Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Основні принципи і форми реалізації соціальної політики, її вплив на економіку держави

Реферат Основні принципи і форми реалізації соціальної політики, її вплив на економіку держави

РЕФЕРАТ

Об'єм роботи ___ с., в тому числі 1 табл., 1 рис., 13 найменування. літ., 2 формули.

Ключові слова: соціальна політика, суспільний добробут, рівень життя, соціальна захищеність, соціальні потреби.

У курсовій роботі досліджується поняття, структура, принципи та шляхи вдосконалення соціальної політики держави.

Розкрито роль, позитивний і негативний вплив соціальної політики на національну економіку країни.

Було проведено дослідження поняття соціальної політики, визначено основні її показники, функції, принципи та вивчено структуру, виявлено фактори, що впливають на неї в Республіці Білорусь, а також проведено їх аналіз.ЗМІСТ

ВСТУП

1 СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, ЇЇ ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ

2 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

3 НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ БІЛОРУСІ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛВСТУП

Соціальна політика є однією з найбільш важливих складових діяльності суспільства і знаходиться у сфері його насущних інтересів. Проблеми, пов'язані з підвищенням рівня і вдосконаленням якості життя, забезпеченням і підтримкою економічної стабільності, реалізацією принципів соціальної справедливості, є першочерговими для сучасної національної економіки. Удосконалення в цьому напрямку системи соціально-економічних відносин, підвищення якості людського потенціалу відкриває нові перспективи для економічного розвитку і є найважливішим чинником економічного зростання.

Разом з тим поліпшення соціального забезпечення, вдосконалення системи охорони здоров'я та освіти, зменшення соціальної нерівності вимагають стабільних темпів економічного зростання, підвищення ефективності економіки як матеріально-фінансової основи перетворень у соціальній сфері.

Тому актуальною видається мета даної курсової роботи - аналіз особливостей, основних принципів і форм реалізації соціальної політики держави (на прикладі Республіки Білорусь), а також виявлення напрямів і методів її вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань:

- визначити сутність поняття соціальної політики країни;

- розглянути принципи, форми і механізми її реалізації;

- проаналізувати особливості розвитку і вдосконалення соціальної політики в Республіці Білорусь. p> Автор роботи підтверджує, що наведений в ній цифровий матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного питання, а всі використані в роботі цитати супроводжуються посиланнями на літературні джерела.


1 СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА, ЇЇ ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ

Соціальна політика - це система заходів, спрямованих на досягнення соціальних цілей і результатів, пов'язаних з підвищенням суспільного добробуту, поліпшенням якості життя населення та забезпеченням с...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Соціальна політика та соціальна робота: місце і роль соціальної політики в ...
  • Реферат на тему: Основні напрямки соціальної політики держави на сучасному етапі економічног ...
  • Реферат на тему: Теоретичні основи соціальної політики та механізми її реалізації в Республі ...
  • Реферат на тему: Основні напрямки діяльності фахівця з соціальної роботи бюро медико-соціаль ...
  • Реферат на тему: Основні підсумки соціальної політики ЄС. Головні проблеми реалізації спіль ...