Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Кримінально-процесуальне законодавство Російської Федерації

Реферат Кримінально-процесуальне законодавство Російської Федерації

1. Кримінальний процес - це вид державної діяльності, заснованої на принципах кримінального судочинства та регламентованої кримінально-процесуальним законом, яка здійснюється в певній формі держ. органами та повинн. особами за участю громадян та громад об'єднань і спрямована на захист прав та інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочину, захист особи від незаконного. і необгрунтований звинувачення і засудження.

Кримінальний процес називають кримінальним судочинством. Цим поняттям охоплюється вся діяльність у справі, послідовно здійснювана органами дізнання, слідчим, прокурором і судом. p align="justify"> Кримінальний процес являє собою діяльність компетентних державних органів і посадових осіб з розслідування і розгляду кримінальних справ, заснований на принципах кримінального судочинства та регламентовану кримінально-процесуальним законом. Ця діяльність органів попереднього розслідування, прокуратури і суду, спрямована на захист громадян і суспільства від злочинних посягань, складає зміст кримінального процесу. br/>

. Кримінально-процесуальна деят-ть має слід свій-ми:

а) являє собою різновид держ деят-сти;

б) може осущ-ся тільки визначений суб'єктами - спец на те уповноваженими держ органами та посадовими. особами. Громадяни та гро. об'єднання можуть брати участь в ній і активно впливати на її хід;

в) протікає в визначений, чітко встановлений законом формі;

г) має свої завдання. Призначенням кримінального процесу в соотв. до ст. 6 КПК РФ є захист прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочину, а також захист особистості від незаконного. і необгрунтований обвинувачення, засудження, обмеження прав і свобод.

Уголов. переслідування і призначення винним справедливого покарання в тій же мірі відповідає призначенню кримінального судочинства, що й відмова від уголов. переслідування невинних, звільнений їх від покарання, реабілітація кожного, хто необгрунтовано піддався кримінальному переслідуванню


. У сукупності стадії утворюють систему уголов. процесу. Стадійне побудова кримінального судопроиз. забезпечує глибоке досліджений обставин уголов. справи і встановлення істини по ньому.

Виділяють слід стадії ріс уголов. процесу: стадії процесу, складові досудове виробництво:

) збудження уголов. справи;

) попереднє расследов.; стадії процесу, пов'язані з судового виробництва:

) підготує дії судді до доль засіданню;

) судовий розгляд;

) перегляд доль рішень, що не вступили до закону силу в апеляційному та касаційному порядку);

) виконання вироку.

Крім цих шести основних існують дві виняткові стадії кримінального процесу:

виробництво в наглядовій порядку;

відновлення провадження у кримі. справі з огляду на нових або нововиявлених обставин.

Їх винятковість пояснюється тим, що вони можуть здійснюватися після вступу вироку в силу і його виконання.


. кримінально-процес. форма - це передбачений законом процедура уголов-процес-ої діяль-ти. Вона створює детально врегульований і строго обов'язковий правовий режим провадження у всіх уголов. справах. Слід розрізняти проц-ую форму окремих дій, інститутів і стадій уголов. процесу, а також процес-ую форму уголов. судочинства в цілому. Значен кримінально-процес-ої форми закл-ся в наступному. p align="justify">) нею створюється стабіл. режим вироб-ва по уголов. справах і обеспеч-ся зак-ть в деят-ти суду, прокурора та органів попереднього. розслідування. Суворе дотримання вимог кримі-процес-ної форми яв-ся непремен умовою правосудності рішень суду. Якщо при здійснений уголов-процес-их дій доп-ся відступлю від требован процес-ої форми, то рез-ти таких дей-ий не можуть исп-ся у доведенні

) процес-ая форма покликана сприяти правильн устано-ію обставин уголов. справи, так як в ній закріплені вироблені в науці уголов. процесу та апробовані на практиці способи уголов-процес-ного пізнання;

) процес-ая форма обесп-ет активність держ органів і поса-их осіб, які ведуть виробництво у справі, так як устано-ет терміни осущ-ия уголов-процес-их д-ий;

) вона яв-ся важ-їй гарантією прав і закон інтересів учас-ів процесу;

) проц-ая форма забезпе-ет виховно-профілактичний ефект уголов судочинства, підвищує авторитет суду, переконливість його вироку.


. Наука уголов процесу яв-ся частиною юр-ой науки в РФ. Наука уголов. процесу - це сов-ть правових поглядів, уявлень та ідей, які розкрив...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стадії кримінального процесу та їх значення у кримінальному судочинстві
  • Реферат на тему: Стадії кримінального процесу і управління ним
  • Реферат на тему: Попереднє розслідування як стадія кримінального процесу
  • Реферат на тему: Захист прав та інтересів фізичних осіб у сфері судочинства
  • Реферат на тему: Процес реформування бюджетного процесу в Російській Федерації