств людей, що не може не турбувати розвинене цивілізоване суспільство. Тому проблема циклічності завжди привертала увагу вчених-економістів і сьогодні залишається однією з центральних проблем економічної теорії.

Короткий огляд літературних джерел, наприклад таких, як "Економікс" К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, "Макроекономіка 3-е видання" А.С.Селіщева, "Економічна теорія" А.Ф.Шішкіна дозволяє зробити висновок, що тема економічних циклів у цих книгах розкривається лише частково. Наприклад, у книзі "Економікс" К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю добре розкрита тема впливу циклів на різні галузі промисловості, але дуже коротко розказано про причини циклічного розвитку економіки, а в книзі "Сучасні буржуазні теорії та моделі циклу: критичний аналіз "С.П.Аукуціонеса про причини циклічного розвитку економіки сказано досить багато, але лише побіжно згадується про вплив циклів на різні галузі економіки. Лише синтезувавши розрізнені дані різних джерел можна більш-менш повно і зрозуміло уявити, що таке економічні цикли, які їхні види і вплив на різні галузі економіки. І так як економічний цикл - це явище непередбачуване, наукові дослідження з даної проблеми приносять все нові і нові результати, які оновлюються рік за роком, тим самим гостро постає необхідність пояснення проблем економічних циклів у сучасних соціально-економічних умовах.

Метою даної роботи є розкриття поняття "економічні цикли", розгляд їх видів та визначення впливу їх на різні галузі промисловості.

Завданням даної роботи є виявлення причин циклічності економічного розвитку, розгляд нециклічних коливань, розкриття фаз і видів економічних циклів, а також визначення впливу економічних циклів на виробництво товарів тривалого і короткочасного користування.

У процесі виконання роботи використовувалися наступні методи:

- вивчення та аналіз наукової літератури;

- вивчення та узагальнення вітчизняної та зарубіжної практики;

- моделювання, порівняння, аналіз.

Історія розвитку людського суспільства наочно свідчить про те, що ринкова економіка здатна створити більшу кількість товарів і послуг для більшої кількості людей, ніж будь-яка інша економічна система. І пояснюється це тим, що в умовах ринкової економіки забезпечується висока мотивація до творчої праці, прогресу, люди самі роблять свій вибір, ніж займатися. При цьому виникає висока ступінь ризику і відповідальності в господарської діяльності, що розвиває ініціативу, підприємливість і веде до високих результатів розви...


сторінка 1 з 19 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Економічні цикли, їх види, вплив на різні галузі економіки
  • Реферат на тему: Розгляд фаз науково-технічних і економічних циклів на прикладі США
  • Реферат на тему: Теорії економічних циклів
  • Реферат на тему: Теорія економічних циклів О. Хансена
  • Реферат на тему: Різні МОДЕЛІ змішаної ЕКОНОМІКИ ї національні Особливості післявоєнного Від ...