Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Сутність і принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат

Реферат Сутність і принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат


Сутність і принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат


ЗМІСТ


Введення

. Економічна сутність, класифікація, мета, завдання та принципи бухгалтерського обліку доходів і витрат банку. Умови визнання доходів і витрат

. Бухгалтерський облік доходів банку

. Бухгалтерський облік витрат банку

Висновок

Список використаних джерел


Введення

бухгалтерський облік банк

Основна мета діяльності банку - отримання максимального прибутку при забезпеченні сталого тривалого функціонування і міцної позиції на ринку. Розмір одержаної банком прибутку або збитку концентровано відображає в собі результати всіх його активних і пасивних операцій. Тому вивчення прибутку, її складових і чинників, що впливають на її динаміку, займає одне з центральних місць в аналізі діяльності банку. Розмір прибутку залежить головним чином від обсягу отриманих доходів і суми проведених витрат. Прибуток банку - це фінансовий результат діяльності банку у вигляді перевищення доходів над витратами. Якщо цей результат має від'ємне значення, його називають збитком і вважають ознакою неплатоспроможності банку. Отриманий прибуток є базою для збільшення і оновлення основних фондів банку, приросту його власного капіталу, гарантує стабільність фінансового становища і ліквідність балансу, забезпечення відповідного рівня дивідендів, розвиток підвищення якості банківських послуг. p align="justify"> Головне завдання в процесі організації діяльності банку та його структурних підрозділів полягає в тому, щоб реалізувати, принаймні, три найбільш суттєві цілі - домогтися високої рентабельності, достатньої ліквідності і безпечного функціонування банку. Висока ефективність найчастіше оцінюється по відношенню витрат до прибутку, при цьому домінує ідея економії витрат у процесі банківської діяльності. Чим нижче елементи витрат, тим більш відчутними і позитивними є кінцеві результати діяльності кредитної організації. Економії при цьому можна досягти не тільки за допомогою скорочення окремих заздалегідь відомих елементів витрат, а й за допомогою вдосконалення організаційних структур, поліпшення їх продуктивної діяльності. Відомо також, що правильна організація бухгалтерського обліку дозволяє значно скоротити непродуктивні витрати. p align="justify"> Актуальність теми курсової роботи обумовлена ​​тим, що економіка Республіки Білорусь в 2011 р. вступила в смугу фінансової кризи, що призвело до зростання процентних ставок практично по всіх операціях банків. Відповідно, змінюється процентна політика банків і відбувається зміщення структури доходів і витрат у бік збільшення непроцентною їх частини. Отже, знижується відсоткова складо...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ліквідність балансу банку. Баланс грошових доходів і витрат
  • Реферат на тему: Аналіз доходів і витрат банку. Оподаткування банків і кредитних установ
  • Реферат на тему: Аналіз складу, структури та планування доходів і витрат комерційного банку
  • Реферат на тему: Прибуток комерційного банку як фінансовий результат діяльності банку і осно ...
  • Реферат на тему: Аналіз доходів і витрат комерційного банку на прикладі ВАТ "Альфа-Банк ...