Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Договір поставки для державних потреб за законодавством Російської Федерації

Реферат Договір поставки для державних потреб за законодавством Російської Федерації

Введення


Однією з найважливіших завдань будь-якої держави є своєчасне і повне задоволення суспільних потреб у матеріальних і нематеріальних благах. На потреби суспільного споживання в зарубіжних країнах в даний час витрачаються значні бюджетні кошти (так, в США їх розмір становить до 33% ВВП, у країнах Західної Європи - від 35 до 48% ВВП цих країн). Досвід США, Канади, Японії, країн - членів ЄС та багатьох інших зарубіжних країн переконує, що в економіці ринкового типу особливо велика роль державного замовлення як інструменту державного регулювання, що дозволяє реалізовувати суспільні потреби на основі ефективної взаємодії держави та приватного сектору економіки. Відносини по закупівлі (поставки) товарів, виконання робіт, надання послуг для суспільних потреб істотно розвиваються і на міжнародному рівні, зокрема у рамках Світової організації торгівлі, Європейського союзу, Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку. p align="justify"> Російська Федерація також має багатющий досвід щодо здійснення діяльності у сфері державних замовлень. В умовах переходу України до ринкової системи господарювання відносини, пов'язані з державними замовленнями, отримали новий розвиток. Першочергова роль розглянутих відносин обумовлена ​​в тому числі їх особливо важливої вЂ‹вЂ‹цільової спрямованістю, пов'язаної із задоволенням потреб суспільства в необхідних товарах, результати робіт, послуги. Практика показує, що в сучасних умовах значимість даних відносин продовжує зростати. p align="justify"> Сфера державних замовлень є особливо значущою сферою відносин, від розвитку якої безпосередньо залежить реалізація найважливіших цілей і завдань, що стоять сьогодні перед Російською Федерацією стосовно середньостроковій і довгостроковій перспективі соціально-економічного розвитку, забезпечення національної безпеки. У цьому і полягає актуальність даної теми дипломної роботи.

Об'єктом дослідження є проблеми правового регулювання договору поставки для державних потреб.

Предметом дослідження є суспільні відносини, пов'язані з укладанням контракту на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг.

Цілями і завданнями дипломної роботи є дослідження щодо вдосконалення організації розміщення державного замовлення.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити ряд завдань :

1. Проаналізувати норми цивільного законодавства у сфері договору поставки для державних потреб;

2. Розкрити сутність понять державного замовлення та договору поставки для де...


сторінка 1 з 61 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг д ...
  • Реферат на тему: Особливості укладення державного контракту на виконання робіт і надання пос ...
  • Реферат на тему: Особливості договору поставки для державних потреб
  • Реферат на тему: Договір поставки товарів для державних і муніципальних потреб
  • Реферат на тему: Договір поставки товарів для державних і муніципальних потреб