Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Організація операцій комерційних банків з цінними паперами з метою продажу

Реферат Організація операцій комерційних банків з цінними паперами з метою продажу

ЗМІСТ

Введення

1. Економічна сутність операцій комерційних банків з цінними паперами

1.1 Сутність і класифікація цінних паперів

1.2 Операції комерційних банків з цінними паперами

1.2.1 Емісійні операції

1.2.2 Інвестиційні операції

1.2.3 Заставні операції

1.2.4 Посередницькі операції

1.3 Формування резерву під знецінення цінних паперів

2. Особливості бухгалтерського обліку та внутрішньобанківського контролю цінних паперів

2.1 Особливості відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків комерційного банку

2.2 Облік вкладень банку в цінні папери

2.3 Особливості обліку окремих операцій банку з цінними паперами

2.4 Внутрішньобанківський контроль

3. Аналіз операцій з цінними паперами на прикладі морського транспортного банку

3.1 Економічний аналіз МТБ

3.2 Аналіз структури операцій з цінними паперами на прикладі МТБ

Висновок

Список літератури


В 

ВСТУП


Банки - невід'ємна частина сучасного грошового господарства, їх діяльність тісно пов'язана з проблемами виробництва. Банки створюють основу ринкового механізму, за допомогою якої функціонує економіка країни.

Активна діяльність комерційних банків на фондовому ринку є вагомим аргументом зростання авторитету банку. В умовах конкуренції банки змушені шукати ефективні способи збільшення прибутку, а значить, і збільшення обсягів капіталу. p> Актуальністю даної курсової роботи є те, що операції з цінними паперами за умови вигідних фінансових вкладеннях є досить прибутковими.

Метою даної роботи є вивчення сутності, портфелів та бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами банку, і аналіз операцій з цінними паперами на прикладі ВАТ В«МТБВ» банку.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- вивчити сутність, види операцій з цінними паперами;

- дати характеристику та вивчити особливості бухгалтерського обліку та внутрішньобанківського контролю операцій з цінними паперами;

- проаналізувати операції з цінними паперами на прикладі ВАТ В«МТБВ» банку.

Об'єктом дослідження в даній роботі є ВАТ В«МТБВ». Предметом досліджень є операції з цінними паперами. p> При розробці теоретичних питань були використані методичні та інструктивні матеріали НБУ, нормативна база України, такі Закони, як Закон В«Про банки і банківську діяльності В», ІнструкціяВ« Про порядок регулювання та аналізу діяльності комерційного банку В». Також в роботі були використані праці українських та зарубіжних економістів. В якості інформаційної бази використовувалися статистичні дані журналу «³сник НБУВ».1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ Комерційний Банк З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

1.1 Сутність і класифікація цінних паперів


Цінні папери - це документи встановлено...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оподаткування операцій з цінними паперами, Обчислення ПДФО за операціями з ...
  • Реферат на тему: Операції комерційного банку з цінними паперами
  • Реферат на тему: Основні операції комерційних банків з цінними паперами
  • Реферат на тему: Основні операції комерційних банків з цінними паперами
  • Реферат на тему: Особливості відображення операцій з цінними паперами в обліку кредитних орг ...