Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Інфляція: сутність, причини, методи боротьби. Інфляція в Республіці Білорусь

Реферат Інфляція: сутність, причини, методи боротьби. Інфляція в Республіці Білорусь

РЕФЕРАТ


Курсова робота: 30 с., 21 рис., 3 табл., 28 джерело, 8 дод.

ІНФЛЯЦІЯ, ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ, ІНФЛЯЦІЯ ПОПИТУ, ІНФЛЯЦІЯ ПРОПОЗИЦІЇ, ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН, АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА

Об'єкт дослідження ? інфляція.

Предмет дослідження ? причини інфляції, її соціально-економічні наслідки та шляхи подолання, також на прикладі Республіки Білорусь.

Мета роботи: вивчити причини, вплив, особливості інфляції в Республіці Білорусь та методи проведення урядом антиінфляційної політики.

Методи дослідження: опису, систематизації, класифікації, аналітичний метод, метод порівняльного аналізу, статистичний, графічний, метод збору фактів.

Дослідження і розробки: проведені статистичні дослідження з визначення сезонності зміни рівня цін, прогнозуванню інфляції і пошуку залежності між збільшенням пропозиції грошей і зростанням рівня інфляції, були зроблені висновки по проведеній роботі.

Елементи наукової новизни: визначено та сформульовано основні причини загострилася інфляції та запропоновано конкретні способи їх вирішення в Республіці Білорусь.

Область можливого практичного застосування: лекції, семінарські заняття.

Апробація (впровадження): повідомлення на науковому гуртку, виступ на потокової конференції за підсумками року, виступ на університетській конференції.

Результати впровадження: акт про впровадження в навчальний процес.

Техніко-економічна, соціальна та економічна значимість:

Актуальність даної теми полягає в тому, що зараз в економіці будь-якої країни відзначається таке явище як інфляція. Не обминули це явище і Республіку Білорусь. Нагальною темою в країні є саме боротьба з інфляцією, а саме антиінфляційна політика, яка проводитиметься державою в 2012 році. p align="justify"> Автор роботи підтверджує, що наведений в курсовій роботі розрахунково-аналітичний матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваного процесу, а всі запозичені з літературних та інших джерел теоретичні, методичні положення і концепції супроводжуються посиланнями на їх авторів.

________________

(підпис студента)


ABSTRACT

work: 45., 21 fig., 3 tab., 28 sources, 8 adj.

INFLATION, INFLATION TYPES, DEMAND INFLATION, INFLATION PROPOSALS CONSUMER PRICE INDEX, ANTI-INFLATION POLICY

The object of study-inflation.of investigation - the causes of inflation, its socio-economic impacts and ways to overcome, as the case of the Republic of Belarus.: To study the c...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Інфляція в Республіці Білорусь: причини, соціально-економічні наслідки та ш ...
  • Реферат на тему: Антиінфляційна політика. Причини інфляції в Республіці Білорусь
  • Реферат на тему: Антиінфляційна політика. Причини інфляції в Республіці Білорусь
  • Реферат на тему: Інфляція: сутність, види, причини. Наслідки інфляції
  • Реферат на тему: Інфляція і антиінфляційна політика в Республіці Білорусь