Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Аналіз власних оборотних коштів підприємства

Реферат Аналіз власних оборотних коштів підприємства

Зміст


Введення

1 Економічна характеристика власних оборотних коштів підприємства

1.1 Економічна сутність і значення власних оборотних коштів

1.2 Завдання аналізу власних оборотних коштів і його інформаційне забезпечення

2 Аналіз власних оборотних коштів підприємства

2.1 Джерела формування та методи розрахунку потреб в обігових коштах

2.2 Розрахунок і оцінка показників оборотності оборотних коштів

3 Шляхи збільшення власних оборотних коштів підприємства та ефективності їх використання

Висновок

Список використаної літератури


Введення

М'ясна та молочна промисловість має певними оборотними засобами. Оборотні кошти являють собою грошові кошти, планомірно виділяються (Авансовані) для формування оборотних виробничих фондів і фондів звернення в розмірах, що забезпечують безперервність кругообігу.

Оборотні фонди - обов'язковий елемент процесу виробництва, основна частина собівартості продукції. Чим менше витрата сировини, матеріалів, палива та енергії на одиницю продукції, тим економніше витрачається праця, що витрачаються на їх видобуток і виробництво, тим дешевше продукт.

Наявність у підприємства достатніх оборотних коштів є необхідною передумовою для його нормального функціонування в умовах ринкової економіки.

Самое головне, що необхідно засвоїти, - це що дає підприємству ефективне використання оборотних фондів і оборотних коштів і які заходи можуть сприяти зниженню матеріаломісткості продукції і прискорення оборотності оборотних коштів.

Так на структуру оборотних коштів протягом року впливає нерівномірність поставок сировини, заготовок палива, льоду, а також деяких матеріалів. Структура оборотних коштів так само змінюється не тільки під впливом об'єктивних чинників (Характер сировини, продукції, технології та ін), але і від факторів, що залежать від підприємств, раціонального і вмілого ведення господарств (економія матеріальних ресурсів, застосування прогресивних видів тари, раціональні зв'язку з постачальниками і споживачами, скорочення тривалості виробничого циклу і пр.)

Тому вивчення та аналіз структури оборотних коштів дозволяє встановити найбільш важливі її елементи, їх місце в процесі кругообігу, визначити основні напрями ефективного їх використання [16].

Будь-яке комерційне підприємство не може розпочати виробничий процес і успішно функціонувати надалі без оборотних коштів. У цьому полягає актуальність вивчення та аналізу оборотних коштів підприємства, наявність яких є невід'ємним атрибутом будь-якого виробничого процесу. У значній мірі фінансовий стан підприємства залежить від структури та рівня використання оборотних коштів. Так само своєчасне і повне забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, необхідним асортиментом і якістю є умови необхідні для виконання планів з виробництва продукції, зниження со...


сторінка 1 з 13 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Капітал: оборотні фонди, формування і використання оборотних коштів підприє ...
  • Реферат на тему: Аналіз наявності, структури та ефективності використання оборотних коштів п ...
  • Реферат на тему: Аналіз стану і оборотності оборотних коштів підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності використання оборотних коштів підприємства (на прикладі ...
  • Реферат на тему: Оцінка власних оборотних коштів підприємства ВАТ "ДІОД"