Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Процес взаємозв'язку і взаємовпливу зовнішньоекономічних відносин та валютно-фінансових зв'язків РК

Реферат Процес взаємозв'язку і взаємовпливу зовнішньоекономічних відносин та валютно-фінансових зв'язків РК

Введення


Актуальність. Процес інтеграційних змін економіки на зовнішній ринок, спостережуваний в даний час в Республіці Казахстан, проник в усі сфери економічного життя. Ринкова економіка створила широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічних відносин та самостійності фірм. У зв'язку з великою увагою, яка приділяється сьогодні зовнішньоторговельним операціям з боку суб'єктів економічної діяльності, виникає потреба в аналізі особливостей процесу міжнародної торгівлі послугами і факторів, що впливають на її кінцевий результат для кожної зі сторін. Тому, представляється необхідним визначити найбільш оптимальні умови зовнішньоекономічних відносин, як з точки зору експорту, так і імпорту. p align="justify"> Що стосується ступеня вивченості даної теми, то в Республіці Казахстан видані статті, навчальні посібники, присвячені праву та економіці зовнішньоекономічних відносин. Але ці роботи є дослідженнями про минуле та сьогодення зовнішньоекономічних відносин Казахстану. У Казахстані проблемами зовнішньоекономічних відносин займаються К.С. Мауленов, Ю.Г. Басін, М К. Сулейменов, Г. Ахмадієва, Ержанов А. і деякі інші, в Росії - дослідженням цих проблем займається І.С. Зикін, Красавіна Л. П. та ін На даний момент недостатньо розроблені теми, присвячені перспективам зовнішньоекономічних відносин Казахстану в сфері впливу на них міжнародних валютно-фінансових відносин. Мало наукових розробок, в яких здійснюється спроба осмислити досвід зовнішньоекономічних відносин тих країн, які пережили складності світової фінансової кризи. Крім того, не вивчений міжнародний досвід економічного, фінансового співробітництва країн, подібних нашій державі, з іншими країнами, міжнародними організаціями В»(Світовий банк, Міжнародний банк реконструкції та розвитку тощо). p align="justify"> Зовнішньоекономічна діяльність нам необхідна як один з дієвих засобів щодо виведення казахстанської економіки з кризи, інтегрування її валютно-фінансову системи з метою прискореного підйому матеріального добробуту всього населення Республіки Казахстан.

У зв'язку з цим звернемо увагу на особливу актуальність обраної нами теми, яка не викликає сумнівів. Це обумовлено тим, що розгляд у рамках роботи зовнішньоекономічних відносин країни у світлі впливу на них валютно-фінансових зв'язків із зовнішнім ринком повинен бути пов'язаний із зовнішньоекономічною тенденцією стратегії розвитку РК. Президентом Н.А. Назарбаєвим у рамках цього процесу в Посланні Президента народу Казахстану від 28.01.2011 року, визначено нові перспективи для розвитку зовнішньоекономічного орієнтування економіки країни, які послужать методологічним орієнтиром даної роботи. p align="justify"> Метою даної роботи є аналіз процесу взаємозв'язку і взаємовпливу зовнішньоекономічних відносин та валютно-фінансових зв'язків РК.

У зв'язку з поставленою метою було потрібно виріше...


сторінка 1 з 26 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Стан і перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв'язків Республіки Бі ...
  • Реферат на тему: Статистика зовнішньоекономічних зв'язків. Динаміка експорту та імпорту ...
  • Реферат на тему: Аналіз зовнішньоекономічних зв'язків Росії з державами СНД
  • Реферат на тему: Класифікація і форми зовнішньоекономічних зв'язків
  • Реферат на тему: Форми і значення зовнішньоекономічних зв'язків