Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Електромагнітні перехідні процеси в електричних системах

Реферат Електромагнітні перехідні процеси в електричних системах

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа вищої професійної освіти

В«Національний дослідницький Томський політехнічний університетВ»

Інститут - ІДО

Напрямок - Електричні системи і мережі

Кафедра - ЕССЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМАХ

Розрахунково-пояснювальна записка до курсової роботи з дисципліни В«Електромагнітні перехідні процеси в електричних системахВ»

Варіант № 316.
Виконав ст. гр. 9262 Бортник В.ВТомськ - 2010

Зміст


Введення

Вихідні дані

. Розрахунок трифазного КЗ в складній електричній системі

.1 Розрахунок параметрів схеми заміщення

.2 Перетворення схеми заміщення

.3 Розрахунок коефіцієнтів струморозподілу

.4 Розрахунок параметрів аварійного режиму для початкового моменту часу t = 0

.5 Параметри струму КЗ, що протікає через вимикач

1.6 Періодичні доданки струмів джерел, наведених до східців напруги цих джерел

1.7 Розрахунок залишкових напруг у вузлах схеми для t = 0

.8 Розрахунок струмів КЗ для часу t = 0.2

Відповіді на питання

. Розрахунок режиму несиметричного КЗ в складній електричній мережі

2.1 Схема прямої послідовності

.2 Перетворення схеми заміщення

.2.1 Розрахунок коефіцієнтів струморозподілу

.3 Схема зворотній послідовності

.3.1 Розрахунок коефіцієнтів струморозподілу

2.3.2 Схема нульової послідовності

2.3.3 Перетворення схеми заміщення

2.3.4 Розрахунок коефіцієнтів струморозподілу

2.4 Розрахунок параметрів аварійного режиму для t = 0

.4.1 Розрахунок фазних струмів, що протікають в Л1

.4.2 Розрахунок залишкових напружень в місці КЗ

2.5 Розрахунок залишкових напружень у вузлі

Відповіді на питання

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Дисципліна Електромагнітні перехідні процеси в електричних системах є однією з основних, що вивчаються студентами електроенергетичних спеціальностей.

Головна мета вивчення зазначеної дисципліни полягає в розумінні і засвоєнні сутності явищ, супроводжуючих електромагнітні перехідні процеси в електричних системах, а основний практично важливий результат - вміння усвідомлено виконувати розрахунки режимів симетричних і несиметричних коротких замикан...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Електромагнітні перехідні процеси в електричних системах
  • Реферат на тему: Електромагнітні перехідні процеси в системах електропостачання
  • Реферат на тему: Перехідні процеси в електричних системах
  • Реферат на тему: Перехідні процеси в електричних системах
  • Реферат на тему: Електромеханічні перехідні процеси в електричних системах