Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Основні питання економіки

Реферат Основні питання економіки

Економічна сис-ма: поняття, елементи, класифікація

ринковий економіка лізинговий

У перекладі з грецької "сис-ма" означає якесь ціле, що складається з частин, пов'язаних між собою і утворюють цілісність.

У будь-якій економічній системі первинну роль відіграє виробництво укупі з розподілом, обміном, споживанням.

У всіх ек-х сис-мах для пр-ва потрібні економічні ресурси, а результати господарської діяльності розподіляються, обмінюються і споживаються.

В останні півтора-два століття в світі діяли різні типи ек-х систем: дві ринкові сис-ми, в яких домінує ринкове господарство, - ринкова ек-ка вільної конкуренції (чистий капіталізм) і сучасна ринкова ек-ка (сучасний капіталізм), а також дві неринкові сис-ми - традиційна і адміністративно-командна, а також економічної сис-ми перехідного типу.

Ринкова ек-ка вільної конкуренції (чистий капіталізм)

Відмінними рисами цієї економічної сис-ми були приватна собст-ть на економічні ресурси; ринковий механізм регулювання макроекономічної діяльності, заснований на вільній конкуренції; Який механізм вирішення ключових ек-х завдань у розглянутій економічній системі? Вони вирішуються опосередковано, насамперед через ціни, що складаються на ринку під впливом попиту та пропозиції. Орієнтуючись на кон'юнктуру ринку, яка визначається насамперед рівнем і динамікою цін, товаровиробники самостійно вирішують проблему розподілу всіх ресурсів, виробляючи ті товари, які користуються попитом на ринку

Сучасна ринкова ек-ка (сучасний капіталізм)

Порівняно з усіма попередніми ринкова сис-ма виявилося найбільш гнучкою: вона здатна перебудовуватися, пристосовуватися до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов. Її основними рисами є:

) різноманіття форм власності, серед яких як і раніше провідне місце займає приватна собст-ть в різних її видах (від трудової індивідуальної до великої, корпоративної);

) розгортання НТР, яка прискорила створення потужної виробничої та соціальної інфраструктури;

) більш активний вплив гос-ва на розвиток національної економіки та соціальної сфери.

Завдання використання ресурсів вирішується в рамках великих компаній на основі стратегічного планування.

Традиційна економічна сис-ма

Відмінні особ-ти традиційної економічної сис-ми такі: вкрай примітивна технологія, в першу чергу пов'язана з первинною обробкою природних ресурсів, перевага ручної праці. Всі ключові економічні проблеми вирішуються відповідно до освяченими століттями звичаями, релігійними, племінними і навіть кастовість традиціями. Організація і управління економічним життям здійснюються на основі рішень ради старійшин, приписів вождів або феодалів. p align="justify"> В даний час традиційна економічна сис-ма збереглася в деяких найбільш відсталих країнах Азії та Африки, хоча її елементи зберігаються і в країнах середнього рівня разв-я.

Адміністративно-командна сис-ма (централізована, планова, комуністична)

Ця сис-ма панувала раніше в СРСР, країнах Східної Європи і ряді азіатських гос-в.

Характерними рисами адміністративно-командної сис-ми є суспільна (а в реальності гос-жавна) собст-ть практично на всі економічні ресурси, сильна монополізація і бюрократизація економіки, централізоване, директивне, економічне планування як основа господарського механізму.

Господарський механізм адміністративно-командної сис-ми має ряд особливостей. Він припускає, по-перше, безпосереднє управління всіма підприємствами з єдиного центру - вищих ешелонів гос-кої влади, що зводить нанівець самостійність господарських суб'єктів. По-друге, гос-во повністю контролює виробництво і розподіл продукції, в результаті чого виключаються вільні ринкові взаємозв'язки між окремими підприємствами. По-третє, гос-венний апарат керує господарською діяльністю за допомогою переважно адміністративно-командних (директивних) методів, що підриває матеріальну зацікавленість у результатах праці. br/>

Ринкова ек-ка і її характерні риси. Суб'єкти ринкової економіки. Економічні ресурси в ринковій економіці


Під ринковою розуміють таку економіку в якій економічні рішення приймаються в основному децентралізованим шляхом. Функціонування ринкової економіки здійснюється головним чином через ринок. Сучасна ринкова ек-ка промислово розвинених країн Заходу характеризується:

насиченістю товарами масового пр-ва, суворої спрямованістю на задоволення потреб певних груп покупців; їй притаманне гнучке, ...


сторінка 1 з 91 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ринковий механізм і ринкова рівновага
  • Реферат на тему: Ринкова система та її еволюція. Моделі ринкової економіки
  • Реферат на тему: Монополія: ринкова влада, соціально-економічні Наслідки
  • Реферат на тему: Формування адміністративно-командної економіки СРСР
  • Реферат на тему: Механізм дії закону попиту і пропозиції, ринкова рівновага