Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Порушення макроекономічної рівноваги та циклічність розвитку ринкової економіки

Реферат Порушення макроекономічної рівноваги та циклічність розвитку ринкової економіки

Зміст


Введення

1. Циклічність економічного розвитку: причини і прояви. Поняття і сутність економічних циклів, їх класифікація та причини виникнення. Фази циклу. Короткі, середні економічні цикли і довгі хвилі. Теорії економічного циклу

1.1 Поняття і сутність економічних циклів

1.2 Фази циклу

1.3 Причини прояви та теорії економічних циклів 9

1.4 Короткі та середні економічні цикли. Довгі хвилі Кондратьєва

1.5 Особливості механізму і форм циклу в сучасних умовах

2. Особливості економічного циклу в республіці Білорусь

Висновок

Список використаних джерелВведення


Для будь-якої ринкової економіки характерні коливання рівнів національного виробництва, зайнятості та цін. Економічні (ділові) цикли різних країн, відрізняючись один від одного інтенсивністю і тривалістю, мають ряд схожих рис.

Не всі сектори економіки в однаковій мірі піддаються циклічності: найбільш сильно реагують на зміну фаз економічного циклу ті галузі, які виробляють засоби виробництва і споживчі товари тривалого користування, менш - галузі, виробляють товари короткочасного користування.

Економічний цикл - одне з ключових понять макроекономіки. Він притаманний всім країнам з ринковою економікою і характеризує процес коливального руху рівня виробництва, обсягу інвестицій, зайнятості та доходу, в результаті чого відбувається значне розширення чи стиснення ділової активності в більшості секторів економіки.

Коливання економічної динаміки, її відхилення від рівноважної лінії розвитку (довгострокового тренда) здійснюються в силу різних причин, які будуть виявлені в ході проведеного дослідження.

У сучасних умовах зміст і загальна картина економічного циклу істотно модифікуються. Тому надзвичайно актуальною є мета даної курсової роботи - дослідження циклічності економічного розвитку. Для досягнення цієї мети були поставлені наступні завдання:

- дослідити сутність і причини виникнення економічних циклів;

- виявити позитивне і негативне вплив циклічності економічного розвитку на національну економіку;

- визначити особливості економічного циклу в Республіці Білорусь. p> Таким чином, об'єктом дослідження буде сутність циклічності економічного розвитку, а суб'єктом - особливості економічного циклу в Республіці Білорусь на сучасному етапі.

Для того щоб висвітлити теоретичну частину роботи, була використана навчальна література, опубліковані роботи наукових діячів, що займаються розробкою родинних тем. Крім того, використовувалися інтернет-джерела, оскільки в глобальній мережі можна знайти найбільш свіжі дані, особливо з практичної частини. Важливим джерелом також з'явилися статті, опубліковані в білоруських і зарубіжних газетах і журналах.

При висвітленні обраної теми використовувалися різні методи і підходи, такі як аналітичний, системний, екстраполяці...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Сутність і причини економічного циклу. Економічна політика
  • Реферат на тему: Циклічність економічного розвитку. Причини циклічності в економіці
  • Реферат на тему: Основні фази економічного циклу і їх специфіка в національній економіці Рес ...
  • Реферат на тему: Циклічність економічного розвитку. Економічний цикл і його фази
  • Реферат на тему: Концепція економічного (промислового) циклу К. Маркса