Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів

Реферат Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

УО "Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в АПК і на транспорті
Курсова робота

з дисципліни: Бухгалтерський облік та звітність в АПК

на тему: Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) і формування фінансових результатів

Мінськ 2012

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 45с., 1 рис., 2 табл., 19 джерел, 9 додатків.

ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, РЕАЛІЗАЦІЯ, ВИРУЧКА, ВИТРАТИ, ВИТРАТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ, ПРИБУТОК, ЗБИТОК, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, АНАЛІЗ, ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА

Об'єкт дослідження - ВАТ "Літвяни-Агро".

Предмет дослідження - синтетичний і аналітичний облік у ВАТ "Літвяни-Агро".

Мета роботи: розглянути порядок обліку реалізації продукції, робіт, послуг і формування фінансових результатів; вивчити документальне оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг).

Методи дослідження: порівняльного аналізу, угруповань, економіко-математичні, абстрактно-логічні.

При написанні курсової роботи були використані законодавчі акти, економічна і навчальна література, економічні газети і журнали, статистичні збірники.

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методологічні та методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.


ЗМІСТ


Введення

. Загальні принципи та завдання обліку реалізації готової продукції (робіт, послуг)

1.1Економіческая сутність процесу реалізації і завдання обліку

1.2Методи відображення виручки від реалізації

.3 Огляд законодавчих, нормативних та літературних джерел

.4 Коротка економічна характеристика організації

2. Документальне оформлення операцій з реалізації продукції (робіт, послуг)

2.1 Документальне оформлення реалізації готової продукції заготівельним організаціям

2.2 Документальне оформлення реалізації продукції, робіт, послуг іншим покупцям

2.3 Документальне оформлення витрат з реалізації продукції (робіт, послуг)

3. Бухгалтерський облік реалізації продукції (робіт, послуг) і формування фінансового результату

3.1 Облік і розподіл витрат на реалізацію

3.2 Синтетичний і аналітичний облік реалізації готової продукції та формування фінансового результату

3.3 Розкриття інформації про реалізацію готової продукції ...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичні аспекти обліку та аналізу готової продукції та реалізації (робіт ...
  • Реферат на тему: Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції, робіт і послуг
  • Реферат на тему: Облік і аналіз реалізації продукції (робіт, послуг) на підприємстві (органі ...
  • Реферат на тему: Облік реалізації продукції (робіт, послуг), розрахунків з покупцями і замов ...
  • Реферат на тему: Аудит реалізації готової продукції (робіт, послуг) на матеріалах ТОВ ПК &qu ...