Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Взаємозв'язок бухгалтерського і податкового обліку

Реферат Взаємозв'язок бухгалтерського і податкового обліку

1. Поняття і сутність податкового обліку


Податковий облік - це облік, який ведеться з метою накопичення даних про валові доходи та валові витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності, форма, правила, порядок і термін подання якої визначаються Державною податковою адміністрацією.

Податковий облік орієнтований на визначення податкової бази по податку на прибуток за кожний звітний (податковий) період, який формується під дією економічних законів, під впливом фіскальної функції податкової системи.

Податковий облік дозволяє коригувати доходи і витрати підприємства в порівнянні з даними бухгалтерського обліку з метою оподаткування прибутку. Порядок ведення податкового обліку встановлюється в обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом керівника організації. p align="justify"> Податковий облік служить для формування повної і достовірної інформації про порядок обліку для цілей оподаткування податком на прибуток господарських операцій, здійснених платником податку протягом звітного (податкового) періоду, а також для забезпечення внутрішніх і зовнішніх користувачів інформацією, необхідної для контролю за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю обчислення та сплати податку до бюджету.

Об'єктами податкового обліку є майно, зобов'язання і господарські операції організації, вартісна оцінка яких визначає розмір податкової бази поточного звітного податкового періоду або податкової бази наступних періодів.

Одиницями податкового обліку слід вважати об'єкти податкового обліку, інформація про яких використовується більше одного звітного періоду.

Показники податкового обліку - перелік характеристик, суттєвих для об'єкта обліку. Дані податкового обліку - інформація про величину чи іншій характеристиці показників (значення показника), що визначають об'єкт обліку, відображена в розроблювальних таблицях, довідках бухгалтера та інших документах платника податків, группирующих інформацію про об'єкти оподаткування. p align="justify"> Система податкового обліку повинна бути організована платником податку самостійно виходячи з принципу послідовності застосування норм і правил податкового обліку, тобто вона застосовується послідовно від одного податкового періоду до іншого. Порядок ведення податкового обліку встановлюється платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування, затверджуваною відповідним наказом (розпорядженням) керівника. p align="justify"> Зміст даних податкового обліку (в тому числі даних первинних документів) є податковою таємницею. Особи, які отримали доступ до інформації, що міститься в даних податкового обліку, зобов'язані зберігати податкову таємницю. За її розголошення вони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавство...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичні регістри податкового обліку, які використовуються в автоматизова ...
  • Реферат на тему: Сутність і зміст податкового обліку та його відмінність від бухгалтерського ...
  • Реферат на тему: Здійснення податкового обліку та податкового планування в організації
  • Реферат на тему: Ведення податкового обліку з податку на доходи фізичних осіб
  • Реферат на тему: Поняття податкового обліку. Податковий бюджет організації