Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Неспроможність і неплатоспроможність

Реферат Неспроможність і неплатоспроможність

1. Неспроможність і неплатоспроможність: причини, визначення та попередження


Неплатоспроможність може бути тимчасовим явищем і зводитися до нездатності до оплати за боргами в певний час, між тим як майновий стан боржника може забезпечити покриття боргів після закінчення деякого часу. Неплатоспроможність - це неспроможність тимчасова, відносна і ще не визнана судом. Неспроможність ж являє собою визнану судом повну, досконалу нездатність задоволення майнових вимог кредиторів. Це неплатоспроможність абсолютна, безстрокова. p align="justify"> Причини, здатні привести підприємство до економічної кризи, можна розділити на:

) зовнішні по відношенню до підприємства, на які воно не в змозі впливати або його вплив обмежений. Такі як: порушення традиційних господарських зв'язків; спад попиту; різкі, важко прогнозовані зміни економічної політики уряду; інфляція; розбалансованість ринку; політична нестабільність. p align="justify">) внутрішні, що виникають в результаті діяльності самого підприємства. Такі як: відсутність стратегії в діяльності підприємства; недостатнє знання кон'юнктури ринку; низький рівень кваліфікації менеджерів і персоналу; неефективність фінансового менеджменту; низький рівень відповідальності керівників. p align="justify"> Попередження неспроможності полягає в ретельному контролі, фінансовому аналізі діяльності підприємства. Пошук і визначення причин кризового стану і вихід з нього. Процес планування виходу з кризового стану можна розділити на два етапи: 1. Планування антикризової стратегії. 2. Вибір тактики реалізації антикризової стратегії

2. Економічні основи виникнення неплатоспроможності та банкрутства підприємств


Передумови неплатоспроможності - це результат сукупності дії безлічі факторів. Їх можна класифікувати таким чином. p align="justify"> Внутрішні фактори:

. Дефіцит власного оборотного капіталу як наслідок неефективної виробничо-комерційної діяльності або неефективної інвестиційної політики. p align="justify">. Низький рівень техніки, технології та організації виробництва. p align="justify">. Зниження ефективності використання виробничих ресурсів підприємства, його виробничої потужності і, як наслідок, - високий рівень собівартості, збитки, В«проїданняВ» власного капіталу. p align="justify">. Створення наднормативних залишків незавершеного будівництва і готової продукції, у зв'язку з чим відбувається затоварення, сповільнюється оборотність капіталу і утворюється його дефіцит. Це змушує підприємство залазити в борги і може бути причиною його банкрутства. p align="justify">. Погана клієнтура підприємства, яка сплачує з запізненням або не платить зовсім з причини банкрутства, що змушує організацію залазити в борги. Так зароджується ланцюгове банкрутство. p align="justify">. Відсутність збуту через низького рівня організації маркетингової діяльності з вивчення ринків збуту продукції, формування портфеля замовлень, підвищенню якості та конкурентоспроможності продукції, вироблення цінової політики. p align="justify">. Залучення позикових коштів в оборот підприємства на невигідних умовах, що веде до збільшення фінансових витрат, зниження рентабельності господарської діяльності і здатності до самофінансування. p align="justify">. Швидке і неконтрольоване розширення господарської діяльності, в результаті чого запаси, витрати і дебіторська заборгованість зростають швидше обсягу продажів. У результаті підприємство потрапляє під контроль банків та інших кредиторів і може піддатися загрозу банкрутства. p align="justify"> До зовнішніх факторів належать:

) економічні - кризовий стан економіки країни, загальний спад виробництва, інфляція, нестабільність фінансової системи, зростання цін на ресурси, зміна кон'юнктури ринку, неплатоспроможність і банкрутство партнерів. Однією з причин неспроможності суб'єктів господарювання може бути неправильна фіскальна політика держави. Високий рівень оподаткування може виявитися непосильним для підприємства;

) політичні - політична нестабільність суспільства, зовнішньоекономічна політика держави, розрив економічних зв'язків, втрата ринків збуту, зміна умов експорту та імпорту, недосконалість законодавства в галузі господарського права, антимонопольної політики, підприємницької діяльності та інших проявів регулюючої функції держави;

) посилення міжнародної конкуренції у зв'язку з розвитком науково-технічного прогресу;

) демографічні - чисельність, склад народонаселення, рівень добробуту народу, культурний устрій суспільства, що визначають розмір і структуру потреб і платоспроможний попит населення на ті чи інші види товарів і послуг.

Банкрутство, як правило, є, наслідком спіль...


сторінка 1 з 20 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства, оцінка його економі ...
  • Реферат на тему: Неплатоспроможність, банкрутство та реорганізація банків
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та стану його бал ...
  • Реферат на тему: Способи порівняння в аналізі господарської діяльності. Ефективність викори ...
  • Реферат на тему: Проектування Економічної ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, аналіз цього фінансового ...